Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Novinky z let 1999 až 2010


24. 12. 2010

Studie Otec jako možný model partnera své dcery vám může pomoci zdůraznit význam otcovského podílu na výchově.

Příjemné vánoce a do nového roku splnění všech přání!


7. 12. 2010

Pokud nepovažujete svá lidská práva na výchovu svých dětí a péči o ně naplněna, přijďte se 10. prosince v 15 hodin v Praze na Palacké námšstí vyjádřit a podělit o zkušenosti.


30. 11. 2010

Zjevné zločiny českých soudů a jejich důsledky na úseku rodinného práva - diplomová práce


28. 11. 2010

Zájemci o knihu německého soudce Jürgena Rudolpha Jsi moje dítě mohou využít nabídku Magistrátu hl. m. Prahy.

Ústavní soud dalším nálezem deklaruje, že k eliminaci střídavé výchovy nemůže vést pouze jednostranné, iracionální, svévolné, účelové odmítání kvalifikované komunikace rodiče, který má dítě ve své výlučné péči, s druhým rodičem.


10. 11. 2010

Ve dnech 4. a 5. října 2010 se ve vekém sále Magistrátu hl. m. Prahy konala mezinárodní konference "Nové evropské trendy v péči o děti po rozvodu rodičů" za účasti soudců z Německa, Francie a Portugalska a dalších zahraničních expertů.


22. 10. 2010

I krajský soud v Plzni připouští, že mají-li oba rodiče (a to i přes jejich odlišné výchovné přístupy) předpoklady pro zajišťování výchovy nezletilé, a oběma náleží rodičovská zodpovědnost, pak její výkon nejlépe zajišťuje (v tomto případě) právě střídavá výchova, jež plně koresponduje i s právem dítěte na péči obou rodičů, jak cituje Ústavní soud v usnesení ze dne 15. dubna 2010 ve věci sp. Zn. III. ÚS 688/10: viz judikatura.


19. 9. 2010

Ústavní soud pokračuje v podpoře racionálního přístupu k rodinným vztahům po rozvodu a rozchodu rodičů, jak potvrzuje svým dalším nálezem: viz judikatura.

Pokud vám soud svým rozhodnutím znemožnil stýkat se se svým dítětem a odvolací soud takové zlovolné rozhodnutí zrušil, obraťte se s důvěrou na Ministerstvo spravedlnosti, ať vám poskytne finanční zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu na právech a škodu: viz Rukověť kverulantova


17. 9. 2010

Navzdory setrvalému dešti vládla i v Mariánských Lázních příjemná atmosféra a petici na podporu střídavé péče podepsalo 34 občanů, z toho 21 žen!


13. 9. 2010

Zdá se, že Ústavní soud neopouští správný trend podpory racionálního přístupu k rodinným vztahům po rozvodu a rozchodu rodičů, jak potvrzuje svým dalším nálezem: viz judikatura.

Mariánsko Lázeňský den pro střídavou péči ve středu 15. září je pro každého, kdo chce podpořit větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí.


2. 9. 2010

Navštivte Mariánsko Lázeňský den pro střídavou péči ve středu 15. září a podpořte tak větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí.

Součástí programu bude i autogramiáda spisovatelky Věry Noskové, která vydala nové knihy Chraňme muže a Přece by nám nelhali. Také občerstvení je zajištěno.


23. 8. 2010

Seznamte se s diplomovou prací Dnešní otec a inspirujte se novými judikáty k rozhodování o střídavé výchově.


27. 7. 2010

Film "Střídavka" zařadila do vysílání Slovenská televize v sobotu 7. srpna v 16.15 hodin na programu STV 2 (a nahoře tlačítko "Popoludní"), v repríze v pondělí 9. srpna v 6.30 hodin (a nahoře tlačítko "Predpoludním").


23. 7. 2010

Pokud pomáháte svému ombudsmanovi, můžete k vedení orgánů tzv. sociálně-právní ochrany dětí k řádné péči o vaše děti využít vzor správné výzvy k plnění rozsudku o úpravě styku.


25. 6. 2010

Také na Slovensku vstoupí 1. července 2010 v platnost právní úprava střídavé a společné péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Nedávno vzniklá slovensko - česká spoločnosť Striedavá starostlivosť o deti uspořádala na Universitě Komenského v Bratislavě seminář pro soudce, sociální pracovice a další odbornou i laickou veřejnost.


17. 6. 2010

Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Karlových Varech 270 občanek a občanů, z toho 188 žen!


6. 6. 2010

Navštivte Karlovarský den pro střídavou péči ve středu 16. června a podpořte tak větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí.


28. 5. 2010

Pan Roman Bejlek hledá svého syna Daniela Bejlka.


26. 5. 2010

I vy se můžete aktivně zúčastnit Celoslovenského Dňa pre Striedavú Osobnú Starostlivosť 3. června v Bratislavě s projekcí filmu "Střídavka".


