Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

12. ZÁVĚR

12. ZÁVĚR

Práce byla zaměřena převážně na vztah otce a jeho dítěte, roli jakou otec v životě svých dětí hraje a především na to, jak tento vztah poznamená rozvod manželství rodičů.

Přístup společnosti k rozvodu a řešení porozvodové situace, stejně tak jako její pohled na význam otce v rodině prošel dlouhým vývojem a mnoha změnami. V současnosti je poznamenán kultem mateřství, který význam otce pro dítě podceňuje a zdůrazňuje biologickou předurčenost žen pro péči o dítě a jeho výchovu. V zájmu dětí je tento postoj, který nebyl nikdy vědecky doložen, přehodnotit.

Práce poukázala na několik skutečností, které je důležité si uvědomit při úpravě poměrů po rozvodu proto, aby forma porozvodové péče byla pro děti co nejpříznivější.

# Muži jsou pro péči o děti stejně způsobilí jako ženy.

# Otec je pro psychosociální vývoj dítěte velmi významný. Má vliv na formování osobnosti a charakteru dítěte i na jeho pozdější úspěch v mezilidských vztazích a profesionální uplatnění. Jeho nepřítomnost vždy zanechává mnohé negativní následky.

# Pro děti je rozvod vždy bolestným a traumatickým zážitkem, s kterým se velmi těžce vyrovnávají. Obecně platí, že po rozvodu prospívají děti o to lépe, čím intenzivnější a kvalitnější vztah se jim podaří udržet s oběma rodiči.

Vzhledem k těmto zjištěním lze konstatovat, že základním zájmem dítěte po rozvodu rodičů, který by měla sledovat porozvodová úprava poměrů, je udržet co nejužší a nejplnohodnotnější vztah s oběma rodiči tak, aby dítě mohlo mít nadále prospěch z jejich přítomnosti a výchovného působení.

Tento zájem dítěte a jeho právo na oba rodiče je zakotveno v mezinárodních úmluvách o lidských právech a v souladu s nimi ho zaručují i zákony České republiky. V praxi mají v krizových situacích (tedy i rozvodové) ochranu dítěte na starosti orgány sociálně právní ochrany dětí.

Dotazníkové šetření provedené za účelem zmapování skutečné situace v porozvodové péči odhalilo, že příslušné orgány nezastávají zájem dítěte tak, aby ho skutečně v co nejširší míře ochránily před následky rozvodu. Naopak jejich postup je někdy příčinou prohloubení problémů.

Úprava poměrů nezletilých dětí po rozvodu rodičů probíhá podle zaběhlého scénáře. Standardní je svěření dítěte do péče matky a vymezení jeho styku s otcem na jeden víkend za čtrnáct dní. To má za následek narušení vztahu otce z dítětem a jeho oslabení na úroveň, kdy dítě ztrácí prospěch z otcova výchovného působení.

V některých případech jde omezení kontaktu otce s dítěte ještě dál. V důsledku popouzení proti otci a bránění ve styku s ním ztratí dítě otce úplně. Následky takové situace jsou pro dítě tím závažnější, čím déle trvá a je proto nezbytné postupovat rychlým a účinným způsobem tak, aby bylo zabráněno prohloubení problému a dítě bylo ušetřeno traumatu spojeného se syndromem zavrženého rodiče.

Kompetentní instituce však k problému přistupují velmi liknavě a prostředky, které mají k dispozici pro ochranu dítěte nevyužívají. V této souvislosti u nás opravdu dochází k porušování základních dětských práv.

Děti je nutné při rozvodu chránit před konfliktem rodičů a jeho následky. Zákony ČR podrobně ošetřují všechny oblasti porozvodové péče v souladu s mezinárodně platnými normami. Jako podklad pro správný postup zaručující skutečnou ochranu zájmů dítěte v rozvodové a porozvodové situaci je k dispozici také řada odborných poznatků o významu rodičů (tedy i otce) pro dítě, jeho výchovu a psychosociální vývoj. Hlavní zodpovědnost za ochranu dětí leží na soudech, v jejichž kompetenci je konečné rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu rodičů i o postupu při maření rozhodnutí soudu bráněním ve styku a tím způsobeným porušováním dětských práv. Orgány sociálně právní ochrany dětí jsou součástí systému a měly by jako zástupci dětí směrovat soud k pro děti příznivému rozhodnutí. K tomu by měly soudu poskytnout potřebné podklady a v případě jakéhokoli poškozování dítěte by měly apelovat na rychlý a účinný postup.

Společnost není otcům a jejich dětem příliš nakloněna. Často jsou po rozpadu rodiny vystaveni ještě další ztrátě. Ztratí sebe navzájem a sami s tím mohou jen velmi málo dělat. Zastání a pomoc najdou otcové bojující o místo v životě svých dětí jen zřídka.

Řada dětí má špatné otce, kteří se o ně nezajímají a někdy jim i přímo škodí nebo žádné otce nemají . Současný postoj společnosti a praxe v porozvodové péči připravuje však mnoho dalších dětí o otce milující a kvalitní.Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.