Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Cochem počesku - Mostecký eurotunel

Luboš Patera

Ale Prométhee, věř: ta moudrost lidská, krátkodechá jen.
Jsou tíhou smrtelnosti zasuti a zaslepeni tak, že dokonce
tvých darů, které jsi jim laskavě dal k jejich dobru,
zneužívají a zlo a špatnost jimi páchají.

(Aischylos: Upoutaný Prométheus)

"Zanechávali jsme za sebou krvavou stopu", říkal vždy německý soudce Jürgen Rudolph o období, než u soudu v městě Cochem změnil svůj přístup k účastníkům a opatrovnickým věcem, později známý jako Cochemský model, který on sám nazval cestou k polidštění rodinného práva. Dnes, kdy pan Rudolph již není v činné službě, se prý situace u tamního soudu vrátila zpět do starých kolejí. I z toho je zřejmé, jak velice záleží na tom, kdo ušlechtilé myšlenky realizuje, zda se je snaží naplňovat poctivě, a nebo mu slouží jen jako zástěrka k jiným, třeba i - či zejména - zištným cílům.

Podle dostupných informací a PR článků by se mohlo zdát, že průkopníkem zavádění Cochemského modelu jsou některé české soudy, zejména okresní soudy v Novém Jičíně a v Mostě s tím, že aktuálně se na to nedočkavě připravují u dalších dvaceti okresních soudů. A v pozadí vše tlačí či "koordinuje" iniciativa Cochem.cz alias Markéta Nováková, která je v přeměně Cochemských principů pana Rudolpha ve svůj osobní byznys plán tak úspěšná...

Pokud uvážíme, že Cochemský model je založen především na zásadní změně přístupu soudů - tedy konkrétních soudkyň a soudců - a vycházíme přitom ze znalosti, jakým způsobem české opatrovnické soudnictví běžně funguje (většina lidí justici nedůvěřuje, ostatní u soudu ještě nebyli), zdá se být horlivost českých soudů v přijímání Cochemských novot až příliš podezřelá. Tím spíše, že v letech 2006 až 2015 Jürgen Rudolph svůj způsob soudní práce v Čechách i na Slovensku představoval vícekrát (poprvé v roce 2006 přímo na semináři opatrovnických soudkyň v Justiční akademii), aniž by o něj kdokoliv z justice projevil sebemenší zájem (např. http://www.iustin.cz/art.asp?art=351, http://www.iustin.cz/art.asp?art=361, http://www.iustin.cz/art.asp?art=387, http://www.iustin.cz/art.asp?art=495). Jakoby příslušné struktury čekaly, až jim změna systému bude naservírována tak, že k žádné změně ve skutečnosti nedojde, jen se přelakuje vývěsní štít a na horní palubě Titaniku, který směr plavby do záhuby zásadně nemění, se ke stále stejným tancům začne hrát nová hudba. A pokud se přitom navíc otevřou i tuzemské a evropské penězovody, tím lépe...

Cochem v Novém Jičíně - rodinný podnik bez záruky

V Cochemské praxi Okresního soudu v Novém Jičíně se "interdisciplinární spolupráce" prý odehrává tak, že místopředseda soudu Polák jako opatrovnický soudce po prvním jednání s účastníky řízení tyto odešle do místní manželské poradny, kde je jeho manželka coby sociální pracovnice poradny - dříve sociální pracovnice na městském OSPOD - "zedukuje" k uzavření dohody o výchově dětí, kterou jim pak soudce schválí. Nic proti takovému rodinnému podniku, pokud se jím Cochemské přístupy budou skutečně naplňovat. Co však nastane, až tento mechanismus převezmou jiní lidé nebo v jiném místě?

Místopředseda soudu není již jen běžný soudce a zcela logicky je tedy mužsky nastaven na dělání kariéry. To v praxi znamená, že se dříve nebo později přestane babrat s opatrovnickou agendou na okrese a zamíří k vyšší soudům, kde prostor k využívání Cochemského modelu již není. Nedej bože, aby se manželé Polákovi rozvedli, navíc ještě bez dohody a pěkně bouřlivě; i soudci a sociální pracovnice jsou jen lidé a vše je již jen otázka v podstatě statistická. Vytvoří pak místní opatrovnické soudkyně s jinými místními sociálními pracovnicemi stejně osvícený "interdisciplinární tým"? Budou i potom rodiče nestranně edukování k tomu, že jsou pro zdravý vývoj dítěte potřební oba i po rozvodu a rozchodu? Nebo se jen pod vlajkou Cochemského modelu "edukace" zvrhne do tolik známých a osvědčených manipulací a nátlakových a vydíracích praktik s cílem zachovat stejné dosavadní šablony soudních plošně diskriminujících rozsudků? Viz také v úvodu zmíněný obrat v protiklad a návrat ke krvavým stopám v samotném Cochemu.

Asi by bylo vhodnější, aby se místní manželská poradna nezabývala jen "edukací" rodičů, která se tak snadno může v nesprávných rukách zvrhnout do manipulací (a přidruženou činností pro pěstouny, které mají opečovávat jiné dotační "neziskovky"), ale prakticky a kvalifikovaně jim poskytla především psychologickou konzultační službu při nastavení vhodné podoby porozvodové výchovy dětí, popřípadě i kvalifikovanou mediaci, nejsou-li v místě mediátoři jiní. Při poskytování těchto služeb je manželská poradna pod relativní kontrolou jako součást rozvodového systému, a takové kvalifikované služby by měla zaručovat především.

Ona ta samotná "edukace" rodičů zdá se být klíčovým parametrem celého toho překrucování Cochemského modelu, když pro něj nyní české soudy tolik horují. A v tomto jediném slovíčku se může skrývat docela hrubé porušování zásad spravedlivého soudního procesu a základního práva na právní pomoc v soudním řízení, jak bude vidno i dále.

Cochem v Mostě - průkopníci eurotunelu a privatizace justice

Na rozdíl od Nového Jičína to v Mostě vzali pěkně od podlahy a s pěkným finančním polštářem pro místní (a zřejmě i vzdálenější) dotační aktivistky. Podle informačních letáků "Okresní soud v Mostě mění způsob rozhodování …. ve spolupráci s dalšími partnery (neziskovými organizacemi, advokáty…)." (http://www.iustin.cz/files/Cochem - Most.pdf; Cochemský_model_v_ČR_-_projekt_ESF.pdf) Co tato "změna způsobu rozhodování" znamená ve skutečnosti? Především tunel na tuzemské a evropské dotace a privatizaci justice, tedy vyvedení opatrovnické agendy ze soudu na místní dotační aktivistky. A klíčové je samozřejmě také "vzdělávání" rodičů i jejich dětí(!), resp. "změna přístupu veřejnosti", když změna paradigmatu v činnosti soudu se nekoná, a ani o ni nejde, jak dotační aktivistky vyhlásily v projektové žádosti: "I když se může zdát, že při aplikaci Cochemského modelu, jde hlavně o změnu přístupu soudce a OSPODu k opatrovnickým věcem, jde především o změnu přístupu veřejnosti k problematice...."

Podle popisu projektu Cochemský model v ČR pak tato změna rozhodování beze změny výsledku má v praxi přinést "úsporu" v podobě šestinásobného zvýšení jednotkových nákladů na případ z 5 na 30 tisíc korun a celkové má stát české a evropské daňové poplatníky 3 660 658,- Kč (https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/cochemsky-model-v-cr?inheritRedirect=false).

