Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

8.1 SOUDNÍ ZNALEC

8.1 SOUDNÍ ZNALEC

Jakým způsobem znalec provede šetření není závazně stanoveno a jeho práci je ponechána velká volnost. Zpravidla je forma posudku dána tím, že znalec odpovídá na otázky soudu. Ten žádá konkrétní vyšetření otce , matky, dítěte nebo jiných zúčastněných osob nebo posouzení a porovnání výchovných předpokladů obou rodičů, případně analýzu emočních vztahů v rodině apod. Vyčerpávající popis práce soudního znalce je v knize Průvodce rozvodem pro všechny zúčastněné, z které v následující části čerpám a pro hlubší porozumění problematice na ni odkazuji.52

Posudek zvažuje tyto základní skutečnosti:

# Všechny anamnestické údaje o rozvádějících se manželích a dítěti (dětech).

# Osobnost otce, matky a dítěte a rovněž všech osob, s kterými dítě žije nebo by v případě rozhodnutí soudu žilo, nebo se s nimi pravidelně, často a intenzivně stýkalo.

# Poměry rodičů, eventuelně dalších osob, jež by o dítě pečovaly v případě svěření do péče toho či onoho rodiče.

# Vztahy v rodině, vazby dítěte k nejvýznamnějším osobám. Tj. rodičům, sourozencům, prarodičům a dalším osobám s nimiž sdílí nebo by na základě soudního rozsudku mohlo sdílet domácnost.

Postupů jaké znalec pro získání výše uvedených informací využije je mnoho a jejich výběr je zcela ponechán na znalci. U dětí se lépe osvědčily různé testy a dotazníkové metody, které dítě ušetří rozhovoru o bolavých tématech.

Posudky soudních znalců hrají velkou úlohu i ve sporech pokračujících po rozvodu, kdy jde například o popouzení dítěte nebo bránění ve styku. Znalec může pomoci rozpoznat manipulující mechanismy a jejich destruktivní vliv na dítě a jeho zjištění je použitelné jako důkaz a podklad pro další postup soudu.


52E. Bakalář, M. a D. Novákovi a kol., Průvodce rozvodem pro všechny zúčastněné, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996, s. 96-117

Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.