Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Další verze novelizovaného rodinného práva čeká na připomínky občanů

Spravedlnost dětem

Ministerstvo spravedlnosti opět oprášilo komplexní rekodifikaci občanského zákoníku se zahrnutím rodinného práva (dodejme, že jde o legislativní koncept již z roku 1996) a veřejnosti nabízí možnost se zněním návrhu se seznámit a do 25. ledna 2011 jej připomínkovat. Otázkou zůstává, zda jmenovaná státní struktura o názory občanů skutečně stojí, nebo zda jde jen o novou barevnou šmouhu na dost oprýskaném nátěru české "placaté" demokracie. Každopádně je na místě, aby i rodiče, prarodiče a další osoby znalé poměrů v praxi českého rodinného práva svůj názor vyslovili....

I když návrh novelizované úpravy rodinného práva oproti předchozím verzím /konečně/ připouští, že soud by mohl o střídavé péči rozhodnout i bez souhlasu obou rodičů, tak jako v dosavadním znění zákona o rodině, na aktuální úroveň tzv. Staňkovy novely, která takové rozhodnutí soudu předpokládá jako prioritní, nedosahuje... Je také přínosem, že návrh znovu navrací právo dítěte na styk s dalšími blízkými osobami do podoby mnohem lidštější, než dosavadní striktní omezení tohoto práva jen na sourozence a prarodiče...

Nepřekvapuje, že vládní legislativa již tradičně do rodinného práva opět zařazuje tzv. domácí násilí, a to v podobě, která nejen znemožňuje manželu a vlastníku domu či bytu zbavit se pověstné tchyně ztrpčující manželské soužití, ale naopak takové tchyni dává do rukou nástroj pro vypuzení nepodřizujícího se jí zetě... Laskavý čtenář nechť nahlédne do kvalifikovaného rozboru rozvodového průmyslu: http://www.justicetv.cz/report/prumysl02.htm.

Čertovo kopýtko vykukuje i ze zdánlivě nevinného ustanovení § 823, že jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Ti rodiče, kteří se dodatečně dozvídají, že bez jejich souhlasu je dítě druhým rodičem a nezodpovědnými psychiatry krmeno léky jen proto, aby se podřídilo manipulaci, ti kteří se dodatečně dozvídají o zápisu svého dítěte do školy, jejíž jedinou výhodou je znemožňování střídavé péče, vědí, o čem je řeč...

Zdá se také, že "pokrok", který se zastavit nedá, se týká i vynětí ustanovení o výslovné povinnosti dětí své rodiče ctít a respektovat; česká legislativa tak sice "úspěšně" kráčí do Evropy, avšak již od dob Desatera osvědčenou zásadu cti otce svého a matku svou stejně úspěšně zavrhuje... Totéž lze konstatovat i u vypuštění základní podmínky pro přiznání výživného, že nesmí být v rozporu s dobrými mravy...

Návrh rekodifikovaného občanského zákoníku naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti: http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5004&d=282645; připomínky ministerstvo očekává na této adrese: obcanskyzakonik@msp.justice.cz.

Inspiraci můžete nalézt zde


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.