Autorky projektu mají ale i vyšší cíle - chtějí jej implementovat do dalších okresů a to ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Viz str. 5 a 8 projektu:

"V Ústeckém kraji bude pilotně v praxi ověřen a vyhodnocen nový nástroj SPOD pro řešení rodičovského konfliktu s maximálním důrazem na zájmy a potřeby dítěte. Služby budou nadále rodinám bezplatně dostupné a model bude implementován do dalších okresů. Udržitelnost bude zajištěna v rámci stávajících soc. služeb."

"Úzká spolupráce Cochem.cz a Ministerstvem spravedlnosti ČR (MSp). Aplikace Cochemského modelu má podporu současného politického (ministr spravedlnosti) i odborného (odborní náměstci ministra) vedení resortu, je sledována a vyhodnocována. Cílem je vytvořit příklad dobré práce v soudním okresu Most, který může být použit jako zdroj dat pro širší aplikaci modelu."

V tomto PR článku Rodiče, domluvte se. Hodonínský soud zavedl ve sporech o děti novou metodu je mostecký soud vydáván za průkopníka s tím, že u dalších 20 soudů se na to připravují. No, a pokud k tomu povede Ministerstvo spravedlnosti i okresní soudy další (v republice je jich přibližně 80), tak se evropští a tuzemští daňoví poplatníci pořádně prohnou, pokud budou financovat práci, kterou mají dělat především soudci a další subjekty soudního procesu již ze státního rozpočtu placení. A když ty "vyprojektované" jednotkové náklady na jeden případ vynásobíme těmi desetitisíci opatrovnických caus v celé republice, tak nám hned vyskočí taková pěkná kulaťoučká miliardička!!! Každoročně!!! Přitom projekt neřeší, a ani nenaznačuje, že by se zredukovaly počty soudců nebo úředního aparátu, kterým má údajně výrazně ubýt práce...

Projekt sám nese všechny příznaky dotačního podvodu. Ačkoliv je finančně sanován z dotačního programu ZAMĚSTNANOST (https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost), žádná pracovní místa pro znevýhodněné sociální skupiny nevytváří, kromě několika tučně honorovaných vedlejšáků univerzálních dotačních aktivistek v mnohočetných rolích koordinátorek, školitelek, mediátorek, terapeutek, odbornic na práci s rodinou, průvodkyň rodičů, které za ně mají jednat se soudem(!), a podobných obskurních "pracovních činností". A sporná je i odůvodněnost projektu jakýmisi "sociálními inovacemi", pod kteroužto část dotační výzvy Zaměstnanost je projekt vychytrale zamaskován, když o žádnou změnu v sociálních službách lidem nemá jít, rodiče se svými dětmi se mají jen školit = převychovávat.

Hodnotící komise při Ministerstvu práce a sociálních věcí měla k projektu zásadní výhrady ("Mezi slabé stránky patří nekonkrétní popis některých aktivit a chybné vymezení cílové skupiny."; "Z předloženého IZ nevyplývá, jak je podložen zájem konkrétních soudců a pracovníků SPOD o navržené řešení, resp. o dosažení změny ve své činnosti." - podrobněji viz dále). Přesto v obou hodnotících kolech projekt doporučila k realizaci. (https://www.esfcr.cz/documents/21802/806378/Zápis+hodnoticí+komise+23.6.2017/da5c3b0e-348c-4c20-9318-466df2531db3?t=1500031696631) Každý, kdo má jen trochu zkušeností s evropskými či jinými dotačními programy, i ten, kdo má trochu racionální představivosti, ví, jak jakýkoliv drobný a třeba i vykonstruovaný formální nedostatek dokáže sebelepší projekt pohřbít a vyřadit. A tento mostecký tunel všemi úskalími prošel jak po másle. Co, nebo spíše kdo za tím může být? Že by kamarádšoft té iniciativní Markéty Novákové s úřednicemi MPSV, které milióny dotačnímu spolku MOSTY sype? Vždyť kdo z hodnotící komise by chtěl přijít o jistě lukrativně honorovanou spolupráci s ministerstvem v celém tom kolotoči eurodotací? To je pak výhodnější úřednímu aparátu vyhovět, když ta "změna systému" beze změny skutečné je strukturami tak preferována a má i onu "politickou a odbornou podporu ministra a jeho náměstků na Ministerstvu spravedlnosti", pramenící zřejmě opět spíše z kamarádšoftu s úřednicemi i tohoto ministerstva. Prostě "úzká spolupráce Cochem.cz s ministerstvem" se zákonitě někde zhmotnit musí a oslíkem tuzemských a evropských daňových poplatníků se tak pěkně třese...

A teď trochu české závisti: Podle rozpočtu projektu na str. 21 projektové žádosti si má metodik přijít na 256 900,- Kč, garant evaluace na 147 000,- Kč a evaluátor také na 147 000,- Kč (str. 22). Kdo by to asi tak měl dělat, tyto metodické a vyhodnocovací činnosti, než ta snaživá, iniciativní a na Cochemský model se specializující Markéta Nováková?… A znásobme si takové příjmy počtem dalších projektů, pokud se jim taková "implementace do dalších okresů" povede. I kdyby tam vždy figurovaly i třeba jiné nastrčené osoby se svými požadavky, tak eurovejvar by to byl sakra pěkný

Podle letáků a dalších informací mosteckého soudu (http://www.iustin.cz/files/infoOSMost.pdf; http://www.iustin.cz/files/infoOSMost_2.pdf) je "koordinátorkou práce s rodinami" soudní úřednice Bc. Kateřina Svobodová se služební mailovou adresou KSvobodova@osoud.mst.justice.cz. Podle informace ze soudu provádí "edukaci a mediaci" účastníků řízení s platem 26 660,- Kč měsíčně. Podle rozpočtu projektu (str. 21 projektové žádosti) má projekt realizovat 5 "odborníků pro práci s rodinou" s platem každého na vedlejšák 353 760,- Kč a jeden "koordinátor pro práci s rodinou" s platem na vedlejšák 214 400,- Kč. Pokud se názvy funkce "koordinátorka práce s rodinou/rodinami v popisu projektu i v letáku o projektu shodují, pokud Bc. Kateřina Svobodová i podle soudu provádí "edukační a mediační" práci s rodinami (s kým jiným?), tak jeden z těchto vedlejšáků je zřejmě její příjem také. Takže jde o jasný střet zájmů, kdy jako státní soudní úřednice s rozhodovací pravomocí u soudu (!, i kdyby mělo jít jen rozhodování o znalečném) zároveň vykonává práci za plat ve stejném oboru pro soukromý komerční subjekt. Žádný zákon také zřejmě neupravuje, že by vyšší soudní úředníci měli vykonávat jakékoliv "edukace a mediace", takže jde opět o protiústavní výkon soudní moci ("Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon."). Jistě by bylo na místě kárné řízení s touto soudní osobou pro ohrožování důvěry občanů v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, jak upravuje zákon o soudech a soudcích.

Předseda mosteckého soudu Beneš uzavřel s dotačním spolkem MOSTY smlouvu o partnerství, která je svým charakterem vazalská a v článku III/6 písm. B) této smlouvy předseda Beneš svůj "nezávislý" soud přímo zavazuje k tomu, že bude uskutečňovat propagaci projektu v souladu s pokyny příjemce dotace, tedy ve prospěch soukromého komerčního spolku MOSTY, za účelem získání dotace ve výši 3 326 183,- Kč z fondů Evropské unie a 334 474,- Kč z fondu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (celkem 3 660 658,- Kč). Podle Ústavy a Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle ust. § 33 zákona o soudech a soudcích okresní soudy a) rozhodují jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zákony o řízení před soudy jinak, b) rozhodují v dalších zákonem stanovených případech. Okresní soud v Mostě neodpověděl ani na dvakrát zaslanou žádost o poskytnutí informací, podle jakého konkrétního zákonného ustanovení se "nezávislý" soud zavázal pracovat podle pokynů soukromého komerčního subjektu a vykonávat činnost ve prospěch získání finanční dotace tímto subjektem. Takže žádné takové zákonné zmocnění jistě neexistuje. Opět je to tedy na kárné řízení proti předsedovi soudu, který onu pro "nezávislý" soud vazalskou partnerskou smlouvu podepsal, i na trestní řízení pro zneužití pravomoci úřední osoby, když státní moc není tímto soudním funkcionářem a "jeho" soudem vykonávána v souladu s ústavním pořádkem a je tak ohrožována důvěra občanů v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů!