13. 4. 2010

Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský ke střídavé péči o děti po rozvodu rodičů: "V soudní judikatuře přetrvává taková pověra, že vhodnějším a lepším pro výchovu dětí zejména útlého věku je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jen na základě pohlaví, preferovat."

Vedete-li řízení o střídavou výchovu, učiňte z předsedy Ústavního soudu korunního svědka.


21. 3. 2010

Od záměrné lhostejnosti k záměrnému nepochopení - ministryně svou odpovědí na požadavek využít Cochemský model potvrzuje, že rozvodovou patologii skutečně řešit nechce…

Laskavý čtenář nechť si ministerskou lhostejnost zařadí do českých reálií rozvodového průmyslu, výstižně popsaného ve studii Stephena Baskervilla Nebezpečný vzestup genderové politiky


16. 3. 2010

Zdá se, že již i Ústavní soud odmítá zažité praktiky při automatickém zvýhodňování matek, které záměrně nesouhlasí se střídavou péčí, jak potvrzuje jeho aktuální nález ve věci sp. Zn. III. ÚS 1206/09


19. 2. 2010

Zemřel vzácný člověk a přítel, pan doktor Eduard Bakalář. Nezapomeneme…


3. 2. 2010

Ministerstvo spravedlnosti nechce řešit rozvodovou patologii: ani tisková konference na Ministerstvu spravedlnosti neprolomila vrchnostenskou netečnost…


25. 1. 2010

V rubrice Judikatura můžete nahlédnout do nově zařazených judikátů k rozhodování o střídavé výchově.


12. 1. 2010

Souhrnný článek Syndrom zavržení rodiče v soudní a znalecké praxi (pohled zpět po 13 letech) publikuje přední znalec PhDr. Eduard Bakalář, CSc.


21. 12. 2009

Pokud vás ve školce vašeho dítěte učitelky dostatečně neinformují a snaží se vás naopak pomlouvat, obraťte se s důvěrou na Českou školní inspekci. Má na to svůj názor.

Příjemné vánoce a do nového roku hodně štěstí!


17. 12. 2009

Jen tabulky výživného nestačí, důležitá je i prevence: Využije ministryně spravedlnosti příležitost zmírnit rozvodovou patologii, nebo její proklamovaná snaha řešit výživné tabulkami je jen mediální sebeprezentací?


24. 11. 2009

Přečtěte si nový fejeton Věry Noskové Kopat za ženská práva, kopat do mužů, o právních vztazích rodičů a školy se můžete seznámit v pohledu České školní inspekce a také shlédnout instruktážní film, jak školní inspekci použít v praxi.


17. 11. 2009

Ze semináře Rodinné právo v rekodifikovaném občanském zákoníku můžete shlédnout videozáznamy.


12. 11. 2009

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se dne 10. listopadu uskutečnil seminář Rodinné právo v rekodifikovaném občanském zákoníku. Videozáznamy ze semináře se připravují. Seznamte se s referátem Ing. Aleše Hodiny Analýza programů a postojů politických stran k porozvodové výchově a vystoupením Ing. Jiřího Vodičky Komentář k části "Rodinné právo" nového občanského zákoníku.


27. 10. 2009

Zájem dítěte v rozvodové praxi - studie Jan Piet de Mana z Belgie opět potvrzuje prospěšnost střídavé výchovy a osvícenost belgických zákonodárců, kteří ji upřednostnili přímo v zákonné úpravě. Dočkáme se tohoto pokroku, který se jak známo zastavit nedá, také v malých českých poměrech?


21. 10. 2009

Rekodifikaci občanského zákoníku a rodinného práva může v dobrém ovlivnit každý emancipovaný občan!


20. 10. 2009

Seznamte se s aktuálními názory politických stran na rodinnou problematiku - v blížících se volbách můžete vybírat i podle jejich postojů k porozvodové výchově dětí.


13. 10. 2009

Úřad vlády České republiky, Královéhradecký kraj a sdružení Spravedlnost dětem uspořádaly 6. října 2009 Seminář o střídavé výchově dětí po rozvodu. Seminář se konal pod záštitou ministra vlády České republiky pro lidská práva pana Michaela Kocába a hejtmana Královehradeckého kraje pana Lubomíra France v rámci vládní kampaně STOP násilí na dětech v sídle Královéhradeckého krajského úřadu. Seznamte se s přednesenými příspěvky a videozáznamy.


5. 10. 2009

Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Hradci Králové 342 občanek a občanů, z toho 216 žen!


14. 9. 2009

Navštivte Královéhradecký den pro střídavou péči v úterý 22. září a podpořte tak větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí.

Další Káva o čtvrté Českého rozhlasu stanice Praha s tématem střídavé péče v rubrice Střídavá péče

.

9. 9. 2009

Petici za uzákonění střídavé péče na Slovensku podepsalo v Bratislavě 236 občanek a občanů, z toho 124 žen!. Video a další informace z Bratislavského slovensko - českého dne pro střídavou péči.


