Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

10.3 RODINNÁ MEDIACE

10.3 RODINNÁ MEDIACE

V závěru výčtu právních předpisů jsem zmínila § 19 písm. J zákona o působnosti orgánů ČR v sociální zabezpečení, který ukládá orgánům sociálně právní ochrany okresních úřadů (referát sociálních věcí) povinnost poskytovat poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům. Tuto normu jsem uvedla v souvislosti se situací v oblasti rodinné mediace. Již delší čas se snaží zástupci Společnosti pro rodinnou mediaci prosadit, aby sociální pracovnice cíleně informovaly své klienty o existenci mediace jako metody, která jim může pomoci lépe zvládnout konflikty a usnadnit dohodu o porozvodovém uspořádání. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím nevyužívá možnosti metodického řízení a uvádí, že nedisponuje prostředky, které by umožňovaly toto sociálním pracovnicím uložit, přestože by poskytování takové informace odpovídalo náplni jejich práce dané zákonem.

SHRNUTÍ

Zákony ČR týkající se porozvodové péče odpovídají požadavkům mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách a teoreticky poskytují dostatek možností pro dosažení spravedlivého uspořádání rodinných poměrů. Zaručují dětem právo na styk s oběma rodiči a zakotvují prostředky použitelné pro dosažení tohoto práva pro případ, že jej některý z rodičů nerespektuje. V praxi se však tyto zákony ve velké míře obcházejí nebo přímo porušují. A z mých dosavadních poznatků nemohu než soudit,že řada orgánů a institucí neplní své zákonné poslání a umožňují tak rozsáhlé beztrestné porušování základních lidských práv.Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.