"Nezávislý" Okresní soud v Mostě nejen vykonává činnost ve prospěch soukromého zisku místních (a zřejmě i vzdálenějších) dotačních aktivistek, ale do rukou těchto soukromých osob v podstatě privatizoval i soudní opatrovnickou agendu. Jak již víme, v průběhu soudního řízení jsou účastníci podrobeni "edukaci" popřípadě i "mediaci" ze strany vyšší soudní úřednice (zřejmě ve střetu zájmů přímo pracující i pro dotační spolek), a také "vzdělávání" a "terapiím" (včetně jejich nezletilých dětí!) ze strany univerzálních dotačních aktivistek ze spolku MOSTY. Soud pak na takový soukromý komerční subjekt fakticky přenáší soudní pravomoc, takže opatrovnické věci se již neřeší v soudní síni, tedy podle (teoreticky) zákony vymezených rovných pravidel hry, ale špinavou práci bez pravidel dělají aktivistky soukromého spolku (možná s některými místními advokátkami, s kterými také soud deklaruje spolupráci). Soudní proces se tak fakticky přenáší ze soudních síní do kanclíku dotačních aktivistek (s novou pohovkou za rozpočtovaný náklad 15 000 korun, s novými mobily a novým notebookem za rozpočtovaný náklad 27 000 korun). A zde pak probíhají "vzdělávání", "terapie" a "mediace" dotačními aktivistkami zřejmě výlučně ženského pohlaví. Laskavý čtenář si jistě dokáže představit jekot všech možných struktur, pokud by něco takového chtěl za dotační peníze provádět nějaký spolek zaměřený proti otcovské diskriminaci v porozvodové výchově. To by bylo řevu o genderové nevyváženosti!!!

Spolek MOSTY sám o sobě má bohatou dotační historii, a svou odbornou připravenost vměšovat se do rodinných vztahů dokládá především svou dosavadní činností v oboru kriminality a delikvence dospělých a mladistvých (3-MOSTY zkušenosti.pdf). Podle profilu šéfky dotačního spolku Mosty je pak její osobní kvalifikací "sociální podnikatelky" s dotacemi nejen kriminalita, ale i provozování hospod: https://ceske-socialni-podnikani.cz/100-lokalni-konzultanti-mpsv/2441-konzultantka-pro-severozapad.html. (Nic proti hospodám, ale jejich provozovatelka by se měla starat především o spokojenost štamgastů a čisté pivní trubky...)

A zásady spravedlivého procesu? Jsou zaručeny? Rozhodně ne! Podle Ústavy i Listiny základních práv a svobod má každý právo na veřejné transparentní projednání své věci před nezávislým soudem, a toto ústavně zaručené základní lidské právo nemůže ani vazalský předseda soudu Beneš zaměňovat za nějaký šolich v nějakém dotačním spolku! Každý řádný soudní proces pak musí podléhat dohledu veřejnosti a přezkumu. Jakému veřejnému dohledu a přezkumu ale může být podrobeno "vzdělávání" a "terapeutování" rodičů a jejich dětí ze strany dotačních aktivistek? Muži, při vší úctě k nim, jsou vždy více či méně naivní a sociálně natvrdlí. Takže na většinu těch rozváděných mužů, které předseda soudu a jeho "edukující" soudní úřednice expedují do spárů dotačních aktivistek, bude stačit mírná manipulace, doplněná popřípadě nějakou tou lichotkou a úsměvem. Spokojeně pak odejdou i s oprátkou na krku a ještě poděkují a napíší i děkovný dopis. Až teprve dodatečně zjistí, že sliby, které dostali, byly od začátku podvodné ("Ale tatínku, vždyť ona vám je bude půjčovat kdykoliv budete chtít, přece by vlastním dětem neublížila.").

Současná generace třicátníků, kteří se do soukolí rozvodového průmyslu dostávají převážně, je již vychovávána výlučně v popřevratové době především k flexibilitě, tedy k poslušnosti k jakýmkoliv autoritám (názorně to předvedl ministr školství, když při zahájení školního roku 2018 otevřeně prvňáčkům vyjevil, že ve škole je nejdůležitější poslouchat učitelky – Televizní noviny na Nově). V jejich výchově již masivně scházel výraznější otcovský vliv a mužský vzor v důsledku státní rozvodové politiky, resp. patologie. Neprošli již ani základní vojenskou službou, která v nich mohla probudit nějaké mužské vlastnosti potřebné pro obranu. A také konzumní společnost nabízí dostatek jiných lákadel, než je výchova svého dítěte... Takže doma poslouchají /rozvedenou/ mámu, ve škole /správně genderově orientované/ učitelky, v práci /emancipovanou/ šéfovou a při rozvodu pak /a/sociální úřednice, soudkyně a „Cochemské“ manipulátorky, a ani je nenapadne, že by to mohlo být i jinak.

Těch zbývajících pár kverulujících jedinců, kteří manipulace prohlédnou, bude pak podrobeno nevybíravému nátlaku, jak je v opatrovnických procesech běžné. Takto pokřiveně se pak budou uzavírat "dohody" o výchově a výživě nezletilých dětí, resp. o výlučném svěřování dětí do výchovy matkám a převzetí vyživovací povinnosti, popřípadě hypoték a dalších dluhů otci. A stěžovat si na nějaký spolek není kam, nespokojenci si mohou postěžovat tak akorát Luďanovi v restauraci Severka ze seriálu České televize Most!...

A úloha právních zástupců v tomto uchopení Cochemského modelu mosteckým soudem? Naprosto bezvýznamná. Nebo je snad možné prakticky naplňovat ústavně zaručené základní právo na právní pomoc v řízení před soudem v kanclíku nějakého spolku při školení a terapeutické masáži? Bude proti takovému omezování svých procesních práv snad protestovat nějaký nezkušený a vyjukaný rozváděný účastník řízení, když mu to autoritativně "doporučí" soudce/předseda soudu i "edukující" soudní úřednice? Rozhodně ne, tím spíše, bude-li tak pěkně a citlivě manipulován a manévrován k "dohodě"; ještě rád se pak i vzdá práva na odvolání, jak mu také bude autoritativně doporučeno. A bude snad proti tomu protestovat advokát? Ten, který chce a potřebuje být zadobře hlavně se soudcem/soudkyní, aby jej a jeho klienty v jiných causách záměrně nepoškozovali? Ten také ne, tiše se přizpůsobí a nechá se bez protestů vyšachovat ze hry. Takže ústavně zaručené právo na účinnou právní pomoc zůstává také jen chimérou, tím spíše, že právní zástupci jsou zcela nezakrytě nahrazováni dotačními "odbornicemi, které budou s rodinou pracovat u soudních jednání … aby soudce mohl získat názor odborníka ihned při jednání" - viz dále.