6. 9. 2009

Navštivte Bratislavský slovensko - český den pro střídavou péči v úterý 8. září a podpořte tak větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí nejen v českých zemích, ale i na Slovensku.


3. 9. 2009

Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Kolíně 226 občanek a občanů, z toho 140 žen!. Video a další informace z Kolínského dne pro střídavou péči.


1. 9. 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí deklaruje další podporu střídavé péči - v odpovědi na otevřený dopis po Libereckém dnu pro střídavou péči. Přečtěte si informační leták MPSV "Porozvodové konflikty". Tento leták by měly mít k dispozici všechny orgány sociálně-právní ochrany dětí. Zkontrolujte tedy, zda i na vašem "ospodu" visí na nástěnce mezi propagandou domácího násilí a vyžadujte, aby vaše sociální úřednice podle něho pracovaly.


17. 8. 2009

Navštivte Kolínský den pro střídavou péči ve středu 2. září a podpořte tak větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí.

Inspirujte se vzorem vzorné dohody rodičů o výchově dítěte a nově publikovanými názory i příspěvky na toto téma.


5. 8. 2009

Video a foto z tiskové konference k sedmé vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.


27. 7. 2009

Připojte se k sedmé vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.


27. 6. 2009

Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Liberci 295 občanek a občanů, z toho 191 žen!.


26. 6. 2009

Video z Libereckého dne pro střídavou péči .


20. 6. 2009

Navštivte Liberecký den pro střídavou péči ve čtvrtek 25. června a podpořte tak větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí.


Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Brně 370 občanek a občanů, z toho 193 žen!


27. 5. 2009

Brněnský den pro střídavou péči můžete shlédnout již na videu a fotografiích.


16. 5. 2009

Navštivte Brněnský den pro střídavou péči v pondělí 25. května a podpořte tak větší využívání této formy porozvodové výchovy dětí.


27. 4. 2009

Protiprávnost a protiústavnost praktik v "boji proti domácímu násilí" potvrzuje již i Ústavní soud svým nálezem.


21. 4. 2009

V rubrice Syndrom zavrženého rodiče naleznete nový seznam doporučené zahraniční literatury a zahraničních internetových stránek. V Judikatuře nový judikát Ústavního soudu o tom, že rozhodnutí soudu o střídavé výchově nemusí být podmíněno souhlasem obou rodičů. Pokud se setkáte s nevhodným nebo nepřátelským přístupem psychologa či psycholožky, využijte jako správní kverulanti Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti. A můžete se seznámit s rozhodnutím České lékařské komory o přílišné horlivosti dětské lékařky.


2. 3. 2009

Také ministr spravedlnosti v odpovědi na otevřený dopis po Šumperském dnu pro střídavou péči opatrně připouští, že střídavá péče o děti po rozvodu a rozchodu rodičů nemusí být sabotována již připravovanou novelou občanského zákoníku.


26. 2. 2009

V rubrice Střídavá péče záznam pořadu Českého rozhlasu stanice Praha "Káva o čtvrté" s tématem střídavé péče.


17. 2. 2009

Reportáž z tiskové konference k mezinárodnímu únosu syna pana Miloše Zedníka


10. 2. 2009

Únos dítěte ve státní režii - pozvánka na tiskovou konferenci.

.

27. 1. 2009

PhDr. Eduard Bakalář, CSc., jeden z mála lidí v akademické sféře, kteří reflektují dopady rozvodového průmyslu na zdraví společnosti, se zamýšlí nad zavrhovaným názvem syndromu zavrženého rodiče, nad přehlíženou strategií zapuzování otců z výchovy dětí, a klade naléhavou otázku, zda nadchází soumrak otců.


16. 1. 2009

Dny pro střídavou péči a zejména podpisy občanek a občanů pod Petici na podporu střídavé péče přinášejí své výsledky: Již i Ministerstvo práce a sociálních věcí v dopise ministra ze dne 9. prosince 2008 deklaruje, že bude i nadále pokračovat ve svém úsilí o podporu využívání institutu společné a střídavé výchovy dětí. Narazíte-li tedy u "svých" sociálních úřednic na postoj odlišný, seznamte je s aktuálním vývojem jako správní kverulanti.


6. 1. 2009

Ti, kteří se nezúčastnili projekce filmu "Střídavka" v baru Krásný ztráty, si mohou poslechnout zvukový záznam následné debaty.


22. 12. 2008

Aktuální projekce filmu "Střídavka" v neděli 4. ledna 2009, 19 hodin, v baru Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1, Staré Město, jako 42. autorská projekce sdružení Underfilm

Ke znaleckým posudkům se vyjadřuje i advokátka JUDr. Klára Veselá Samková: Lesk a bída soudních znalců duší

Svému ombudsmanovi pomůžete i tím, že mu připomenete jeho doporučení Úprava styku obou rodičů s dítětem, spory mezi rodiči při jeho uskutečňování


8. 11. 2008

Aktuální projekce filmu "Střídavka" v pátek 14. listopadu 2008, 11.55 hodin, v rámci festivalu dokumentárních filmů Nadotek v Ústí nad Orlicí, Malá scéna Ústí nad Orlicí


8. 11. 2008

Jak se bránit přílišné horlivosti dětské lékařky, pokud v lékařské zprávě tvrdí, že dítě nesmí být o vánocích předáno otci "ani na dvě hodiny!!!", zjistíte v rubrice Rukověť kverulantova.


