Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o střídavé výchově XXII

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3880/13 ze dne 4. 6. 2014

...

Skutkový stav:

...

Rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 18. 4. 2013, čj. 30 P 16/2012-163, vyhověl částečně soud I. stupně návrhu otce, kterým se tento domáhal změny výchovy u nezletilého L. Výchova nezletilého byla naposledy upravena rozsudkem téhož soudu ze dne 10. 6. 2011 o schválení dohody rodičů o svěření nezletilého L. do výchovy matky se současným rozsahem styku otce s nezletilým v rozsahu od středy do neděle každý 2. týden. Otec nově navrhoval dosavadní úpravu změnit tak, že nezletilý L. bude svěřen do střídavé péče obou rodičů. Stěžovatelka podala Okresnímu soudu v Jičíně také návrh na změnu styku, který odůvodnila tím, že vzhledem ke změně postoje otce a tehdy plánovanému nástupu nezletilého na základní školu je namístě změnit rozsah styku otce s nezletilým na dobu od pátku 18:00 hod. do neděle 18:00 hod. každý sudý týden. Rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 18. 4. 2013, čj. 30 P 16/2012-163, byl návrh matky na změnu úpravy styku otce s nezletilým zamítnut a bylo rozhodnuto, že nezletilý se s účinností od právní moci rozsudku svěřuje do střídavé péče rodičů tak, že každý lichý týden v roce bude v péči matky, když syna vyzvedne v pondělí v lichém týdnu ze školy a následující pondělí v sudý týden ho do školy odveze a každý sudý týden v roce bude v péči otce, když syna vyzvedne v pondělí v sudém týdnu ze školy a následující pondělí v lichý týden ho do školy doveze. Okresní soud dále upravil péči rodičů pro období mimo školní vyučování, stanovil otci i matce výživné a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

...

Proti uvedenému rozsudku Okresního soudu v Jičíně podala stěžovatelka odvolání, o kterém následně rozhodoval Krajský soud v Hradci Králové, který svým rozsudkem ze dne 19. 9. 2013, čj. 25 Co 302/2013-203, rozsudek okresního soudu změnil pouze tak, že původně stanovený rozsah doby pečování rodičů o nezletilého v rámci střídavé péče změnil v části týkající se doby předání nezletilého mezi rodiči a změnil výši výživného stanovenou otci. V části, ve které okresní soud zamítl návrh matky na změnu styku otce s nezletilým, rozsudek okresního soudu potvrdil.

...

Argumentace ÚS:

...

Kritériem pro svěření dítěte do střídavé výchovy přitom není přání konkrétního rodiče, nýbrž především zájem dětí (srov. čl. 3 Úmluvy o právech dítěte), který musí být při rozhodování obecných soudů prioritním hlediskem. Soudy se při rozhodování zároveň musí snažit nalézt takové řešení, které nebude omezovat ani právo rodiče zaručené v čl. 32 odst. 4 Listiny, přičemž zájem dítěte vyžaduje, aby na jeho výchově participovala nejen matka, ale také otec, který se nezastupitelným způsobem podílí na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci (srov. nález sp. zn. II. ÚS 554/04 ze dne 11. 5. 2005). Zájmem dítěte tedy nepochybně je, aby, jsou-li pro to splněny podmínky, bylo v péči obou rodičů (viz např. nález sp. zn. III. ÚS 1206/09 ze dne 23. 2. 2010). Střídavou výchovu je pak třeba chápat jako snahu o co nejúplnější naplnění práva dítěte na oba rodiče, pokud spolu oba rodiče nežijí, neboť tato forma výchovy umožňuje dítěti nejen zachování fungujících vztahů s oběma rodiči, ale rovněž mu umožňuje zůstat součástí běžného každodenního života obou rodičů (viz usnesení sp. zn. II. ÚS 437/14 ze dne 18. 3. 2014).

...

Po provedeném řízení dospěl okresní soud k závěru, že návrh matky na změnu úpravy styku otce se synem, pokud by měl být styk zúžen jen na dva víkendy v měsíci, není v zájmu syna a naopak vyhověl návrhu otce na svěření syna do střídavé péče rodičů. Konstatoval, že střídavá výchova je pro L. tím nejvhodnějším opatřením a tento zájem musí proto převážit i to, že zde absentuje zásadní změna poměrů. Okresní soud dále uvedl, že to, že se rodiče nedohodli na střídavé péči již v předchozím řízení, vyplynulo z jejich obavy, aby syn zvládl střídavou výchovu po nástupu do školy. I tak byl však nezletilý L. u otce každý druhý týden již od středy. V průběhu doby pak bylo podle okresního soudu prokázáno zejména ze zpráv rodinné poradny, školy a opatrovníka, že naopak nezletilému vyhovuje střídání pobytu u rodičů, když má velmi rád oba rodiče, každý rodič se s ním připravuje a se školou oba rodiče spolupracují. Okresní soud uzavřel, že jsou-li tedy rodiče i přes společnou nekomunikaci schopni zajistil synovi víceméně shodnou výchovu, oba ho dokáží připravovat jednotně na výuku, spolupracovat se školou, zajistit mu materiální i bytové zázemí, musí převážit zájem dítěte na tom, aby mělo oba rodiče stejnou měrou.


K závaznosti nálezů Ústavního soudu pro obecné soudy


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.