Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Selektovaná diskriminace

Spravedlnost dětem, 6.5.2014

Kromě toho, že se nedávno instalovaná nová veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová uvedla popřením svobody projevu svému zástupci Stanislavu Křečkovi(!), tak se vůči občanům vstřícně veřejně vyjádřila tak, že Kancelář ombudsmana má novou agendu pro rovné zacházení, což ji zavazuje k poskytování podpory obětem diskriminace. Kromě tvorby analýz odhalujících diskriminaci je prý její náplní práce vydávání stanovisek týkajících se daného problému (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sabatova-je-cas-na-zmenu-postoju-k-lidskym-pravum/r~95e786a8b59011e384150025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_campaign=B&utm_term=position-6). Také by prý ráda smetla ze scény pověry o tom, že ochrana práv je jen pro někoho. Je totiž pro všechny.

Na internetových stránkách Kanceláře veřejného ochránce práv (http://www.ochrance.cz/diskriminace/) je mimo jiné uvedeno:

"Za účelem naplňování zákonných požadavků na ochranu osob před diskriminací a prosazování práva na rovné zacházení vzniklo v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv oddělení rovného zacházení. Oddělení má pět zaměstnanců.
Činnost veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení stojí na 3 pilířích:
· Informovat
· Vzdělávat
· Pomáhat

V rámci prvního pilíře informovat, vydává ochránce doporučení a stanoviska. Doporučení ochránce v souvislosti s právem na rovné zacházení a ochrany před diskriminací jsou určena široké veřejnosti, vyjadřují se ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují doporučení, jak se takového jednání vyvarovat. Stěžejní aktivitou ochránce v oblasti pilíře informovat je také provádění výzkumu, týkajícího se otázek souvisejících s problematikou diskriminace. Konečnou aktivitou prvního pilíře je vydávání stanovisek. Stanoviska mají týž účel jako doporučení, jsou však určena odborné veřejnosti.

V rámci druhého pilíře vzdělávat, vykonává ochránce řadu vzdělávacích aktivit, mezi něž patří tematické semináře, workshopy a tréninky určené neziskovým organizacím, státní správě, zaměstnavatelům a poskytovatelům služeb. Ochránce ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity vede Kliniky antidiskriminačního práva - výuku pro studenty studijního oboru Právo a právní věda.

Stěžejním pilířem činnosti ochránce na poli boje proti diskriminaci je pilíř třetí, pomáhat obětem diskriminace. Každá osoba má právo se na ochránce bezplatně obrátit se svým problémem souvisejícím s diskriminací. Ochránce se jejím případem zabývá z právního hlediska, posoudí, zda-li dle jeho zjištění došlo či nedošlo k diskriminaci a navrhne oběti diskriminace možnosti dalšího postupu. Tím dojde k naplnění úkolu, který ochránci ukládá ustanovení § 21b písm. a); ochránce poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Ochránce spolupracuje při poskytování metodické pomoci s neziskovou organizací Pro bono aliance , která může zprostředkovat bezplatnou právní pomoc nemajetným obětem diskriminace.

V oblasti práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací je:

Vizí ochránce: Společnost poučená o diskriminaci. V takové společnosti dochází k diskriminaci pouze ojediněle.

Misí ochránce: Efektivně pomáhající těleso pro rovné zacházení a seriózní zařazení problematiky diskriminace do celospolečenské diskuse. K úspěšnému zařazení vedou aktivity informační a vzdělávací.

V případě Vašich otázek souvisejících s diskriminací můžete kontaktovat právničky a právníky oddělení rovného zacházení - bližší informace naleznete v sekci Kontakty."

Zcela logicky a v souladu s veřejně vyslovovanými a předkládanými názory a informacemi, byli níže uvedeným způsobem kontaktováni "právničky a právníci oddělení rovného zacházení":


From: Luboš Patera [mailto:srvts@volny.cz]
Sent: Friday, March 28, 2014 7:43 AM
To: petr.polak@ochrance.cz; jiri.samanek@ochrance.cz; eva.nehudkova@ochrance.cz; zuzana.ondrujova@ochrance.cz; hana.puzonova@ochrance.cz; olga.rosenkranzova@ochrance.cz
Subject: rovné zacházení v porozvodové výchově

Kancelář veřejného ochránce práv
Oddělení rovného zacházení

Mgr. Petr Polák, vedoucí
Tel: 542 542 374
e-mail: petr.polak ochrance.cz

Mgr. Jiří Šamánek, zástupce vedoucího
Tel: 542 542 392
e-mail: jiri.samanek ochrance.cz

Mgr. Ivana Janoušková, právnička
Tel: 542 542 345
e-mail: ivana.janouskova ochrance.cz

Mgr. Eva Nehudková, právnička
Tel: 542 542 367
e-mail: eva.nehudkova ochrance.cz

Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová, právnička
Tel: 542 542 363
e-mail: zuzana.ondrujova ochrance.cz

