Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Podpořte petici pro Valné shromáždění OSN za vyhlášení roku 2015 mezinárodním rokem sdílené péče rodičů

Spravedlnost dětem

Petici můžete podepsat zde:
https://www.change.org/en-AU/petitions/2015-ann%C3%A9e-internationale-de-la-coparentalit%C3%A9-international-year-of-co-parenting

2015: Mezinárodní rok sdílené péče rodičů

V návaznosti na rok 1994, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem rodiny, jako připomenutí, že rodina je základem společnosti a jako taková vyžaduje zvýšenou pozornost;

V návaznosti na rezoluci Valného shromáždění nazvanou "Svět vhodný pro děti" (S-27/2, 6.5.2002), která uznává sdílenou odpovědnost rodičů ve výchově a vzdělání vlastních dětí, a která uznává že je nutno věnovat úsilí tomu, aby měli otcové možnost být součástí životů svých dětí.;

S odkazem na rodinné modely, které se v posledních letech mění a kromě jiných aspektů přinášejí především zvýšený počet rozdělených rodin a z toho vyplývající riziko ztráty jednoho z rodičů ;

Žádáme:

Vyhlášení Mezinárodního roku sdílené péče rodičů, který by podpořil zvýšení povědomí široké veřejnosti a veřejné správy ve všech zemích, zaměřené na podporu rovnocenného významu rolí obou rodičů při výchově vlastních dětí, a to nezávisle na tom, zda žijí společně nebo odděleně.

Tento rok by tak měl vytvořit přiležitosti a nalézat co nejlepší řešení pro propagaci všech hodnot, které ze závazku každého jednotlivého rodiče vůči vlastním dětem vycházejí;

Pomocí výměny příkladů dobré praxe by měl být tento rok zaměřen na konkrétní kroky a výsledky v této oblasti;

Tento rok by měl být zaměřen na nalézání co nejvyšší míry spravedlnosti v zájmu dítěte, (především v míře rodičovského času) mezi oběma rodiči po jejich rozvodu nebo rozchodu.

Tento rok by měl uznat primární a nezastupitelnou roli každého rodiče a ocenit význam obou rodičů vůči jejich vlastním dětem.

Tento rok bychom měli připomínat fakt, že každé dítě má dva jedinečné rodiče - otce a matku - kteří mají stejné právo i povinnost zajistit svým vlastním dětem nejlepší možné podmínky pro život, milovat je, pomáhat jim, ochraňovat je, zajistit jim vzdělání, podporovat rozvoj jejich osobností a předávat jim životní hodnoty.

V těchto souvislostech, nezávisle na politických názorech, sociálním postavení či náboženství jako otec, matka, babička, dědeček nebo občan respektující lidská práva, žádáme Valné shromáždění OSN, aby vyhlásil rok 2015 Mezinárodním rokem sdílené rodičovské péče.

Originální znění:

2015: International Year of Co-parenting

After the International Year of the Family in 1994 to remind us that the family is the basic unit of society and therefore deserves special attention,

Following the resolution adopted by the UN General Assembly entitled "A world fit for children" (S-27/2, 6 May 2002) which recognizes the shared responsibility of parents in the education and upbringing of their children, and the importance of making every effort to ensure that fathers have the opportunity to participate in the lives of their children,

In noting a transformation of family patterns in recent decades characterized among other things by an increase in the number of separated families and therefore the risk of disengagement of a parent,

We ask for:

An international year to increase the awareness of the general public and all the elected officials in every nation on the equal importance of the roles of both parents - be they together, separated or divorced - in the upbringing of their child(ren).

A year to create opportunities and find solutions to promote and above all value the commitment of each parent to their child(ren); a year to focus on action and results, by the exchange of good practices.

A year to rethink greater equity (particularly in parenting time) between the two parents in case of separation / divorce in the best interest of the child.

A year to recognize the prime role of each parent and celebrate the commitment of both parents towards their (s) child (ren).

A year to remember that each child has two unique parents - father and mother - with the same rights and responsibilities to provide the best possible living conditions, to give him/her affection, assistance and protection, education, to encourage the development of his/her personality, to transmit values.

In this perspective, regardless of political allegiances, social or religious beliefs, father, mother, grandmother or grandfather, or just a citizen committed to human rights, we ask the General Assembly of the United Nations to declare 2015 : International Year of co-parenting.

To:
Aux membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies
Au Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies
H.E. Mr. Gérard Araud, Représentant permanent de la France aupres des Nations unies
H.E Mr. Guillemo E. Rishchynski, Représentant permanent du Canada aupres des Nations Unies
H.E. Mr. Quinlan, Australian Permanent Representative to the United Nations
H.E. Ms. Bénédicte Frankinet, Représentante permanente de la Belgique aupres des Nations Unies
H.E Mr. Jim McLay, New Zeeland Permanent Representative to the United Nations
H.E. Ms. Sylvie Lucas, Représentante permanente du Luxembourg aux Nations Unies
H.E Ms Anne Anderson, Permanent Mission of Ireland to the United Nations


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.