Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Syndróm psychickej deprivácie u detí v rozvodovom a porozvodovom procese rodičov

doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

"Ukončenie manželského vzťahu rozvodom nemožno chápať ako jeho jednoduché prerušenie a vymiznutie, ale skôr ako postupné vyhasínanie, ako citovú a sociálnu transformáciu, ktorá môže byť pomalá a veľmi ťažká. Skúsenosť potvrdzuje, že vo väčšine rozvedených manželstiev pokračuje atmosféra plná napätia, stresu, ktorá sa formálne prejavuje často v opakovaných súdnych pojednávaniach o určenie styku s dieťaťom, v súdnych sporoch o výživné, o majetok apod. Dieťa je opakovane na vyšetreniach u súdnych znalcov; je ťažko frustrované, ak sa má vyjadrovať ku komu prejavuje väčšiu príchylnosť, koho z rodičov si viac váži, s kým by chcelo žiť. Je známe, že dieťa je často akýmsi prostredníkom, cez ktorého si rodičia vybavujú svoje účty.

Do celkového obrazu frustrujúcich a stresových okolností, ktoré na dieťa v rozvodovom procese rodičov doliehajú; sa včleňuje aj nebezpečie narušenia vzťahov v širšom príbuzenskom spoločenstve. Vzťahy dieťaťa v širšej rodine, k starým rodičom, tetám, strýkom a iným členom rodiny sú preň často užitočné, prínosné. Rozvodom rodičov sa veľmi často rušia tieto vnútrorodinné väzby, ktoré dieťa potrebuje pre svoju identifikáciu s dospelými, stráca sa zázemie spolupatričnosti; pohody, ktoré znamenalo preň pocit istoty a bezpečia. Starí rodičia sa často po rozvode svojich detí znepriatelia, navzájom sa osočujú, obviňujú a prestanú v dôsledku toho aj akceptovať dieťa, s ktorým ich spájali pozitívne citové vzťahy. Stáva sa, že ho majú radi naďalej, chcú sa s ním stretávať, ale jeden z rozvedených rodičov im to neumožní."

Celý text zde

Vyšlo:
PASTORÁCIA ROZVEDENÝCH - zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou
Editor: Mário Schwarz
Trnava: 2011

Výše popsané negativní průvodní jevy rozvodových a porozvodových situací minimalizuje střídavá péče


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.