2. 11. 2008

"Když si náš dědeček babičku bral…" - sociologická sonda Mgr. Zbyňka Šimůnka do historie manželství v českých zemích v rubrice Publicistika


23. 10. 2008

K připravované novele občanského zákoníku, do něhož má být zařazeno i rodinné právo, se výstižně a kriticky vyjádřila i advokátka JUDr. Klára Veselá Samková.


6. 10. 2008

Již i Ústavní soud připustil, že k rozhodnutí soudů o střídavé vývhově není třeba souhlas obou rodičů. Viz Judikatura.


28. 9. 2008

Foto a video ze Šumperského dne pro střídavou péči.


22. 9. 2008

Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Šumperku 288 občanek a občanů, z toho 160 žen!


19. 9. 2008

Hosty Šumperského dne pro střídavou péči budou muzikant a umělec Pepa Nos a a bubenická skupina The Crazy Drummers.


10. 9. 2008

Navštivte Šumperský den pro střídavou péči v pondělí 22. září 2008.


16. 8. 2008

Videozáznam z tiskové konference a zpravodajství k šesté vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.


11. 8. 2008

Připojte se k šesté vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Pro Lukáše, Jonáše a Bereniku, ale i ostatní děti www.primatatinek.cz v rubrice Odkazy


4. 7. 2008

Dobrá věc se podařila!

Sporné znění novely občanského soudního řádu (http://www.iustin.cz/art.asp?art=314) má po pozměňovacích návrzích v poslanecké sněmovně již přijatelnější podobu - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=390&ct1=0&v=PZ&pn=5&pt=1. Pokud by i tak v soudní praxi docházelo ke zneužívání sporných opatření, je možno se proti nim již dalšími právními prostředky bránit.

Všem, kteří se na zlidštění této novely zákona podíleli, děkujeme!


28. 6. 2008

Kdo se Plzeňského dne pro střídavou péči nezúčastnil osobně, může se s ním seznámit ve videoreportáži. Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Plzni 192 občanek a občanů, z toho 117 žen!


8. 6. 2008

Trutnovský den pro střídavou péči se vydařil; shlédnout můžete videoreportáž i poslechnout si záznam vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Následovat bude Plzeňský den pro střídavou péči ve středu 18. června 2008.

Přijďte i vy a podepište petici! Na nutné změny není možné jen pasivně čekat, je potřeba, aby je občané aktivně prosazovali.

Nový judikát k úpravě styku nezletilého dítěte s rodičem


27. 5. 2008

Máte-li zkušenosti s "asistovaným stykem" v "navykacím ržimu" a není-li vám lhostejné, že tyto zvrhlosti mají být uzákoněny jako norma v rodinných vztazích po rozvodu, přijďte na tiskovou konferenci v pátek 30. května 2008.

Viz také: Novela občanského soudního řádu: pokrok v ochraně rodinných vztahů, nebo klasická cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly?


10. 5. 2008

Navštivte Trutnovský den pro střídavou péči v pondělí 19. května 2008. Přijďte i vy a podepište petici! Na nutné změny není možné jen pasivně čekat, je potřeba, aby je občané aktivně prosazovali.

K otázce obnovení vyživovací povinnostii rodičů k dítěti, které po čtyřech letech pracovní činnosti a od ukončení středoškolského vzdělání začalo studovat vysokou školu, se jednoznačně negativně postavil Krajský soud v Ústí nad Labem. Viz Judikatura.


20. 4. 2008

Zatímco děvčata Milfaitova i po dvou letech od natáčení "Střídavky" potvrzují v pořadu České televize Pomáhejme si, že jim střídavá péče vyhovuje, přináší výhody a uchovává oba rodiče, takový názor dětí nikoho nezajímá; vláda a poslanci místo toho chystají každému tátovi dozorkyni a každému dítěti střelnou zbraň do ruky - viz aktualizované připomínky k návrhu novely občanského soudního řádu před druhým čtením v Poslanecké sněmovně.


28. 3. 2008

Seznamte se s tím, jak vypadá "asistovaný styk" v "navykacím režimu". Máte-li podobnou otřesnou zkušenost, nenechte si ji pro sebe a informujte poslance, kteří tyto odporné praktiky mají uzákonit v rámci novely občanského soudního řádu. Viz připomínky.


27. 3. 2008

Zúčastněte se aktivně tvorby diplomové práce Zjevné zločiny českých soudů a jejich důsledky na úseku rodinného práva. Seznámit se můžete i s další osobní stránkou. Viz Odkazy.


