Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

9.2.2 Návrh rozsahu styku dítěte s rodičem, kterému nebude dítě svěřeno do péče

9.2.2 Návrh rozsahu styku dítěte s rodičem, kterému nebude dítě svěřeno do péče


Tabulka 11: Pokud se přikloníte k výhradní péči matky, jak často navrhujete rozsah styku s otcem?

absol. čet. relat. čet. %
vždy 9 12,0
často 25 33,3
občas 25 33,3
zřídka 11 14,7
nikdy 2 2,7
je to individuální 3 4,0
celkem 75 100,0
nevaplnilo 18Velká část sociálních pracovnic návrh na úpravu styku dítěte s otcem (pokud je do výhradní péče svěřeno matce) do své zprávy pro soud spíše zahrnuje.
Tabulka 12 : Četnost s jakou sociální pracovnice navrhují různý rozsah styku.

nikdy zřídka občas často nejčastěji
rozsah styku abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
méně než den za měsíc 37 69,4 16 28,1 0 0 1 1,8 0 0
jeden den za měsíc 29 50,9 22 38,6 3 5,3 0 0 0 0
jeden víkend za měsíc 14 23,7 26 44,1 14 23,7 2 3,2 0 0
jeden den za 14 dní 7 11,5 19 31,1 22 36,1 7 11,5 3 4,9
jeden víkend za 14 dní 0 0 1 1,2 8 9,9 36 44,4 33 40,7
méně než den za 14 dní 15 27,8 23 42,6 12 22,2 1 1,9 0 0
jeden den za týden 9 14,8 12 19,7 29 47,5 6 9,8 2 3,3
méně než den za týden 10 19,6 20 39,2 15 29,4 3 5,9 0 0
více než jeden den v týdnu 13 25,5 20 39,2 11 21,6 4 7,8 0 0Značný počet respondentů na otázku neodpověděl. Tři s vysvětlením, že vše je individuální, zbytek bez vysvětlení. Největší počet odpovědí se vyskytl u rozsahu styku na jeden víkend za čtrnáct dní, kde chybělo pouze 12 odpovědí z celkového počtu 93 respondentů.
Tabulka 13: Jaký rozsah styku považují sociální pracovnice za optimální.

absol. čet. relat. čet. %
den za 14 dní 3 3,5
víkend za 14 dní 39 45,3
den za týden 4 4,7
více než jeden den v týdnu 5 5,8
víkend za 14 dní + jeden den v týdnu 30 34,9
jiné 3 3,5
individuální 2 2,3
celkem 86 100,0
nevyplnilo 7Podle očekávání je nejčastěji navrhovaným rozsahem styku s otcem jeden víkend za čtrnáct dní. Často ho navrhuje 44% a nejčastěji dalších 40 %respondentů (z těch, kteří odpověděli). Největší část sociálních pracovnic takový styk považuje také za optimální (45%). Podotýkám, že jde o rozsah styku používaný v situaci, kdy neexistují žádné objektivní důvody pro omezení styku otce s dítětem (otec má zájem a žádným způsobem neohrožuje zdravý vývoj dítěte). Další významná skupina se domnívá, že nejlepší by bylo, kdyby se dítě mohlo vídat s otcem jednou za čtrnáct dní o víkendu a jeden další den (odpoledne) v každém týdnu. Tato možnost nebyla v dotazníku přímo uvedena a respondenti ji sami vypisovali. Četnost, s jakou tuto rozšířenou úpravu styku uváděli jako optimální, byla překvapující. Bohužel rozsah reálně navrhovaného styku tomu neodpovídá.

Zkoumán byl pouze běžný styk v průběhu roku, ne během prázdnin a svátků. Těch se úprava styku také týká a většinou umožňuje dítěti strávit jistou část volného času s otcem.

I při vymezování rozsahu styku s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, hrají sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí významnou úlohu. Výsledky však vypovídají o rutinním postupu. Ve zdrcující většině případů navrhovaný rozsah styku dítěte s otcem na jeden víkend za čtrnáct dní nesvědčí o proklamovaném individuálním přístupu ke každému případu. Co znamená takto omezený kontakt pro dítě i otce popisuje již kapitola Standardní úprava styku otce s dítětem.

Právě v této oblasti by mohla být individuální práce s klientem značným přínosem. Někteří rodiče se dohodnou sami a není třeba do úpravy poměrů nijak zasahovat. V atmosféře konfliktu je však domluva často těžká a rodiče nejsou schopni nalézt kompromis. Tady, při hledání dohody, vidím velké pole působnosti pro sociální pracovnice a snad i jisté těžiště jejich práce směřující k obraně zájmu dítěte. Tím je, jak víme, jednoznačně co nejširší fungující kontakt s otcem a snahou sociálních pracovnic by mělo být takový kontakt zprostředkovat. K tomu, aby otec mohl kvalitně plnit všechny funkce vyplývající z jeho otcovské role a dítě z toho mohlo mít žádoucí prospěch setkání na jeden víkend za čtrnáct dní nestačí. Doplnění takového styku o další jeden den v týdnu je velmi pozitivní, i když stále ne zcela optimální. Je však třeba brát v úvahu objektivní překážky bránící ještě širší úpravě styku. To znamená zájmové kroužky dítěte, nutnou přípravu do školy atd. Přesto většinou vytížení dětí není takové, aby nebylo možné nalézt ještě jedno (dvě?) volné odpoledne v týdnu, které by mohlo dítě strávit s otcem. V případě, že ten bydlí v dostupné vzdálenosti od školy, nebo je ochoten dítě do školy ráno doprovodit, mohlo by u něj i přespávat a tím získat další společně strávený čas. Jde zejména o dobrou vůli rodičů se dohodnout. Ta z pochopitelných důvodů právě v době rozvodu chybí. Sociální pracovnice je ale ve sporu nezúčastněna a navíc má odborné vzdělání, tedy ví, co omezení kontaktu dítěte s otcem znamená. I jen objasnění důsledků oslabení vztahu dítěte s otcem, může některé rodiče přivést k aktivaci sil a větší snaze se domluvit, protože pro své dítě si jistě přejí to nejlepší. Pomoci může sociální pracovnice i při procesu hledání dohody. Určitá schopnost mediovat by měla být jednou z odborných dovedností pracovnic zabývajících se porozvodovou péčí, tedy pracujících s konfliktem. Běžné by mělo být i seznámení klientů s možností rodinné mediace, v rámci které jim pomohou již skuteční odborníci.


54Kurzívou jsou odlišeny pasáže, které nejsou čistou interpretací výsledků dotazníkového šetření, ale vychází i z jiných pramenů a odráží se v nich můj vlastní pohled na problematiku.

Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.