Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

10.1 ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ PO ROZVODU RODIČŮ

10.1 ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ PO ROZVODU RODIČŮ

Různé úpravy

Situace v oblasti svěřování dětí do výhradní péče matky nebo otce je všeobecně známá. Statistiky mluví zcela jasně, procento případů, kdy byly děti svěřeny do péče otce se pohybuje okolo 8%. Většinou se tak stalo, když matka nejevila o dítě zájem nebo byla pro jeho výchovu zcela nezpůsobilá.

Nově zákon o rodině umožňuje svěření dítěte do střídavé nebo společné péče. O výhodách a nevýhodách takového uspořádání se stále diskutuje i mezi odbornou veřejností (viz kapitola Střídavá péče). Soudy této možnosti zatím využívají zřídka, uvádí se 60 případů od doby platnosti zákona, tj. srpen 1998 do února 1999. Připomeňme, že pouze za rok 1998 rozhodl soud o výchově dětí v 69 805 případech. Sociální pracovnice z orgánů sociálně právní ochrany dětí k střídavé (společné) výchově zaujaly veskrze negativní postoj. Podle dotazníkové šetření považují střídání prostředí za škodlivé a velká část z nich, od doby platnosti zákona, ještě ani jednou nenavrhovala soudu svěření dítěte do střídavé péče a většina z těch, které takový návrh podaly tak učinila jen jednou. Je však nutné brát v úvahu, že takové porozvodové uspořádání vyžaduje od rodičů schopnost často a efektivně spolu komunikovat a na mnoha podstatných věcech se shodnout. To je v rozvodové situaci jistě těžké a v důsledku toho je počet případů vhodných pro střídavou péči značně omezen.

Podklady pro rozhodnutí o svěření do péče

Zákon stanovuje některé základní skutečnosti, podle kterých se posuzují výchovné předpoklady rodičů (§26 odst. 4). Zjišťování těchto skutečností mají na starosti hlavně sociální pracovnice určené jako kolizní opatrovníci dětí. Úroveň šetření je však problematická. Vzhledem k tomu, o jak složitou záležitost se jedná, nejsou postupy orgánu sociálně právní ochrany dětí příliš efektivní (viz dotazníkové šetření).

Pozornost bych chtěla věnovat i právu dítěte vyjádřit se k věcem, které se ho bezprostředně týkají a být v takových záležitostech slyšeno před soudem (Čl. 12 Úmluvy o právech dítěte a § 31 odst. 3 a §48 odst. 2 zákona o rodině). Sociální pracovnice se na tuto normu často odvolávají a přání dítěte uvádí jako jedno z kritérií, které zkoumají při prošetřování výchovných předpokladů rodičů. Aplikace těchto paragrafů však může přinášet některé problémy v souvislosti s relativitou svobodného vyjádření vlastního názoru dítěte. Dítě je ovlivňováno řadou faktorů a orientace v nastalé situaci je pro ně vždy velmi složitá. Někdy jsou děti záměrně popuzováni jedním z rodičů proti druhému. V extrémním případě se mluví o syndromu zavrženého rodiče, kdy o svobodném projevu dítěte nemůže být řeč. Pro soud je těžké posoudit, do jaké míry dítě projevilo opravdu své vlastní přání a do jaké míry bylo ovlivněno někým jiným.

Dalším faktem, který je třeba brát na zřetel je, že rozvod rodičů je i tak pro dítě velmi stresující a je často spojen s pocity viny. Je pravděpodobné, že požadavek na projevení větší náklonnosti jednomu z rodičů tyto negativní pocity ještě vystupňuje.

10.1.1 Úprava styku dítěte s rodičem, kterému není svěřeno do péče

Z komentáře k zákonu o rodině vyplývá, že by soud měl postupovat přísně individuálně při úpravě styku dítěte s rodičem, kterému nebylo dítě svěřeno do péče. Ve skutečnosti se však nejčastěji setkáváme se standardní úpravou styku jedenkrát za 14 dní, která je zřejmě obecně považována za optimální a to přesto, že odborníci jsou k dostatečnosti takového vymezení styku skeptičtí. Pro ilustraci uvádím citaci z výslechu soudního znalce PhDr. R Nesnídala, který je vzhledem ke svému statutu považován soudem za kompetentní autoritu. U okresního soudu v Pelhřimově zpochybnil možnost výchovně působit na dítě pokud se s ním otec vídá jednou za čtrnáct dní. Uvedl že: „Skutečnost, že je styk upraven pouze o víkendu, nestačí k výchově dítěte„. Úprava styku na jeden víkend za čtrnáct dní tak v podstatě odporuje Listině základních práv a svobod odst. 4, který zaručuje dětem právo na výchovu obou rodičů.Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.