26. 3. 2008

Pokud jste se také vy setkali s arogancí úředníků zdravotní pojišťovny, kteří vám nechtěli vyhotovit přehled zdravotní péče vašeho dítěte, vězte, že i ombudsman takové jednání neshledává správné.


12. 3. 2008

Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh novely občanského soudního řádu, který zavádí nové postupy a opatření při rozhodování soudů v opatrovnických věcech. Otázkou zůstává, jde-li jednoznačně o pozitivní posun, nebo o klasickou cestu do pekel dlážděnou dobrými úmysly. Chcete-li oslovit své poslance a sdělit jim své názory i zkušenosti, můžete se inspirovat těmito připomínkami.

Stránky utýraného a zavražděného Honzíka Rokose budiž mementem pro každého, kdo se s podobným případem setkává.


9. 3. 2008

Radě vlády pro lidská práva byly podány Podklady ke zpracování Zprávy o stavu lidských práv v ČR za rok 2007.

Další judikát o nezákonnosti rozhodování o úpravě styku dítěte s otcem za přítomnosti dozorkyň.


25. 2. 2008

Také studie Evropského ústavu pro blaho dítěte Výsledky mezinárodního výzkumu dětí odděleně žijících rodičů potvrzuje prospěšnost střídavé péče.

Pokud vám někdo nevěří, jak důležité je pro vás vaše dítě, odkažte jej na studii Rodiče postižení ztrátou kontaktu s dítětem - Literatura.


14. 2. 2008

Nová Judikatura: Řešíte-li běžnou situaci, kdy od počátku soudního řízení o výchově dětí jsou děti svěřeny předběžným opatřením do výchovy matky a vaše návrhy na úpravu styku jsou zamítány pod záminkou, že nelze předjímat konečné rozhodnutí, může se vám hodit nález Ústavního soudu, který poukazuje na nutnost i za takového stavu věci důsledně dbát na zachování práva obou rodičů na výchovu dětí.

A pokud jste již poškození stejně tak běžným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí, využijte pro inspiraci svou i orgánů činných v trestním řízení správný právní názor na společenskou nebezpečnost této kriminality.


26. 1. 2008

Fiala versus Nečas? Nikoliv. Jde o víc!


25. 1. 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá požadovat po obléhatelích brněnského Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí náhradu škody za nečinnost tohoto úřadu http://www.mpsv.cz/files/clanky/5016/23012008.pdf. Stejně horlivě by však totéž ministerstvo mělo odškodnit každého rodiče, kterému byla způsobena škoda nesprávným úředním postupem při výkonu tzv. sociálně-právní ochrany jeho dítěte. Jeden z poškozených to aktuálně vyžaduje, připojte se se svou žádostí. Z odškodnění pak můžete přispět těm, kteří na neřešenou patologii rozvodového průmyslu upozornili hlasitě.


15. 1. 2008

Poznámka k vraždě Honzíka Rokose: Spolupachatelem je i systém.


2. 1. 2008

Vykročte do nového roku se správným právním názorem a Pomozte svému ombudsmanovi. Pokud si stěžujete veřejnému ochránci práv na asociální činnost nebo nečinnost "opatrovníka" svého dítěte, ocitujte mu jeho závěry spolu s uvedením spisové značky. Pomůžete mu tak v nalezení stejné správného názoru i při řešení stížnosti vaší a preventivně ho upozorníte na to, aby ani ve vaší věci ze své zásadové ochrany práva nepolevoval.


30. 10. 2007

Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková po dvou měsících odpovídá na otevřený dopis a vysvětluje, že ona je pro "měkčí" variantu závaznosti názoru dítěte na jeho další výchovu. Podstatě věci se samozřejmě vyhýbá. Ještě že dle jejího sdělení na prosazení takových absurdit "schází politická vůle". A nebo spíše stačila vysvětlení, kterých se ministryni od občanů dostalo…


26. 9. 2007

Petici na podporu střídavé péče podepsalo v Českých Budějovicích 74 občanek a občanů, z toho 46 žen.


5. 9. 2007

Navštivte Českobudějovický den pro střídavou péči v pondělí 24. září 2007. Přijďte i vy! Na nutné změny není možné jen pasivně čekat, je potřeba, aby je občané aktivně prosazovali.

Věnujte film "Střídavka" své soudkyni nebo opatrovnici svého dítěte pro inspiraci a poučení, že střídavá péče dětem neubližuje a je možná v mnoha variantách. Film můžete použít i jako důkaz v soudním řízení. Pomůžete tak šířit tolik potřebnou osvětu. Film je opatřen českými titulky pro neslyšící a titulky německými, francouzskými, anglickými, italskými a španělskými.

Staňte se sponzorem sdružení Spravedlnost dětem a jako dárek obdržíte DVD s filmem.

Pokud chcete zůstat v anonymitě, napište na info@iustin.cz jméno a adresu soudkyně nebo jiné osoby, které je film určen. DVD jí potom bude zasláno od sdružení Spravedlnost dětem.