S podporou Ministerstva spravedlnosti(!) se tak u Okresního soudu v Mostě vytváří protiústavní a společensky zhoubný mechanismus, jímž mají být opatrovnické věci projednávány a rozhodovány netransparentně a mimo legální proces. Tento stav se pak má stát normou i pro ostatní okresní soudy!

Opravdu musí být výkon rodinného práva v českém tzv. právním státě neustále eldorádem těch nejpokleslejších praktik?!

V Mostě se tedy žádná skutečná změna systému a jeho paradigmatu nekoná a neplánuje, jen se dosavadní parazitní praktiky nabalené na rozvody a rozchody rodičů povyšují na novou a vyšší úroveň pod vlajkou Cochemského modelu a za eurodotace. A tuto hanebnost a nízkou variaci "cesty k polidštění rodinného práva" již nedočkavě vyhlíží i další soudy a další dotační aktivistky…

Mělo by to jít i jinak

Jak již bylo uvedeno, pan Jürgen Rudolph svůj způsob polidštěné soudní práce nezištně představoval v Čechách i na Slovensku (ba dokonce až v rumunském Nadlacu) i předtím, než jej do svých rukou pevně uchopila snaživá a iniciativní Markéta Nováková alias Cochem.cz. Autor těchto řádků měl tu čest být při tom. Na konferenci v Bratislavě v roce 2013 (http://www.iustin.cz/art.asp?art=495) ve svém příspěvku poukázal na možnosti využití Cochemského modelu v českém a slovenském právním prostředí s tím, že samozřejmým základem je nutně změna paradigmatu celého systému a činnosti jednotlivých zainteresovaných profesí tak, jako k tomu muselo dojít v samotném Cochemu. Na platnosti těchto úvah nic nemění ani aktuální úporné hledání způsobů, jak ušlechtilé páně Rudolphovy myšlenky překroutit a zneužít pro zachování a utužení těch nejhorších praktik opatrovnického soudnictví a pro osobní zisk některých osob. Připomeňme si tedy, jak by to mohlo a mělo jednoduše jít, pokud by Cochemský model někde chtěli brát opravdu vážně, tedy včetně změny paradigmatu, na které Cochemský model stojí především. Vzhledem k výše uvedenému je na místě zdůraznit, že předestřené základní principy činnosti jednotlivých profesí zachovávají legální a legitimní postavení těchto subjektů v rámci soudního řízení včetně jejich kontroly; s parazitujícími "neziskovkami" a jejich nelegálním vměšováním do rodinných vztahů za tuzemské a evropské dotace tento koncept nepočítá:

"(…) Změna paradigmatu celého "rozvodového systému" si žádá jak změnu v činnosti jednotlivých zainteresovaných profesí, tak jejich faktickou spolupráci mezi sebou navzájem ("sesíťování profesí") i s klienty, tedy s celou rodinou. Důležité je i vyloučení přirozených obav odborných profesí ze "ztráty práce a výdělku", pokud by se rozvodová patologie měla zásadním způsobem zmírnit (a Cochemský model patologii skutečně zásadně snižuje a odstraňuje!). Zde je na místě změna orientace práce odborných profesí na cíl pomoci rodičům nalézt vlastní přijatelné řešení porozvodové výchovy, nikoliv udržovat spornou situaci - a tedy klientelu - co možná nejdéle. Tedy stejný objem práce nasměrovaný na jiný cíl!

(…)

2/1 Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (V praxi se vesměs setkávají, nebo mohou setkat, s rodiči jako první.)

2/1/1 - Informování obou rodičů ústně i písemně (popis jejich situace, upozornění na rizika pro zdravý vývoj jejich dítěte, popis činnosti jednotlivých profesí, které jim mohou pomoci situaci řešit s návodem, jaké konkrétní služby a jakým způsobem prováděné, mají rodiče požadovat, důraz na výhodnost smírného řešení, doporučení vhodné literatury - Zdravý rozvod; Rozvodové jedy apod.).

2/1/2 - Zprostředkování pomoci dalších profesí (mediace, rodinná poradna, ….).

2/1/3 - Pokud je OSPOD již soudem ustanoven kolizním opatrovníkem, postup podle bodů 2/1/1 a 2/1/2, včetně aktivního podávání informací soudu o spolupráci nebo nespolupráci rodičů na smírném řešení situace.

2/1/4 - Pokud rodiče ukončí mediaci bez dílčí nebo celkové dohody, nebo takto mediaci ukončí jeden z nich, OSPOD bezodkladně prověří situaci v rodině a podá zprávu soudu.

2/1/5 - V činnosti OSPOD by bylo vhodné využít standardizovaného dotazníku (dotazníků) pro výkon sociálně-právní ochrany děti v situacích rozvodu a rozchodu rodičů (viz obdobný dotazník z New Yorku v příloze); tento prvek není samoúčelnou byrokracií, ale legitimním nástrojem k omezení tolik rozšířených subjektivních a svévolných přístupů.

2/1/6 V rámci výkonu funkce opatrovníka nezl. dětí v soudním řízení, může OSPOD dojít k závěru, že rozvod rodičů by byl proti zájmům nezletilých dětí. V takovém případě by měl o svém názoru informovat soud. (ČR - § 24 odst. 2 zákona o rodině: Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. SR - § 23 odst. 2 zákona o rodine: Súd při rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.)

2/2 Soud péče o nezletilé (opatrovnický soud)

2/2/1 - Bezodkladně po podání návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí ustanovení OSPOD kolizním opatrovníkem, který by měl začít bezodkladně s rodiči pracovat dle bodu 2/1.

2/2/2 - V ČR předvolání rodičů k přípravnému jednání podle § 114c o. s. ř. (termín přípravného jednání by měl být stanoven v řádu několika týdnů, nikoliv měsíců, jak je běžné). Při přípravném jednání soudce rodičům umožní, aby dostatečně podrobně vysvětlili svůj postoj k rodinné situaci a jejímu řešení, poučí je o vhodném přístupu a rizicích pro zdravý vývoj dítěte a o všech variantách porozvodové výchovy, a podle okolností doporučí (v rámci pokusu o smír) nebo uloží účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání. Soudní řízení je po dobu mediace přerušeno. V SR institut přípravného jednání o. s. p. neupravuje, lze uvažovat o jeho jednoduché novelizaci.

2/2/3 - K mediaci mohou být rodiče v SR soudem vyzváni (§ 99 o. s. p.); v ČR jim může být soudem doporučena nebo uložena (§ 99, 100, 110 o. s. ř.) Průběh mediace je sledován opatrovníkem (OSPOD) v rámci jeho sociální práce s rodinou.

(Poznámka1: Přípravné jednání podle o. s. ř. je v současnosti nahrazeno "jiným soudním rokem" podle nového zákona o zvláštních řízeních soudních.
Poznámka 2: Účastníky "poučuje" soudce v rámci zákonných oprávnění a povinností, nikoliv "edukuje" soudní úřednice, a soudce jim také v rámci zákonného oprávnění doporučuje či ukládá účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání, nikoliv mimozákonné "vzdělávání" a "terapie" v nějakém spolku.)

2/2/4 - Pokud soud ustanoví znalce, nemělo by zadání obsahovat otázky typu "který rodič je lepší", neboť to zákonitě vede k soupeření rodičů a k úřednímu vytěsňování toho "horšího" z výchovy dítěte. I znalec by měl být soudem zaúkolován ke spolupráci s rodiči na hledání vhodného řešení porozvodové výchovy. Výběr znalců pro jednotlivé případy by se měl řídit obecně platným náhodným systémem (jako např. přidělování věcí jednotlivým soudcům), nikoliv, aby si soudce subjektivně vybíral znalce podle toho, jaký požaduje závěr posudku, jak je v praxi zavedeno.

