Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K povinnosti soudu odůvodnit rozhodnutí o předběžném opatření

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 68 Co 463/2011-299 ze dne 29. 9. 2011

"Usnesení soudu I. stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení."

Z odůvodnění:

"Odvolací soud dále přisvědčil odvolací námitce otce, že soud I. stupně pochybyl, pokud v jeho rozhodnutí absentuje odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.). Odvolací soud odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu ČR spi. zn. III. ÚS 346/O9 a spi. zn. IV. ÚS 1554/08, ve kterých se Ústavní soud ČR vyjadřuje k povinnosti soudu odůvodnit rozhodnutí o nařízení předběžného opatření. Ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. je nutno vyložit v souladu s jeho smyslem a účelem. Smyslem zmíněného ustanovení je zbavit soud povinnosti odůvodnit rozhodnutí, které zřejmě nebude napadeno odvoláním, neboť s ním všichni účastníci souhlasí. Tento smysl však v případě usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, chybí. Postrádá racionalitu zbavit soud povinnosti odůvodnit rozhodnutí tam, kde se k návrhu, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno, účastník vůbec nemohl vyjádřit. Jinak řečeno, spojení "usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval", je třeba vykládat tak, že jde o usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, ačkoliv mu reálně - chtěl-li by - odporovat mohl. Ústavní soud uzavírá, že pokud usnesení, kterým bylo nyřízeno předběžné opatření, není odůvodněno, došlo k porušení práv účastníka (stěžovatele) na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod."

"V daném případě soud rozhodoval o nařízení předběžného opatření vydaného dle ust. § 76 odst. 1 o. s. ř., jeho povinností tedy bylo rozhodnutí řádně odůvodnit, neboť bylo nutno se zabývat tím, zda byly splněnby zákonné podmínky pro jeho nařízení."


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.