Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

9.2.6 Odborné podklady

9.2.6 Odborné podklady
Tabulka 23: Prameny, z kterých sociální pracovnice při své práci vycházejí

používá nepoužívá celkem neodpovědělo
prameny absol.
čet.
relat.
čet. %
absol.
čet.
relat.
čet. %
absol.
čet.
relat.
čet. %
knihy 40 43,5 52 56,5 92 100,0 1
odborné časopisy 72 78,3 20 21,7 92 100,0 1
noviny 29 31,5 63 68,5 92 100,0 1
metodické materiály 76 82,6 16 17,4 92 100,0 1
školení 86 93,5 6 6,5 92 100,0 1Nejvíce pracovnice jako podklad pro svou práci používají znalostí, získaných na různých školeních. Dalšími nejvyhledávanějšími prameny jsou metodické materiály MPSV a odborné časopisy.

Respondenti byli v dotazníků požádáni, aby ke každému, v dotazníku uvedenému druhu pramenů vypsali konkrétní tituly. V naprosté většině tak však neučinili a odpovídali pouze obecně (tzn. zákony, odborná literatura, odborné časopisy atd.). Vícekrát byly zmíněny jen knihy Z. Matějčka (např. Přestáváte být manželi, ale zůstáváte rodiči; Co děti nejvíce potřebují).

Celých 97% respondentů deklaruje spokojenost s přístupem k potřebným materiálům na pracovišti a nadpoloviční většina má i čas vyhledávat si další prameny samostatně.

Metodické řízení oddělení sociálně právní ochrany dětí má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. To vydává metodické pokyny a materiály vztahující se k různým oblastem práce orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zajišťuje také školení pro sociální pracovnice. V poslední době prošly téměř všechny pracovnice školením zaměřeným na novelu zákona o rodině a v současnosti probíhají další k novému zákonu o sociálně právní ochraně dětí.

Jako metodické materiály týkající se porozvodové péče vydalo MPSV v roce 1993 brožuru „Nové pohledy na rozvodovou tématiku„ obsahující výše zmíněná kritéria pro posuzování výchovných předpokladů rodičů. Dále pak první překlad Warhakovy „Revoluce v porozvodové péči o děti“ a zkrácenou verzi „Syndromu zavrženého rodiče“ R. A. Gardnera. Podle informací pracovníků MPSV mají zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany dětí, s jejichž prací tyto materiály souvisí, povinnost se s nimi seznámit.

Otázky v dotazníku měly za cíl zjistit, zda sociální pracovnice tuto literaturu skutečně znají. Jednoznačnou odpověď však výsledky nepřinesly. Ani jedna z pracovnic sice zmíněné knihy výslovně neuvedla, to však nelze jednoznačně interpretovat jako jejich neznalost.

Dalšími zdroji informací jsou odborné časopisy Sociální politika, Děti a my a Rodinné právo (od začátku roku 2000 Rodina a právo), na které odkazují zaměstnanci ministerstva a odvolávali se na ně i respondenti dotazníkového šetření.

Metodický pokyn upřesňující nebo vykládající právní předpisy, které upravují oblast porozvodové péče, neexistuje. Sociální pracovnice nemají k dispozici přesnější metodiku práce při řešení různých situací, které mohou při sporu o dítě nastat. Domnívám se že upravit podrobným pokynem například ochranu zájmů dítěte při bránění ve styku by bylo velmi žádoucí a přínosné. Právě v této oblasti, zdá se, pracovnice nejvíce tápou a jejich práce je jednoznačně neefektivní.


54Kurzívou jsou odlišeny pasáže, které nejsou čistou interpretací výsledků dotazníkového šetření, ale vychází i z jiných pramenů a odráží se v nich můj vlastní pohled na problematiku.

Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.