Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

Spravedlnost dětem

On-line webový přenos bude dostupný na http://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php

Logo Senát

Pozvánka
na veřejné slyšení
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které se koná
dne 20. května 2013 od 10:00 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce "A"

"Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče"

Petice č. 7/13 - Za rodičovskou rovnoprávnost

Petice č. 5/13 - Závěry a podněty 18. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO

senátorka Eva SYKOVÁ, místopředsedkyně výboru

senátorka Eliška WAGNEROVÁ, Ústavně-právní výbor a předsedkyně Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

POROZVODOVÁ PÉČE O DĚTI: PRÁVO DĚTÍ NA OBA RODIČE

Ing. Aleš HODINA, předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě

JUDr. Oldřiška LUŇÁČKOVÁ, právnička spolupracující s Mezinárodním institutem pro rodinu a dítě

ZÁMĚR PETICE Č. 7/13 A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ

Ing. Valentin PAPAZIAN, o. s. Občané za svá práva v Praze

Luboš PATERA, Spravedlnost dětem - občanské sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

ZÁMĚR PETICE Č. 5/13 A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ

RNDr. Miroslav PROKEŠ, předseda Sdružení zastánců dětských práv, česká sekce DCI

Mgr. Anna ČURDOVÁ, členka Výkonné rady české sekce DCI

STANOVISKA ZÁSTUPCŮ DOTČENÝCH INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ
v rozsahu do 7 minut

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR
Mgr. Eva HRUBÁ, Odbor legislativní - Oddělení občanského práva hmotného,
členka Výboru pro práva dítěte při Úřadu vlády ČR

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dítěte

Stanovisko Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva a Stanovisko Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
JUDr. Ing. Zdeněk KAPITÁN, Ph.D., předseda Výboru a ředitel Úřadu

PANELOVÁ DISKUSE
v rozsahu do 5 minut

JUDr. Tomáš LICHOVNÍK, prezident Soudcovské unie ČR

Mgr. Radka DUDOVÁ, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

PhDr. Václav MERTIN, zástupce vedoucí katedry psychologie FF UK v Praze

Tomáš RYCHTECKÝ, spolupracující s občanským sdružením pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů - Spravedlnost dětem

DISKUSE
v rozsahu do 3 minut

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Průběh veřejného slyšení výboru řídí senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru.

PhDr. Marcel Chládek, MBA v.r.
předseda výboru

Cílem veřejného slyšení výboru je otevřít diskusi o legislativních změnách, které by zajistily rovné postavení obou rodičů v porozvodové péči o dítě, zabránily omezování podílu obou rodičů na výchově dítěte a posílily funkčnost soudnictví a státní správy při řešení sporných situací, jako například spravedlivou úpravu a vymáhání výživného, s předním hlediskem nejlepšího zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte.

Vystoupení přednášejících do 15 minut.
Vystoupení v panelové diskusi do 5 minut a diskusi z pléna do 3 minut.

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce "A".
Průkaz totožnosti nutný.

Předpokládané ukončení je do 14:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.

On-line webový přenos bude dostupný na http://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php


Videozáznam veřejného slyšení:
http://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20130520003310&konec=20130520999999

Usnesení senátního výboru

Podnět Výboru pro práva dítěte a senátnímu Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.