2/3 Mediace

2/3/1 Při vyskytnutí potřeby rodičů (jednoho z nich) zpracovat s odbornou pomocí rozvod a rozchod, je mediace přerušena a rodičům je doporučeno využít rodinného poradenství.

2/3/1 Pokud rodiče ukončí mediaci bez dílčí nebo celkové dohody, nebo takto mediaci ukončí jeden z nich, podá mediátor/ka bezodkladně zprávu OSPOD a soudu, je-li prováděna mediace v průběhu soudního řízení.

2/4 Rodinné poradenství

2/4/1 Rodinné poradenství by mělo být v zásadě zaměřeno na hledání vhodného způsobu porozvodové výchovy děti.

2/4/2 Součástí rodinného poradenství by mělo být poučení rodičů o všech formách porozvodové výchovy a důležitosti podílu obou rodičů na výchově. Na místě je i předání dostatečného množství písemných informačních materiálů a doporučení vhodné literatury (viz bod 2/1/1).

2/5 Soudní znalci

2/5/1 Znalci by v posudcích měli zjišťovat pouze to, zda rodiče jsou výchovně způsobilí, nikoliv zda jeden z nich je "lepší".

2/5/2 Posudek by měl obsahovat rozbor osobnostních charakteristik rodičů z hlediska jejich prospěšnosti pro dítě (každý rodič může svému dítěti dát něco dobrého; pro dítě je důležité, aby se matka a otec doplňovali, nikoliv, aby jeden z nich byl z výchovy vytěsněn).

2/5/3 Znalci by se neměli v posudcích soustřeďovat jen na diagnostiku, ale měli by při práci s posuzovanými osobami spolu s nimi hledat nejvhodnější řešení porozvodové výchovy.

2/5/4 Výběr znalců pro jednotlivé případy by se měl řídit obecně platným náhodným systémem (jako např. přidělování věcí jednotlivým soudcům), nikoliv, aby si soudce subjektivně vybíral znalce podle toho, jaký požaduje závěr posudku, jak je v praxi zavedeno.

2/6 Advokacie

2/6/1 I právní službu mohou advokáti poskytovat odpovědně - místo nabídky právních úkonů "ke zničení protivníka" mohou nabízet úkony vedoucí ke smírnému řešení (mimosoudní vyjednávání, účast na jednání s OSPOD, z hlediska mediace není na překážku ani účast právních zástupců rodičů při ní, výhodná může být např. při sepisování mediačních dohod).

2/6/2 Jako výhodná se jeví případná drobná změna advokátního tarifu, který by umožňoval jednorázovou paušální platbu "za případ", tedy např. jednotnou částku za vyřešení úpravy výchovy a výživného bez ohledu na počet právních úkonů - tímto ekonomickým nástrojem by se snadno eliminovala snaha prodlužovat soudní řízení kvůli narůstající odměně advokáta. V SR byl takový legislativní návrh již zpracován…

(…)"

(celý text zde: http://www.iustin.cz/files/BALubosPatera.pdf)

A jde to i bez osvícených soudců

Vzhledem k tomu, že v českých poměrech je čekání na skutečně osvícené rodinné soudce a soudkyně stejně absurdní, jako to vyhlášené čekání na Godota, jak vyplývá i z výše uvedeného, je na místě úvaha, zda by Cochemské principy nebylo možné využít i bez ohledu na personální /ne/kvalitu soudů. A ono to skutečně možné je.

V roce 2014 pan Jürgen Rudolph slavnostně otevřel Centrum slušného rozvodu:

Otevření Centra slušného rozvodu Otevření Centra slušného rozvodu

Koncept Centra slušného rozvodu je zřejmý z tohoto informačního letáku a jde o komplexní nabídku praktické pomoci rodičům a manželům k uzavření dohod pro tzv. nesporný rozvod ještě předtím, než se obrátí na soud. Centrum je "vysokoprahové zařízení", klienti tedy ve svůj vlastní prospěch musejí splnit základní podmínku, a to dobrovolný zájem obou manželů/rodičů o využití služeb. Je to podmínka mnohdy náročná, ale klientům se práce na sobě sama vyplatí více, než si vzájemně ubližovat. Takto pozitivně motivovaní klienti, kteří si navíc konečnou podobu rozvodových dohod v tom nejlepším slova smyslu sami poctivě odpracují, jsou pak dostatečně pevní v tom, co chtějí, a jsou schopni si to obhájit a prosadit před libovolnou soudkyní, která by je chtěla rozeštvávat, jak je v soudních síních zlým zvykem.

Vzhledem k výše uvedenému, je na místě zdůraznit i takovou samozřejmost Centra slušného rozvodu, že děti nejsou do ničeho zatahovány, rodiče nejsou ani "vzděláváni", ani manipulováni, a že není ani upozaďována úloha případných právních zástupců, neboť i oni mohou klientům před soudem kvalifikovaně pomoci ke schválení jejich dohod. V praxi se také ukázalo, že není vůbec na závadu, pokud je cesta od první konzultace k podání návrhu na schválení dohod soudem pozvolnější. Klienti mohou totiž rozchod a rozvod v klidu vnitřně zpracovat, mohou si upravit nové bytové či pracovní poměry, a prakticky i vyzkoušet a nejlépe nastavit úpravu výchovy dětí. To vše se přitom děje ve stádiu korektního příměří, které je opět základní podmínkou spolupráce s "vysokoprahovým" Centrem, nikoliv ve stádiu stupňovaného nepřátelství, jako v případě standardně se vlekoucích nekonečných rozvodových procesů.

V současnosti je činnost Centra slušného rozvodu pozastavena; nic však nebrání komukoliv, zřídit jej kdekoliv jinde. Síť takovýchto Center by naopak byla velmi žádoucí alternativou k patologicky se projevující opatrovnické justici…

Pro zvídavější čtenáře některé další podrobnosti o mosteckém eurotunelu

K Projektové žádosti:

Na 1. straně projektové žádosti je projekt zařazen do dotační výzvy takto:
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_024
Název výzvy: Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Na str. 2 jsou uváděny specifické cíle, týkající opět se hlavně zaměstnanosti ("03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti"; "03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků").

Projekt přitom žádnou zaměstnanost lidí vně projektu neřeší, jak je přímo v projektu uvedeno na str. 30 dole a násl. (realizátorky projektu jsou všechno vedlejšáky a o ty nejde). Také OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (zde: https://www.esfcr.cz/file/9002/) je opět postavena především na rozvoji zaměstnanosti pro různě znevýhodněné a jiné skupiny. Také v projektu uváděné Kategorie intervencí (str. 26) příliš nesedí, stále je kladen důraz na záležitosti zaměstnanosti.

Je pravda, že tento operační program ZAMĚSTNANOST má také např. oblast 03.3.48.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC8), která je projektem využita, podle logiky věci by sama o sobě pro úspěch projektu stačit neměla, schází-li hlavní priorita, tedy vytváření a udržování pracovních míst. Takže jde opět o další příznak dotačního podvodu.

