Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o výživném pro manželku II

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 10 Co 150/2004

Důvodem pro nepřiznání výživného manželovi může být i porušení manželské věrnosti; skutečnost, že i druhý manžel ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného nemůže ovlivnit.

Z odůvodnění:

...Okresní soud se rovněž vypořádal i s učiněnou procesní obranou žalovaného, který namítal, že by přiznání výživného žalobkyni bylo (vzhledem k tomu, že i žalobkyně porušila manželskou věrnost) v rozporu s dobrými mravy. Tuto obranu okresní soud neshledal důvodnou, neboť provedenými důkazy se nepodařilo žalovanému prokázat, že by žalobkyně zavinila rozvrat manželství....

.

...Proti tomuto rozsudku okresního soudu podal včasné odvolání žalovaný. Z obsahu odvolání je zřejmé, že žalovaný nesouhlasí s určení výživného pro žalobkyni, opětovně zdůrazňuje, že i žalobkyně má podíl na rozvratu (již zaniklého) manželství ...

.

...Vztah se žalovaným se rozpadl proto, že žalovaný si namísto žalobkyně našel jinou partnerku. V důsledku rozpadu manželství se žalobkyně psychicky zhroutila. Žalovaný si z domácnosti odnesl v podstatě vše nové a atraktivní, vzal si i auto a "vypudil" žalobkyni i ze zahrady...

.

...V této souvislosti možno instruktivně zmínit závěry prvorepublikové právní doktríny i judikatury, dle které: "Věrnost znamená nejen pohlavní věrnost, t.j. že manželé nemají cizoložiti, nýbrž v prvé řadě věrnost plynoucí ze životního společenství...

.

Z vyložených důvodů - vzhledem ke zjištěním, jež vyplynuly z řízení před okresního soudu - krajský soud v odvolacím řízení přistoupil k provedení důkazů shora vyložených, z nichž zjistil, že v průběhu rozvodového řízení účastníků i žalobkyně porušila manželskou věrnost, když měla intimní poměr se svědkem K. Uvedený skutkový závěr je především postaven na zjištění učiněném z výslechu svědka H., který informaci o intimním vztahu žalobkyně s panem K. zjistil přímo od pana K., který se svědkovi v uvedeném směru spontánně svěřil. Tento důkazní prostředek a jeho hodnocení je pak třeba hodnotit i v kontextu s výpovědí svědkyně W., která popisovala důvěrné chování žalobkyně s panem K. (líbání), s tou částí výpovědi svědka H., v němž tento svědek vypovídal o tom, jak mu pan K. sdělil, že v souvislosti s jeho předvoláním k soudnímu jednání ve věci rozvodu manželství účastníků se žalobkyně od pana K. odstěhovala, anebo s tvrzením žalovaného, který již v rozvodem řízení (ve věci vedené u téhož okresního soudu pod sp. zn. 9 C 72/2001) při jednání dne 19.3. 2002, poukazoval na existenci vztahu žalobkyně s panem K. (viz protokol o jednání na č.l. 17 p.v.) a na podporu tohoto tvrzení navrhoval důkazy (výslechy svědků).

.

...Protože bylo v odvolacím řízení zjištěno, že i ze strany žalobkyně došlo k porušení manželské věrnosti, odvolací soud dospěl k závěru, že výživné žalobkyni dle § 91 odst. 1, 2 zák. o rod. nelze přiznat, jelikož by to bylo v rozporu s dobrými mravy (§ 96 odst. 2 zák. o rod.)....

.

...Změna v meritu věci přinášející zamítnutí žaloby i v části určení výživného pro žalobkyni ve výši 3 500 Kč měsíčně za vymezenou dobu měla vliv i na akcesorické výroky týkající se náhrady nákladů řízení a soudem prvního stupně uloženou poplatkovou povinnost žalovanému tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (vzhledem k tomu, že ve sporu úspěšný žalovaný se takové náhrady nákladů řízení vzdal) a že se žalovanému (vzhledem k jeho úspěchu ve sporu) povinnost zaplatit státu soudní poplatek neukládá....


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.