Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o střídavé výchově VIII

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. prosince 2009

"Nařizuje se toto předběžné opatření:

Matce se ukládá až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit otci péči o nezletilého ......... od neděle každého sudého týdne od 16:00 hod., kdy si otec nezletilého vyzvedne v bydlišti matky, do neděle každého lichého týdne do 16:00 hod.

Otci se ukládá až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit matce péči o nezletilého ......... od neděle každého lichého týdne od 16:00 hod., kdy si matka vyzvedne nezletilého v bydlišti otce, do neděle každého sudého týdne do 16:00."

Z odůvodnění:

Soud neshledal důvod pro nařízení předběžného opatření navrhovaného matkou ani pro nařízení předběžného opatření navrhovaného otcem, tedy svěření nezletilého buď do péče matky nebo do péče otce, kromě toho předběžným opatřením nelze prejudikovat konečné řešení výchovy nezletilého, které bude pravděpodobně záviset i na znaleckém zkoumání. V dosavadní péči ani jednoho z rodičů soud neshledal takové nedostatky, že by musel být nezletilý předán do péče druhého z rodičů. Soud proto návrh obou rodičů na nařízení předběžného opatření zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

Z dosavadního průběhu řízení má soud však za osvědčené, že mezi rodiči existují natolik závažné vzájemné rozpory, kvůli kterým nejsou rodiče schopni dohodnout se na péči o nezletilého, upřednostňují své vlastní zájmy na úkor zájmů nezletilého, nemají náhled na své chování. To vše se děje opakovaně. Nezletilý je velmi útlého věku, a proto je v jeho zájmu, aby byly mezi ním a oběma rodiči udržovány pravidelné kontakty a mohl si tak vytvořit citové vazby jak k matce, tak k otci. Podle doporučení odborníků by intervaly střídání mateřské a otcovské péče u dítěte tak útlého věku neměly být delší než 1 týden, a proto soud podle § 102 odst. 1 o.s.ř. nařídil až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci předběžné opatření ve znění uvedeném ve výroku III. tohoto usnesení.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.