Mgr. Hana Puzoňová, právnička
Tel: 542 542 399
e-mail: hana.puzonova ochrance.cz

Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., právnička
Tel: 542 542 330
e-mail: olga.rosenkranzova ochrance.cz

Dobrý den,

podle veřejného vyjádření veřejné ochránkyně práv má Kancelář ombudsmana novou agendu pro rovné zacházení, což ji zavazuje k poskytování podpory obětem diskriminace. Kromě tvorby analýz odhalujících diskriminaci je její náplní práce vydávání stanovisek týkajících se daného problému (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sabatova-je-cas-na-zmenu-postoju-k-lidskym-pravum/r~95e786a8b59011e384150025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_campaign=B&utm_term=position-6).

Táži se Vás proto, zda Oddělení rovného zacházení je schopno a především ochotno zabývat se jednáním úřadů a dalších institucí, které je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy v oblasti porozvodové výchovy, tedy v této oblasti odlišným, právem zakázaným zacházením s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru. Jednalo by se zejména o naplnění veřejně deklarované mise veřejné ochránkyně práv, resp. Vašeho oddělení, kterou má být efektivně pomáhající těleso pro rovné zacházení a seriózní zařazení problematiky diskriminace do celospolečenské diskuse.

Děkuji za vstřícnou odpověď

S pozdravem
Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem


Odpověď veřejné ochránkyně práv je pak jasná: "Mezi chráněnými oblastmi není "porozvodová výchova" ani rodinné vztahy obecně..."

Zdá se tedy, že ombudsmanka diskriminaci záměrně selektuje a účelově zužuje, bez ohledu na obecné ustanovení § 21 b zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, podle něhož

Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem
a) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace,
b) provádí výzkum,
c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací,
d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty.

Výzkum diskriminace "v porozvodové výchově ani v rodinných vztazích obecně" tedy ombudsmanku Šabatovou nevrušuje, ke zveřejnění zprávy či vydávání doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací v této oblasti, tedy odlišným, právem zakázaným zacházením s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru, se také nechystá...

Kancelář veřejného ochránce práv pod vedením Šabatové je tak již jen byrokratická struktura, která si žije vlastním pohodlným životem vzdálená původnímu účelu. Takový vývoj je ostatně přirozený, jak se zvídavější čtenáři mohou dočíst v Sociologii byrokracie a organizace od Jana Kellera.

Přesto ovšem internetové stránky ombudsmanky dále hlásají Vizi ochránce:

"Společnost poučená o diskriminaci. V takové společnosti dochází k diskriminaci pouze ojediněle."

Dále také občanům vytírají zrak Misí ochránce:

"Efektivně pomáhající těleso pro rovné zacházení a seriózní zařazení problematiky diskriminace do celospolečenské diskuse. K úspěšnému zařazení vedou aktivity informační a vzdělávací."

I když se zdá se, že doby, kdy psát ombusmanovi mělo smysl, jsou dávno pryč, pořád ještě je možné alespoň cimrmanovsky "protestovat a nesouhlasit". Pokud tedy zrovna prožíváte nerovné zacházení se svou osobou, nebo jste si to dostatečně užili dříve, nenechte se odradit a popište své ombudsmance tuto zkušenost s jednáním úřadů a dalších institucí, které je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy v oblasti porozvodové výchovy. Třeba jí to otevře oči a tato neúnavná "bojovnice za lidská práva" přestane diskriminaci selektovat a přehlížet. Kontakty na ombudsmanku a její kancelář jsou zde: http://www.ochrance.cz/kontakty/.

Kontakty na specialistky a specialisty na diskriminaci, jejichž službu máte předplacenu svými daněmi, jsou tyto:

Oddělení rovného zacházení
poskytování metodické pomoci obětem diskriminace, provádění výzkumu v oblasti rovného zacházení, vydávání doporučení a stanovisek k projevům diskriminace, státní správa na úseku školství (předškolní, základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, postup České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Mgr. Petr Polák, vedoucí
Tel: 542 542 374
e-mail: petr.polak ochrance.cz

Mgr. Jiří Šamánek, zástupce vedoucího
Tel: 542 542 392
e-mail: jiri.samanek ochrance.cz

Mgr. Ivana Janoušková, právnička
Tel: 542 542 345
e-mail: ivana.janouskova ochrance.cz

Mgr. Eva Nehudková, právnička
Tel: 542 542 367
e-mail: eva.nehudkova ochrance.cz

Mgr. Et Mgr. Zuzana Ondrůjová, právnička
Tel: 542 542 363
e-mail: zuzana.ondrujova ochrance.cz

Mgr. Hana Puzoňová, právnička
Tel: 542 542 399
e-mail: hana.puzonova ochrance.cz

Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., právnička
Tel: 542 542 330
e-mail: olga.rosenkranzova ochrance.cz


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.