Na str. 3 projektové žádosti je uvedeno, že "aplikace (Cochemského modelu) do ČR nepřináší nároky na další finanční zdroje". Podle projektu má jeho "dobrodiní" využít 120 rodičovských párů v rámci soudního řízení (str. 5 a jiné). Celková dotace na projekt je 3 660 658,- Kč. Na jeden "soudní" případ v rámci projektu tedy připadá 30 505,50 Kč. To jsou tedy nároky na finanční zdroje ve skutečnosti, a to jen v rámci projektu a pro (vykázaných) 120 případů. Po "implementaci" do dalších okresů s "politickou a odbornou podporou vedení Ministerstva spravedlnosti" si tak pouze pár na rozvodovém průmyslu parazitujících jedinců z těch všemožných MOSTů, Acorusů, ProFemů a jiných, má přijít na své. Přitom, co třeba jen advokáti se musí nahonit, než na případu vydělají 30 000 korun… Pokud se tímto projektem otevře Cochemský penězovod a /další/ tunel na eurodotace, tak se jimi brzy budou cpát i takové "odbornice", jako Uváčiková se Spoustovou!!! Jürgen Rudolph ve svých vystoupeních nikdy netvrdil, že by jeho "cesta k lidštějšímu rodinnému právu" měla být takovým nehorázným kšeftem pro pár jedinců, šlo mu "jen" o změnu přístupu a práce stávajících subjektů soudních řízení, když - podle právních předpisů - mají takto stejně pracovat. Také vzpomínal, jak v počátcích spolu se svou kolegyní psycholožkou Ursulou Kodjoe objížděli Německo i další místa, kde je chtěli poslouchat, trmáceli se vlaky a spali v hotýlcích pochybné kvality, a to naprosto nezištně. U nás byl několikrát, např. do Hradce Králové se také trmácel přes celé Německo vlakem, a také vždy jen za uhrazení nákladů na cestu, stravu a ubytování. Za stejných podmínek byl dvakrát i na Slovensku, a dokonce i v rumunském Nadlacu, což je vesnice s asi pěti tisíci obyvatel. Tam dostal navíc jen medaili slovenské Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, která tam má pro své (a české) krajany pobočku.

Poznámky k přílohám projektové žádosti "Cochemský model v ČR"

k příloze 3 - MOSTY zkušenosti: dosavadní dotované aktivity tohoto dotačního spolku byly zaměřené převážně na odsouzené vězně a mladistvé delikventy; Podle profilu šéfky dotačního spolku Mosty je pak její osobní kvalifikací "sociální podnikatelky" s dotacemi nejen kriminalita, ale i provozování hospod: https://ceske-socialni-podnikani.cz/100-lokalni-konzultanti-mpsv/2441-konzultantka-pro-severozapad.html.

k příloze 5 - Změny a doplňující komentáře k inovačnímu záměru (reakce na některé výhrady hodnotící komise):

str. 1, bod 4: mediátoři mají zároveň i školit rodiče - takže si je univerzální dotační aktivistky vhodnou manipulací připraví pro "dohodu"???

str. 1, bod 5: " … Otázkou tedy není, kdo z nich bude mít dítě v péči, ale jak bude mezi ně péče rozdělena." - podle náhledu dotačních aktivistek na rozsudku o výchově nezáleží, hlavně, když bude mít dítě v péči matka, takže projektem za téměř 4 milióny korun se jen potvrdí dosavadní diskriminační praxe opatrovnického soudnictví.

str. 2, bod 5: " … Pokud tato příležitost nebude využita, budeme čekat několik dalších let." - hlavně by čekaly na ty prachy

str. 2, bod 6: plán na individuální terapií již u dětí - takže místo toho, aby děti byly ušetřeny přímého kontaktu se soudním systémem, budou navíc aktivně zataženy do manipulativních "terapií" aktivistkami spolku MOSTY i ony = systémové týrání i podle Rady Evropy!!!

str. 4: popis dosavadního stavu opatrovnického soudnictví v Mostě - "náklady znaleckých posudků nese obvykle stát" - a účastníci obvykle znalečné snad neplatí a lidumilnému státu nerefundují?!

str. 5: " … Zájem obou spádových OSPOD (Most a Litvínov) je značný…." - aby nebyl, když špinavou práci za ně udělá někdo jiný

str. 9: " … Advokáti působící v soudním okrese Most byli osloveni a pozváni ke spolupráci v pracovní skupině. Někteří toto pozvání přijali…." - podle odpovědi soudu na žádost o poskytnutí informací však soud se žádnými advokáty údajně nespolupracuje, jde tu tedy o nějaké vyvolené advokáty/ky provázané s dotačním spolkem MOSTY a zvýhodňované pak u soudu?

str. 10: "Změna paradigmatu
I když se může zdát, že při aplikaci Cochemského modelu, jde hlavně o změnu přístupu soudce a OSPODu k opatrovnickým věcem, jde především o změnu přístupu veřejnosti k problematice…."
- takže nikoliv, že by soudci a soudkyně začali dělat svou práci lépe, tak jak ostatně mají i podle dosavadních právních předpisů a nastoupili tak na "cestu k lidštějšímu rodinnému právu", jak zní podtitul páně Rudolphovy knihy o Cochemském modelu Jsi moje dítě, ale občany a jejich děti je nutné převychovat!!! (nekladou si malé cíle, ale hlavně, aby se na to otevřely penězovody!!!; to je naprosto dokonalé překroucení ušlechtilých Rudolphových myšlenek!!!). A padá tím samozřejmě i odůvodněnost projektu jakýmisi "sociálními inovacemi", pod kteroužto část dotační výzvy Zaměstnanost je projekt vychytrale zamaskován, když o žádnou změnu v sociálních službách lidem nemá jít, lidé se svými dětmi se mají jen školit = převychovávat. ("Z předloženého IZ nevyplývá, jak je podložen zájem konkrétních soudců a pracovníků SPOD o navržené řešení, resp. o dosažení změny ve své činnosti." - viz níže v Příloze 11 - Hodnocení věcné!!!)

str. 10: "Prostředky…" - vytváření funkce "odborníka, který bude s rodinou pracovat u soudních jednání … aby soudce mohl získat názor odborníka ihned při jednání" - takže nějaká inkluzivní asistentka/aktivistka pro opatrovnické soudnictví?!, která bude za oba nesvéprávné rodiče/účastníky řízení se soudcem/soudkyní spolupracovat na tom, co soudce/soudkyně chce mít v rozsudku???!!!, na dosavadních diskriminujících rozsudcích se tedy nic nezmění, jen se na všem napakují další parazité!!!

str. 11: "Zpracoval" - údaj chybí, podle textu výše by to měl údajně být předseda soudu, lze ovšem také předpokládat, že to je spíše zpracováno některou z předkládajících dotačních aktivistek

k příloze 9 - Opravený inovační záměr

str. 11:
Mgr. M. Beneš, předseda Okresního soudu v Mostě:
"Průměrné náklady na jeden opatrovnický soudní spor (včetně úpravy péče a výživy nezletilého) činí: 3.000 Kč pouze v platech bezprostředně zainteresovaných soudních zaměstnanců (soudce - 3 hodiny x 920 Kč superhrubé mzdy a rejstříková vedoucí + vyšší soudní úředník, každý po 30 minutách x 180 Kč superhrubé mzdy). Výše superhrubé mzdy je reálný průměr dle dat OS v Mostě. Časová náklady jsou převzaty z minutovníku, používaného německou justicí, nazývaného Pebbsy (v ČR žádný takový minutovník neexistuje), dle kterého opatrovnické řízení zabere v průměru 240 minut. Kromě těchto přímých personálních nákladů je třeba započíst alikvotní podíl platů částečně zapojených soudních zaměstnanců (podatelna, vyšší podatelna, infocentrum, justiční stráž …), náklady tisku, poštovné, energií, budov a jejich správy … Celkový náklad na jedno řízení tak pravděpodobně přesahují 5.000 Kč. Modelovým účastníkem projektu je dítě, které v opatrovnickém řízení stojí cca 5 000 Kč/měs. Náklady na skutečný pobyt dítěte ve vých. ústavu 60 986 Kč/měs." - klasické účelové míchání jablek s hruškami, cožpak každé dítě rozvádějících se rodičů končí ve výchovném ústavu?! = naprosto dokonalá demagogie a podvodná argumentace!!!
"Sociální práce s 1 rodinou (ambulantní ) 3 500 Kč/měs. Projekt ve výši 4 272 857,50 Kč (120 podpořených) předpokládá náklady na 1 účastníka ve výši 35 607,-- Kč" - 5 tisíc vs. 35 tisíc, to je skutečně úspora jak stehno!!! ("Výstupem projektu bude specializovaný preventivní program na principech Cochemského modelu, který je "levnější" než stávající intervence." - str. 8 dole!!!)

