Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

9. EMPIRICKÁ ČÁST - SKUTEČNÁ PRAXE SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

9. EMPIRICKÁ ČÁST - SKUTEČNÁ PRAXE SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Předchozí teoretická část diplomové práce byla věnována teoretickým poznatkům o vztahu otce a dítěte a o roli, kterou otec v životě dítěte hraje. Jde o odborně podložené skutečnosti, které by měly být brány v úvahu při rozhodování o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu. Mezinárodně závazné normy i zákony ČR na základě tohoto přístupu deklarují základní právo dítěte na péči obou rodičů a dále ukládají orgánům, majícím ve své kompetenci péči o dítě, vždy jednat v nejlepším zájmu dítěte. Orgány sociální ochrany dětí, které do značné míry zasahují do všech oblastí týkajících se porozvodové péče, teoreticky vycházejí z těchto požadavků. V praxi se však setkáváme s mnoha nesrovnalostmi a s postupy, které ve svém důsledku nerespektují ani odborné poznatky, ani nesledují prospěch dítěte.

Praktická část je proto zaměřena na zmapování skutečné praxe sociálních pracovnic oddělení sociálně právní ochrany dětí při rozhodování o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu rodičů i následně v případech, kdy úprava poměrů nefunguje.Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.