Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K nesprávně obsazenému soudu ve věci s cizím prvkem

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 68 Co 463/2011-299 ze dne 29. 9. 2011

"Usnesení soudu I. stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení."

Z odůvodnění:

... vyřízení věci rejstříku P a Nc s cizím prvkem, jíž je, mimo jiné věc, kde je účastníkem právního vztahu cizí státní příslušník, přičemž za rozhodující se považuje den zahájení řízení, příslušelo soudnímu oddělení 17, v němž je předsedkyní senátu JUDr. Michaela Přidalová. (...) Podle ustanovení čl. 38 odst. 1 věty první a druhé Listiny základních práv a svobod, která tvoří součást ústavního pořádku České republiky, nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Podle ustanovení § 36 odst. 2 o. s. ř. rozvrh práce určí, který senát nebo jediný soudce (samosoudce) věc projedná a rozhodne. Prostřednictvím rozvrhu práce se tak ve smyslu ustanovení čl. 38 odst. 1 věty druhé Listiny základních práv a svobod a § 36 odst. 2 o. s. ř. stanoví příslušnost soudce. Spor nebo jinou právní věc tedy podle uvedeného smí projednat a rozhodnout jako příslušný soudce jen soudce, určený k tomu v souladu s rozvrhem práce, jinak spor nebo jinou právní věc projednal nesprávně obsazený soud a jde o porušení ústavního imperativu uvedeného v ustanovení čl. 38 odst. 1 větě první Listiny základních práv a svobod.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.