23. 8. 2007

Otevřený dopis ministryni Džamile Stehlíkové - pište ministryni i vy


14. 8. 2007

Záznam tiskové konference a mediální ohlasy k páté vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.


3. 8. 2007

Připojte se k páté vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.


12. 7. 2007

Ano, soudce postupoval nestandardně, komentuje opět Petr Uhl "causu Terezka" v dnešním Právu.


11. 7. 2007

Při sporech rodičů mají být děti umístěny do "vhodného prostředí", uvádí dnešní zpráva ČTK. Takže se zdá, že i hysterie kolem "causy Terezka" nakonec poslouží dobré věci a třeba i vznikne Reintegrační centrum a bude třeba i skutečně sloužit potřebným dětem i jejich rodičům.


9. 7. 2007

Že je možné aktuální causu nezl. Terezy S. racionálně komentovat i v médiích, dokazuje Petr Uhl v deníku Právo. Máte-li podobný názor, přijďte jej vyjádřit na demonstraci před Ministerstvem spravedlnosti - koná se již ve středu 11. července.


7. 7. 2007

Seznamte se novým rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 v cause nezletilé Terezy, které obsahuje i údaje o její nedávné desetidenní hospitalizaci z vůle matky na neurologii, o sabotáži rozhodnutí soudu "vyhlášenými odborníky" Koutkem a Kocourkovou z Motola (takže tedy pozor i na tyto znalce!) i názory rozumného a statečného soudce Mgr. Miroslava Sládka na skutečný prospěch Terezy a na hysterickou kampaň provázející jeho rozhodnutí.

změna rozhodnutí - umístění nezl. T. do Olivovy dětské léčebny v Říčanech (pdf; 9 MB)

Tiskové prohlášení otce nezl. T.

Doplnění tiskového prohlášení


6. 7. 2007

Široce diskutovaná causa Terezky ukazuje na potřebu zřízení Reintegračního centra. Podpořit tuto dobrou věc můžete i vy. Pište proto svému ministrovi práce a sociálních věcí.


3. 7. 2007

Pro ty, kteří nepodléhají mediální hysterii a chtějí si vytvořit vlastní názor, předkládáme judikát o umístění dítěte do ústavního zařízení. Škoda, že všichni ti bojovníci za svobodu pro Terezku (jen ať tátu dál svobodně nenávidí a devastuje si tak psychický, sociální i morální vývoj - je jí přeci již 10 let, tak to má jistě ten správný "vlastní názor") nebojují stejně hlasitě také za svobodu pro Ondřeje Coufala a Jakuba Maurera, kteří jsou již dva měsíce věznění mezi klokany a jejich táta s prarodiči od obou rodičů je nesmějí ani spatřit!

K tématu viz také syndrom zavrženého rodiče a reintegrační centrum.


23. 5. 2007

Střídavé péči o děti je věnována nová rubrika, kde si můžete přečíst i studii PhDr. Jiřího Tyla Střídavá péče je prokázaně pro děti lepší, nebo stáhnout informační letáčky.


19. 5. 2007

Připojte se k Týdnu pro střídavou péči, který proběhne od 4. do 8. června 2007 v Praze na Václavském náměstí.


7. 3. 2007

Přečtěte si, co o filmu "Střídavka" i střídavé péči píše v časopise Perspektivy Jovanka Lánská.


22. 2. 2007

Diskutovat o střídavé péči můžete na serveru Babinet.cz.


1. 2. 2007

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a jejich využití v praxi českých soudů Reportáž z tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem 30. 1. 2007 a dva rozsudky Štrasburského soudu o porušení práva na rodinný život ve věcech Fiala vs. Česká republika a Koudelka vs. Česká republika.


25. 1. 2007

Zvukový záznam z besedy po premiéře filmu "Střídavka".


23. 1. 2007

Připojte svůj podpis pod dopis Radě Evropy! - tisková konference na téma Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a jejich využití v praxi českých soudů se koná v úterý 30. ledna 2007.


15. 1. 2007

Pozor na znalce Pavláta a spol.! "Tátové, nechte si všechno líbit a nic nedělejte, nám ale plaťte desítky tisíc korun za bezcenné "posudky", radí "znalec" Pavlát.


11. 1. 2007

"Střídavka" - premiéra filmového dokumentu o střídavé péči o děti po rozvodu se koná 24. ledna 2007. Ukázku můžete shlédnout zde.


9. 1. 2007

Další úspěšné žaloby ve Štrasburku!


9. 8. 2006

Odkazy na zpravodajství z tiskové konference ke čtvrté vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku; petice Repektujte náš rodinný život!


1. 8. 2006

Připojte se ke čtvrté vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku


18. 7. 2006

Fiala vítězem ve Štrasburku! Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil své rozhodnutí, podle kterého český stát porušil právo Ing. Jiřího Fialy na rodinný život.