"Krajský úřad Ústeckého kraje nám garantoval již v přípravné fázi mzdové prostředky na přímou práci s klienty od 1. 7. 2017 (na dobu 3 let). Sociální inovace tak bude s jistotou udržena v rámci organizace Mosty. Ústecký kraj má zájem o následnou implementaci v rámci dalších měst, z toho důvodu vstoupil do projektu jako partner." - takže do každého města v Ústeckém kraji po úspěšné implementaci potečou stejné milióny místním dotačním aktivistkám???!!!

k přílohám projektu dostupným také na stránce: https://www.dotinfo.cz/dotace/c51b4a53-ccca-4a8f-99cd-b1074ded0a9b

příloha 10: Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (vyjádření jednotlivých hodnotitelů hodnotící komise)

HP_03 Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? Ano CS - ???????? (kde jsou ty zaměstnané znevýhodněné cílové skupiny z dotační výzvy ZAMĚSTNANOST???)

příloha 11: Hodnocení věcné (vyjádření jednotlivých hodnotitelů hodnotící komise)

str. 5 /totéž str. 12/: "Model úspor je uvedený srozumitelně a je věrohodný. Žadatel nepředpokládá další zvýšené náklady po zavedení systému do praxe." - ????? (5 000,- vs. 30 000,- Kč, náklady na případ stoupnou šestkrát, to je úspora?)

str. 6 a 7: "Tento model je dlouhodobě ověřen ve Spolkové republice Německo a jeho přijetí nepředstavuje nároky na další finanční zdroje (?????) ani lidský kapitál. Jedná se spíše o rozšíření již ověřeného řešení do dalších lokalit (do dalších soudů), než žadatelem deklarované pilotní ověření Cochemského modelu. Není zřejmé, v čem konkrétně bude stávající model obohacen a jak navazuje na současné postupy práce s rodinou a také na projekty realizované UMPOD v předešlých letech. (?..) Z předloženého IZ nevyplývá, jak je podložen zájem konkrétních soudců a pracovníků SPOD o navržené řešení, resp. o dosažení změny ve své činnosti. (!!!) - žádný zájem nemají, o změnu jejich činnosti jim ani vůbec nejde, viz výše

str. 14: "Mezi slabé stránky patří nekonkrétní popis některých aktivit a chybné vymezení cílové skupiny." (!!!!!)

str. 16: "Proces validizace není konkrétně popsaný, nejsou u něj stanovena kritéria a jeho úloha je nejasná."

str. 18: hodnocení 4.2. Způsob realizace aktivit a jejich návaznost …………. - zásadní výhrady v dlouhém textu

str. 19: Komentář k hodnocení - "Navržené řešení však stále nedokáže přesvědčivě doložit nezbytnost aktivit spojených s terapeutickou péči o rodiče a děti, které mají tvořit přidanou hodnotu tzv. Cochemského modelu, který je ověřen v zahraniční praxi a jsou s ním dílčí zkušenosti i v rámci pilotáže v ČR. Není patrné, zda-li je cílem řešení pilotní ověření Cochemského modelu nebo o ověření preventivního programu s prvky Cochemského modelu. V tomto ohledu se žadatel nedostatečně vypořádal s požadavky HK z 1. kola hodnocení. Přesto je záměr možné považovat za potřebný a přínos jeho realizace za prokázaný, i když ne ve všech ohledech efektivní." ????

str. 20 a 21: Komentář k hodnocení - /obsáhlý, kritický/ např.:"V současné chvíli žádost nepřesvědčuje o tom, že realizace plánovaných aktivit dosáhne deklarované úrovně systémové změny." atd…… - o žádnou systémovou změnu jim vůbec nejde, viz výše

totéž str. 22, např.: Řada aktivit spojených s rodinnými terapiemi a s tím spojenými dalšími činnostmi se tak sice jeví jako obecně potřebná a přínosná, ale není prokázána její nezbytnost pro úspěšný transfer zahraniční praxe spojené s Cochemským modelem. Především není patrné, čím žadatel dokládá potřebu vytvořit nový model a není možné převzít stávající Cochemský model…. Ve výsledku tak celý předložený záměr odsouvá Cochemský model trochu stranou, když klíčové je pro žadatele především poskytování doprovodných terapeutických služeb pro rodiny." - klasické dotační parazitování, problém se neřeší, jen se na něj nabalují nepotřebné parazitní aktivity

totéž str. 22 a 23, např.: "Model úspor je uvedený srozumitelně a je věrohodný. (!!!) Nicméně není přesvědčivě doloženo, že pro dosažení těchto úspor je nezbytné realizovat záměr předloženého rozsahu. Vazba na úspory vzhledem k neumístění dítěte do výchovného ústavu je pak spíše účelově zmíněna, aniž je zřejmá relevance a pravděpodobnost těchto nákladů vzhledem k navrženému modelu úspor." !!!!

str. 24: výhrady k nadsazeným nákladům projektu, včetně mzdových, doporučení zkrátit je na polovinu (!!!), což se v konečné verzi projektu stalo.

str. 25: "V žádosti je zmíněno, že bude kladen důraz na prezentaci metodiky a dobrých praxí advokátům, OSPOD a poskytovatelům sociálních služeb, nicméně není detailněji vysvětleno a rozepsáno, jaká změna a u jakého počtu osob ze zmíněných segmentů CS je očekávána. Například ve věci zapojení advokátů žadatel uvádí, že byli přizváni ke spolupráci a že někteří toto pozvání přijali. Z předloženého popisu nevyplývá, jak bude tato spolupráce konkrétně řešena a jaký bude mít právně závazný rámec pro obě strany, tedy jak pro žadatele, tak pro zástupce CS advokátů. Tato nejasnost se dotýká i dalších klíčových aktérů." (……) "Vznikají pochybnosti o tom v jakém míře a s jakým účelem jsou zapojovány různé cílové skupiny. To se týká například pracovníků OSPOD anebo tzv. odborníků, kteří jsou ovšem zároveň členy realizačního týmu a přitom jim má být v rámci realizace poskytnuto vzdělávání. Tyto nejasnosti ztěžují pochopení účelnosti jednotlivých činností a také nejsou dostatečně provázány s Indikátory."

str. 26: další obsáhlé závažné výhrady, totéž str. 28 a násl.

příloha 12: Rozhodnutí o poskytnutí dotace

str. 4: " … je příjemce povinen zajistit, aby ve stanoveném období od ukončení realizace projektu nedošlo k zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast…" - kdo tu "výrobní činnost" bez těch peněz bude dál dělat, když "vyrábět" se mají především národní a evropské dotace pro dotační spolek MOSTY???

