Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Škodí "psycholožka" Uváčiková i vám?

Tak si to nenechte líbit a vezměte si příklad z nejmenovaného člena sdružení Spravedlnost dětem. Nejen, že dokázal eliminovat pomluvy "psycholožky" Uváčikové ve své věci a blíží se ke střídavé péči (k odvolacímu soudu držíme palce!), ale připravil i podklady pro zveřejnění jejich praktik v článku Když je mimo psycholog časopisu Reflex č. 17/2011.

O nechvalně proslulé Aleně Uváčikové jsou navíc dostupné i další právně významné informace. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. Zn. 19 T 160/2007 ze dne 24. 6. 2008 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze sp. Zn. 61 To 470/2008 ze dne 6. 1. 2009 byla pravomocně odsouzena pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1 písm. B) trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 18 měsíců.

Pokud tedy i vám zmíněná "psycholožka" škodí, vytiskněte článek Reflexu Když je mimo psycholog a předložte jej jako listinný důkaz všem orgánům, které rozhodují o vás i vašich dětech. Přiložit můžete i zmíněné trestní rozsudky. Jde především o důkazy o naprosté nevěrohodnosti Aleny Uváčikové, k níž by všechny orgány, které Uváčiková oblažuje svými "odbornými" pomluvami, měly přihlédnout. Pokud jde o doporučení článku požadovat revizní posudek znaleckého ústavu, zvažte i finanční náročnost, která může přesahovat i 100 tisíc korun. Alena Uváčiková přitom není žádnou znalkyní, znalecký posudek podávat nemůže, pouze svědecká sdělení. Proto zpochybnění její věrohodnosti by mělo být dostačující.

Rozsudky o trestním odsouzení Aleny Uváčikové můžete získat u Obvodního soudu pro Prahu 5 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Vzor žádosti je níže; nezapomeňte u svého jména uvést adresu a datum narození.


Obvodní soud pro Prahu 5
Nám. Kinských
150 00 Praha 5

Věc: žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Žádám o zaslání stejnopisů pravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 spi. Zn. 19 T 160/2007 ze dne 24. 6. 2008 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze spi. Zn. 61 To 470/2008 ze dne 6. 1. 2009 ve věci odsouzené PhDr. Aleny Uváčikové.

Děkuji

jméno, podpis, adresa
datum narození


Další doporučení, jak se bránit lžím a pomluvám obsahuje právní rozbor Některé právní aspekty činnosti PhDr. Aleny Uváčikové.

A můžete se inspirovat i návrhem a předběžným opatřením, kterým soud matce nezletilého dítěte uložil zdržet se podrobování dítěte psychologickým vyšetřováním PhDr. Uváčikové. Laskavý čtenář si jistě povšimne, která obdobně nechvalně vyhlášená advokátka tuto nezodpovědnou matku zastupuje a tradičně tak v tandemu s "psycholožkou" Uváčikovou pracuje...


Psycholožka, postrach soudů - časopis Týden, 29. 4. 2013

Na každou jednou dojde - videoreportáž Justičního kanálu z hlavního líčení v trestní věci křivého svědectví jedné nechvalně proslulé "psycholožky"…


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.