26. 5. 2006

Volebním hlasem pro Jiřího Fialu můžeme demonstrovat odpor proti prohnilým poměrům v české justici! Hlasem pro Stranu zdravého rozumu můžeme vyslovit podporu neprávem vězněnému Jiřímu Fialovi jako symbolu statečného občanského postoje, který se nesmiřuje s panujícím zlem. Můžeme svým hlasem demonstrovat naši vůli nepřipustit další rozklad základů společnosti nezodpovědností a přízemním myšlením několika stovek opatrovnických soudkyň. Ukažme, že pan Fiala se spravedlivě nebouří jen sám za sebe, ale i za každého z nás, za naše děti i vnoučata.


24. 3. 2006

Syndrom zavrženého rodiče má mnoho popíračů, kteří ovšem z této patologie také mnohdy profitují. Pomozte jej dokumentovat. V Rukověti kverulantově naleznete několik dalších rad a vzorů, v Judikatuře nové judikáty. Seznámit se můžete s peticí Zastavte protiotcovský teror! a s peticí za paritní zastoupení soudců a soudkyň při rozhodování soudců v opatrovnických věcech. Přibyly také další Malé velké zločiny.


24.8.2005

Pomozte zřídit reintegrační centrum pro diagnostiku a terapii syndromu zavrženého rodiče! Seznamte se s dalšími žalobami ke Štrasburskému soudu a s ohlasy v médiích na třetí vlnu stížností. Kverulanti se ve své rukověti mohou poučit, že škola musí informovat i rodiče zletilého dítěte, ačkoliv si to dítě nepřeje. Další nové sdružení představuje své stránky. Malé velké zločiny, jsou možná nejhorší …


11.7.2005

Připojte se k třetí vlně žalob k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Inspiraci můžete nalézt i v nových judikátech. A k zamyšlení nad některými protiharašícími opatřeními zve ve svých fejetonech Věra Nosková. Ministerstvo spravedlnosti slibuje větší zastoupení mužů soudců v opatrovnických věcech. Zatím se zdá, že tento dobrý úmysl bude strnulou soudní strukturou zesabotován, jak je zřejmé z vystoupení předsedy Městského soudu v Praze Sváčka (naleznete v reportáži ze Dne otevřených dveří Obvodního soudu pro Prahu 1 na Justičním kanálu).


2.3.2005

Nové judikáty: nedávno široce publikovaný nález Ústavního soudu, jak správně posoudit výživné pro manželku a rozhodnutí o střídavé péči bez dohody rodičů. Podívat se můžete také na video z návštěvy Štrasburského soudu.


9.2.2005

Nastává v opatrovnickém soudnictví změna poměrů? Podle široce publikovaného rozhodnutí Ústavního soudu se zdá, že ano, a že ani opatrovnické soudkyně nejsou netrestatelnou vrchností. Čeká nás však ještě spousta práce. Připojit se můžete k otevřenému dopisu ministru spravedlnosti a pište také svým poslancům, kteří projednávají návrh novel zákonů k tzv. domácímu násilí. Přečtěte si nové skvělé bakalářské práce a analýzu návrhů otců v opatrovnických věcech, která vyvrací nepravdivá tvrzení soudních struktur, že tátové o výchovu dětí nemají zájem. Můžete si také přečíst knihu Bereme co je, která zpracovává mnohým důvěrně známé téma. Pro kverulanty přibyl vzor žaloby na odškodnění. Přijďte na přednášky Školy Emancipovaného Rodičovství a Občanství, které začínají opět 2. března 2005.


14.9.2004

Aktuálně: Od sociálních vražd je ke skutečným blízko!

Braňte se domácímu násilí. Pohled z Polska v Publicistice. Nová zpráva ombudsmana, nový judikát a také ohlasy v médiích na druhou vlnu Štrasburských žalob. Fotoarchiv doplněn o tiskovou konferenci v Ústi nad Labem.


15.7.2004

Připojte se ke druhé vlně žalob českých rodičů k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku!

Novinky v Literatuře a v Publicistice. Tisková zpráva o jednání s nejvyšší státní zástupkyní a podklady pro jednání ve věci trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona.


20.4.2004

Ministerstvo pohrdá občany, ústavou i ombudsmanem! Matka Honzíka K. byla obžalována z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Přečtěte si též tiskové kometáře ke Štrasburským žalobám.


23.3.2004

Napraví Štrasburský soud české opatrovnické soudnictví? Přečtěte si nový judikát k rozhodování o školní docházce, dva zahraniční kometáře Štrasburských žalob a úvahu nad stavem soudů v Publicistice, nový článek o významu styku dětí s rodiči po rozvodu a další stanoviska ombudsmana.


18.12.2003

Rozkládá neřádstvo českých státních struktur i soud ve Štrasburku? Přečtěte si prohlášení Štrasburského výboru. V Judikatuře naleznete nový judikát k výkonu rozhodnutí, poslechnout si můžete zvukový záznam tiskové konference z 4. listopadu. A hlavně: pokud chcete, aby jméno vašeho dítěte bylo vytesáno do památníku, navštivte skálu hrůzy.

Příjemné Vánoce.