str. 6 a 7:
"a) Cílové skupiny - z tohoto výčtu cílových skupin se projekt přesně týká pouze "orgánů veřejné správy" - soud, OSPOD. Rozvádějící se rodiče a jejich děti rozhodně nejsou "Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; Osoby pečující o jiné závislé osoby", a spolek MOSTY také není "Poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování", protože rozvody a rozchody rodičů do "sociálního začleňování" také rozhodně nepatří!!!!!) = další příznak dotačního podvodu !!!

str. 15: "Cílová skupina: Zaměstnanci NNO/sociálních podniků
Popis cílové skupiny 5 odborníků (zaměstnanců NNO), kteří absolvují kurz mediace" - to je ta "zaměstnanost" podle dotační výzvy; za téměř 4 milióny korun zaměstnat na 2 roky 5 lidí na jednorázových kursech mediace, a to ještě na vedlejšáky !!!!!

str. 17: Popis klíčové aktivity:
"Cíl: v rámci zefektivnění procesu ověřit inovaci - skupinové semináře pro rodiče. …" - kromě sporné ochrany soukromí a zachovávání povinnosti mlčenlivosti z této "inovace" může být pěkná manipulace ve smyslu střídavá péče je od ďábla, tátu děti potřebují jen na výživné apod., tedy školení místními dotačními aktivistkami místo řádného soudního procesu podle zákonných pravidel = zprivatizovaná opatrovnická justice

str. 17, 18: "Název klíčové aktivity: Rodinná mediace, terapie
Popis klíčové aktivity: Cílem je podpořit rodiče v uzavření dohody prostřednictvím mediace a individuální terapie…" - opět prostor pro manipulaci prostřednictvím "terapie" ("terapie" pro odmítače dobra?!; dosavadní terapeutická činnost univerzálního dotačního spolku MOSTY je zaměřena téměř výhradně na kriminální delikventy, s převýchovou mají tedy bohaté zkušenosti…)


Další komentáře zde:

Čekchem aneb Cochemský model počesku - I.část
Čekchem aneb Cochemský model počesku – II. Část
Potrefená husička zakejhala
Čekchem aneb Cochemský model počesku III. část
Cochem: Hrozba. Místo naděje
Cochem.cz - zjevně NIC neřeší
    Dopis předsedovi soudu
Mostecká praxe
Čekchem aneb Cochemský model počesku IV. část
Cochem Most, s.r.o.
Analýza rozhodování “cochemského” soudu v Mostě
Čekchem aneb Cochemský model počesku V. část


Severka.cz - Mostecký model řešení soudních obchodních sporů dohodou

Vytvořme iniciativu Severka.cz, která se prohlásí za odbornici pro řešení soudních obchodních sporů dohodou. Získá tak podporu politického (ministryně a ministr) a odborného (náměstci) vedení Ministerstva obchodu a Ministerstva spravedlnosti. Z veřejných zdrojů (ČT, která nikdy nelže a nešíří propagandu) je známo, že v Mostě prosperuje prázdná restaurace Severka, kterou provozuje hostinský Eda. Eda řeší různé své spory se štamgasty, je proto odborník na řešení soudních obchodních sporů. Do restaurace Severka pravidelně dochází Luďan, Čočkin, farář a Franta. Z veřejných zdrojů (ČT, která nikdy nelže a nešíří propagandu) je také známo, že v Mostě prosperuje dotační (zatím na úrovni magistrátu) spolek Snědá tíseň, který také řeší různé spory, a je proto odborníkem na řešení soudních obchodních sporů. Tvoří jej Luďan, Čočkin, farář a Franta.

Vytvořme projekt na řešení soudních obchodních sporů dohodou a nezvěme jej "Mostecký model", jehož partnery budou iniciativa Severka.cz, která bude projekt odborně garantovat a evaluovat, restaurace Severka, která bude prvním příjemcem dotace z fondů MPSV a Evropské unie, dotační spolek Snědá tíseň, který bude odborně provádět řešení soudních obchodních sporů dohodou v restauraci Severka a bude druhým příjemcem dotace z fondů MPSV a Evropské unie, a Okresní soud v Mostě, který bude účastníky napadnutých obchodních sporů edukovat k tomu, aby dobrovolně využili odborné služby restaurace Severka a dotačního spolku Snědá tíseň k vyřešení svého soudního obchodního sporu dohodou. Nezávislý soud tak zprivatizuje smírčí řízení a odkloní a vyvede jej ze soudní síně a soudního procesu na komerční subjekt; uzavřenou dohodu vahou své soudní moci schválí rozsudkem. Prázdné restauraci Severka a dotačnímu spolku Snědá tíseň pak nezávislý soud vyrobí klientelu, když navíc podle pokynů dotačního spolku Snědá tíseň bude provádět propagaci projektu, tedy tisknout a skrze nezávislé soudce a soudkyně po statutárním městě Most vylepovat plakáty dotačního spolku Snědá tíseň.

Přihlasme uvedený projekt do dotačního programu Zaměstnanost a požadujme milióny na zaměstnání Edy, Luďana, Čočkina, faráře a Franty, kteří budou na vedlejšáky působit v mnohočetných rolích koordinátorů projektu, terapeutů, mediátorů, odborníků na práci s účastníky soudních obchodních sporů a jejich rodinami včetně dětí, a odborníků, kteří budou s účastníky pracovat u soudních jednání … aby soudce mohl získat názor odborníka ihned při jednání.

Kromě platových nároků pro Edu, Luďana, Čočkina, faráře a Frantu, kteří budou za dotace pracovat zdarma, a neznámých odborných garantů a evaluátorů z iniciativy Severka.cz, která má podporu politického (ministryně a ministr) a odborného (náměstci) vedení Ministerstva obchodu a Ministerstva spravedlnosti, zařaďme do rozpočtu projektu dále položky "vybavení restaurace Severka pohovkou, velkoplošný televizor spolu s plátnem a dataprojektorem pro sledování sportovních přenosů z pohovky, mobily pro Edu, Luďana, Čočkina, faráře a Frantu, občerstvení (guláš se šesti a 2 piva) pro každého účastníka soudního obchodního sporu", které bude účastníkům soudních obchodních sporů podáváno za dotace zdarma.

Vykalkulujme, že v rámci projektu vykážeme 120 případů soudních obchodních sporů řešených dohodou v restauraci Severka za dotace zdarma, a vyprojektujme, že tak budeme činit za dotace zdarma a že dotační milióny, které na zaměstnanost Edy, Luďana, Čočkina, faráře a Franty na vedlejšáky obdržíme, budou úsporou oproti stávajícímu stavu, kdy účastníci soudních obchodních sporů, kterým se zatím nedostalo naše dobrodiní, si je hradí sami.

S podporu politického (ministryně a ministr) a odborného (náměstci) vedení Ministerstva obchodu a Ministerstva spravedlnosti implementujme pak náš projekt k dalším okresním soudům v republice (je jich přibližně 80) a znásobme tak osmdesátkrát naše dobrodiní, přinášené jako sociální inovace za tuzemské a evropské dotace zdarma.

Připadá vám to poněkud ujeté? Podobnost tohoto podnikatelského plánu za dotace s projektem "Cochemský model v ČR" není čistě náhodná.


Korespondence s Mgr. Martinem Benešem, předsedou Okresního soudu v Mostě

Příspěvky Martina Beneše, předsedy Okresního soudu v Mostě, na veřejném diskusním fóru sdružení Spravedlnost dětem, a reakce na ně

Vyjádření Mgr. Kateřiny Malé, z dotačního spolku MOSTY

Podnět ke kárné žalobě na Mgr. Beneše


A zkušeností s Mosteckou praxí "Cochemského modelu":

Ohlas na facebooku na Mostecký eurotunel Ohlas na facebooku na Mostecký eurotunel

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.