Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o střídavé výchově XII

Rozsudek Okresního soudu v Liberci č. j. 8 P 101/2007 - 70 ze dne 4. 6. 2010

I. Rozsudek Okresního soudu v Liberci č. j. 8 Nc 488/2006-10 ze dne 22. 11. 2006 se mění tak, že nezl. M. V., nar. xx 2002, se svěřuje:

- každý lichý týden v roce do péče otce, a to počínaje nedělí, lichému týdnu předcházející, od 18.00 hodin, a konče nedělí 18.00 hod. lichého týdne, s tím, že otec nezletilého převezme v místě bydliště matky,

- každý sudý týden v roce do péče matky, a to počínaje nedělí, sudému týdnu předcházející, od 18.00 hodin, a konče nedělí 18.00 hod. sudého týdne, s tím, že matka nezletilého převezme v místě bydliště otce.

II. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou 1 800,- Kč měsíčně, vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky, s účinností od právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Matce se výživné neurčuje.

Z odůvodnění:

Rozhodnutím Okresního soudu v Liberci č. j. 8 Nc 488/2006-10 ze dne 22. 11. 2006 byla schválena dohoda rodičů, na základě které byl nezletilý M. pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů svěřen do výchovy a výživy matky a otec se zavázal přispívat na něj výživným ve výši 2 000,- Kč měsíčně. (...) Dne 30. 9. 2008 podal otec návrh na změnu úpravy výchovy a výživy tak, že nezletilý M. bude svěřen do střídavé výchovy rodičů. Matka s návrhem nesouhlasila.

(...)

Ze závěru znaleckého posudku PhDr. J. L. soud zjistil, že osobnostní a výchovné předpoklady matky i otce jsou přiměřeně rozvinuty a vyhovují péči o nezletilé dítě. Vztah nezletilého k matce i otci je kladný a bezkonfliktní. Vztah k manželovi matky je méně pevný, ale kladný. Vztah k manželce otce je spíše povrchní, ale bezkonfliktní, stejně jako k dětem žijícím v rodině otce. Znalkyně neshledala podstatné důvody pro změnu aktuálního výchovného prostředí ve smyslu střídavé péče. Doporučila však rozšíření styku nezletilého s otcem.

Podle ustanovení § 28 zákona o rodině změní-li se poměry, může soud změnit i bez návrhu rozhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinností. Podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o rodině jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že oba rodiče jsou způsobilí nezletilého M. vychovávat, aby mají vytvořeny vhodné podmínky pro jeho pobyt a nezletilý má v domácnosti matky i svoje zázemí. K oběma rodičům má nezletilý vytvořenu citovou vazbu a má bezkonfliktní vztah k manželovi matky i manželce otce. V předcházejících letech prakticky střídavá péče fungovala, byť v kratších časových intervalech. Za odpovídající věku nezletilého pak soud považuje úpravu střídavé péče v týdenních cyklech.

Rodiče na výživu svých dětí přispívají podle svých možností, schopností a majetkových poměrů. Oběma rodičům přibylo po jedné vyživovací povinnosti k nezletilým dětem. Matka je na rodičovské dovolené, jejím příjmem je rodičovský příspěvek. Otec dosahuje příjmu kolem 22 000,- měsíčně. Soud matce výživné v důsledku tohoto neurčil a otci určil vyživovací povinnost ve výši 1 800,- Kč měsíčně.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.