Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

9.2.7 Osobní postoje

9.2.7 Osobní postoje

Přestože jsou sociální pracovnice při své práci vázány hlavně zákony a odbornými i etickými standardy, mají na ni jistý vliv i jejich osobní postoje. Názory na funkci rodiny, role rodičů, výchovu dětí, rozvod a dětské potřeby v rozvodové a porozvodové situaci apod. se do určité míry podílí na selekci i interpretaci zjištěných skutečností a zaujímání stanoviska k jednotlivým případům. V neposlední řadě osobní postoje vypovídají i o tom, jak sociální pracovnice přijímají novější odborné poznatky.

V dotazníkovém šetření byla k zjištění osobních postojů respondentů použita metoda měření míry souhlasu s tvrzeními, která reprezentovala určité vyhraněné postoje.
Tabulka 24: Ženy jsou k potřebám dětí vnímavější než muži.

absol. čet. relat. čet. %
ano 7 7,6
spíše ano 62 67,4
spíše ne 8 8,7
ne 8 8,7
nevím 7 7,6
celkem 92 100,0
nevyplněno 1Tabulka 25: Muži jsou, stejně jako ženy, vybaveni instinkty pro mateřské zacházení.

absol. čet. relat. čet. %
ano 7 7,5
spíše ano 42 45,2
spíše ne 34 36,6
ne 2 2,2
nevím 7 7,5
celkem 92 100,0
nevyplněno 1Tabulka 26: Vztah matka - dítě je intimnější než vztah mezi otcem a dítětem.

absol. čet. relat. čet. %
ano 6 6,5
spíše ano 50 54,4
spíše ne 15 16,3
ne 13 14,1
nevím 8 8,7
celkem 92 100,0
nevyplněno 1Tabulka 27: Dítě v prvních létech života potřebuje především matku.

absol. čet. relat. čet. %
ano 25 26,9
spíše ano 60 64,3
spíše ne 3 3,2
ne 3 3,2
nevím 2 2,2
celkem 93 100,0Tabulka 28: Výchova dítěte je více mateřskou záležitostí.

absol. čet. relat. čet. %
ano 1 2,2
spíše ano 34 37,4
spíše ne 26 28,6
ne 20 22,0
nevím 9 9,9
celkem 91 100,0
nevyplněno 2Tabulka 29: Pokud se dítě vyjádří o jednom z rodičů odmítavě, že jej nechce vidět, je to jeho svobodné rozhodnutí a mělo by se respektovat.

absol. čet. relat. čet. %
ano 7 8,1
spíše ano 23 26,7
spíše ne 32 37,2
ne 17 19,8
nevím 7 8,1
celkem 86 100,0
nevyplněno 7Tabulka 30: Děti trpí střídáním domácností matky a otce po jejich rozvodu.

absol. čet. relat. čet. %
ano 17 18,7
spíše ano 39 42,8
spíše ne 24 26,4
ne 4 4,4
nevím 7 7,7
celkem 91 100,0
nevyplněno 2Tři čtvrtiny respondentů si myslí, že ženy jsou k potřebám dětí vnímavější než muži, ale více něž polovina věří v stejné instinktivní vybavení mužů a žen pro „mateřské„ zacházení. Přes 60% sociálních pracovnic považuje vztah mezi dítětem a matkou za intimnější. Téměř všichni se domnívají, že dítě potřebuje v prvních létech života hlavně matku. Polovina pracovnic zastává názor, že výchova dítěte není více mateřskou záležitostí, ale celých 40% ji stále za spíše mateřskou považuje.

Přes polovinu respondentů si uvědomuje možnost záměrného negativního ovlivňování postoje dítěte k jednomu z rodičů a domnívá se, že je třeba tuto možnost zvážit, projeví-li dítě přání nesetkat se s rodičem. Podle vyjádření řady respondentů záleží v tomto případě hlavně na věku dítěte.

Střídavé péči nejsou pracovnice příliš nakloněny. 60% z nich shledává pravidelnou změnu prostředí pro dítě škodlivou.

Osobní postoje sociálních pracovnic zhruba odpovídají celospolečenské atmosféře, která je utvářena již slábnoucím, nicméně stále vlivným kultem mateřství.

O schopnostech mužů starat se o velmi malé děti a stejně jako jejich matky rozpoznat jejich potřeby a adekvátně na ně odpovídat, je přesvědčena jen menší část respondentů. Domnívám se, že by to mohl být i důsledek toho, že tu chybí osobní zkušenost s „mateřským„ chováním mužů. V současnosti se u nás obecně neočekává, že by se muž věnoval péči o dítě v raném věku a nejsou na něj v tomto ohledu kladeny žádné nároky. Muži tuto nepsanou normu vesměs neporušují a ochotně ponechávají péči na matce. Jejich předpoklady pro tuto činnost tak prezentují jen výsledky vědeckých výzkumů.

Za závažné považuji nedocenění výchovné role otce, které dotazník ukázal. Velká část sociálních pracovnic sice jeho význam nepodceňuje a jeho přínos k výchově dítěte považuje za rovnocenný s výchovným působením matky; skupina pracovnic, které soudí, že výchova je více mateřskou záležitostí je ale nezanedbatelně početná (40%). Vzhledem k tomu, jakým způsobem mohou ovlivnit průběh výchovy dětí, jejichž zájmy mají zastávat, jde o postoj až nebezpečný.


54Kurzívou jsou odlišeny pasáže, které nejsou čistou interpretací výsledků dotazníkového šetření, ale vychází i z jiných pramenů a odráží se v nich můj vlastní pohled na problematiku.

Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.