23.10.2003

Přečtěte si nový judikát o střídavé péči, další články v Publicistice, novou studii o syndromu zavrženého rodiče, a hlavně: Honzík K. je konečně s tátou!.


5.9.2003

Poslechněte si zvukový záznam z tiskové konference k žalobám do Štrasburku a dozvuky v Radiožurnálu. Další nové zvukové záznamy naleznete v rubrice Publicistika. Vládní Rada pro lidská práva vzala na vědomí další připomínky, kromě jiného uznala i zákonem upravenou diskriminaci mužů ve výkonu trestu.

Svoje názory můžete vyjádřit v diskusním fóru.


25.7.2003

Připojte se k první vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku


28.5.2003

Vytvořili jsme novou rubriku Publicistika, tak si počtěte a poslechněte. Ombudsman také zahájil šetření proti Ministerstvu práce a sociálních věcí.


2.4.2003

Pište svému ombudsmanovi, má to smysl! - aktuální výsledky šetření ombudsmana proti orgánům tzv. sociálně-právní ochrany dětí naleznete v Dokumentech; další novinky v rubrice Syndrom zavrženého rodiče a také nový judikát.


21.1.2003

Byla přidána nová rubrika věnovaná syndromu zavrženého rodiče.


3.12.2002

Tisková konference na podporu přístupu pana Karoly do vlastního bytu. Vyjádření Rady pro lidská práva vlády ČR k věci Ing. Richarda Hakla. A další novinky v judikatuře.


19.9.2002

Povodně by mohly poučit i rodinné soudy.


21.8.2002

Novinové komentáře k případu Ing. Hakla a jeho dcery. Jak mají orgány sociálně-právní ochrany dětí postupovat podle správního řádu při rozhodování o výchovných opatřeních, dozvíte se ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí.
Přečtěte si novou absurditu.


26.7.2002

S milujícím tátou zachází justice hůře, než s odsouzenými zločinci! a jak to probíhalo u soudu v Hradci popisuje článek magazínu iDnes


15.4.2002

Tak už je to tady, aneb: Jak se bránit zneužívání psychiatrie podle § 12 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Foto z nedávné demonstrace naleznete ve Fotoarchivu. Vládní rada pro lidská práva sice před rodinnou patologií stále oči zavírá, přesto se o ní může dozvědět spolu s vámi.


8.3.2002

Stanovisko Ministerstva školství k přílišné horlivosti školních pracovníků a různé prakticky využitelné zajímavosti týkající se znaleckých posudků naleznete v Rukověti kverulantově.


22.1.2002

Nezletilému Petru Tajčmanovi zrušil soud zákaz styku s otcem; pište i vy svému ombudsmanovi. Chceme šanci vychovávat svoje děti! - petice a reakce státních struktur na ni. Chcete-li zanechat poselství svému dítěti, inspirujte se zde. Jak je to s věrohodností výpovědí nezletilých dětí, přečtěte si s dalšími novinkami v Rukověti kverulantově.


27.6.2001

Čeká-li vaše dítě výslech před soudem a nebo pokud se vám někdo neoprávněně vměšuje do rodinných vztahů, poučte se v Rukověti kverulantově.
Můžete se také pobavit jednou soudní absurditou.


21.5.2001

Již před dvěma lety byl tehdy čtyřletému Petru Tajčmanovi soudem zakázán styk s vlastním tátou. Tisková konference na jejich podporu se koná ve středu 30. května 2001 v 10.00 hodin v Klubu neziskového sektoru, Jelení 15, Praha 1.


31.1.2001

Rozvod, otcové a děti
sociálně právní ochrana dětí v rozvodové a porozvodové situaci
Petra Černá, diplomová práce


5.10.2000

Dva nové příspěvky do literatury : Dětské psychické potřeby a Stres dítěte v rozvodové a porozvodové situaci.

Kromě dalších drobností se můžete podívat také na další foto z OSN.


29.6.2000

Přečtěte si etické kodexy soudců a sociálních pracovníků.

Také Ministerstvo spravedlnosti se probudilo a odpovědělo na petici, kterou ovšem za petici na just nepokládá. Uvidíme, co na to řekne soud.

Novinky v právních předpisech a judikatuře.


24.3.2000

 Přidáno první číslo časopisu


8.3.2000

Ministerstvo spravedlnosti pohrdá zákonem i občany.


28.1.2000
Co si myslí Ministerstvo práce a sociálních věcí o definicích týrání a dalších "podružných" záležitostech.

Vládní zpráva o stavu lidských práv za rok 1998 a naše podklady pro zprávu za rok 1999.


5.1.2000
Nově upravená a doplněná judikatura.

Co si myslí Ministerstvo práce a sociálních věcí o zájmu dítěte?

Pokud chcete zařadit odkaz na Vaše stránky, pošlete nám mail. Vaše stránka bude zařazena do rubriky Odkazy


 10.12.1999
Přidána stránka věnovaná maminkám a několik drobných textů našim dětem.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.