Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ:

A Shared Parenting Tool-Kit, American Coalition for Fathers and Children, Washington, D. C. 1997

E. Badinter, XY. Identita muža, Aspekt, Bratislava 1999

E. Bakalář, Kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů, Rodinné právo 10/ 1999, s. 1- 9

E. Bakalář M. a D. Novákovi a kol, Průvodce rozvodem pro všechny zůčastněné, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996

V. Bechyňová, Kontakt rozvedeného otce s dětmi, Děti a my 3/ 1999, s. 30

M. Bendová, Význam otce v rodině, diplomová práce, 1995

D. Blankenhorn, Fatherless America, Harper Perennial, 1995

E. Burdová, Nová právní úprava sociálně právní ochrany dětí, Sociální politika 2/ 2000, s. 22-25

E. M. Cummings P. Davies, Children and Marital Conflict, The Guilford Press, New York, 1994

F. De Singly, Sociologie současné rodiny, Portál, Praha 1999

R.A. Gardner, Syndrom zavrženého rodiče, MPSV, Praha 1996

P. Hartl, Psychologický slovník, Budka, Praha 1993

N. Hayesová, Základy sociální psychologie, Portál, Praha 1998

M. Holub, H. Nová, Zákon o rodině a předpisy souvisící, Linde, Praha 1998

G.C. Kitson, Portrait of Dovorce, The Guildford Press, New York 1992

P. Kozáková, Syndrom zavrženého rodiče, diplomová práce, 1998

L. Králová, Rozvodovosť jako sociálny problém,Sociologické aktuality 10/ 1994, s. 18-19

A. Křížková, Gender role v rodině, diplomová práce, 1999

J.M. Leving, Fathers Right, Basic Books, New York 1997

Listina základních práv a svobod

M. Mac An Ghaill, Understanding Masculinities, Open University Press, Buckingham 1996

Z. Matějček, Co děti nejvíce potřebují, Portál, Praha 1994

Z. Matějček, O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Portál, Praha 1994

Z. Matějček, Z. Márová, S. Radvanová, Výchova dětí v neúplné rodině, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1975

O. Matoušek, A. Kroftová, Mládež a delikvence, Portál, Praha 1998

O. Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť, Sociologické nakladatelství, Praha 1993

V. Mertin, Jen s jedním rodičem, Děti a my 4/ 1998, s. 14

I. Možný, Sociologie rodiny, Sociologické nakladatelství, Praha 1999

M. Nakonečný, Sociální psychologie, Academia, Praha 1999

H. Nová, K. Valehrach, Rodinné vztahy v soudní praxi, Prospektrum, Praha 1995

D. Novák, Posuzování výchovných schopností ve světle vývoje rodinného práva na území České republiky, Rodinné právo 10/ 1999, s. 9- 12

V. Novotná, Výchova a poradenství ve sféře péče o rodinu, Sociální politika 1/1997, s. 7-8

V. Novotná, Bude nový zákon o sociálně právní ochraně dětí, Sociální politika 12/1997, s.5-6

V. Novotná, Co přináší novela zákona o rodině, Děti a my 4/ 1998, s. 26-29

V. Novotná, Nový zákon o sociálně právní ochraně dětí, Rodinné právo 12/ 1999, s. 7- 11

Občanský soudní řád, zákon č. 99/ 1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Otec dítě rodina, časopis nadace Otec dítě rodina, I. ,II.,III. ročník

I. Plaňava, Manželství a rodiny, Doplněk, Brno 2000

L. Rabušic, O současném vývoji manželského a rodinného chování, Demografie 3/ 1996,s. 173- 180

S. Radvanová, Stav české rodiny a rodinného práva v současné době, Právní praxe, 2-3/ 1999, s. 94-102

E. Redlová, Rodina a měnící se gender role, Demografie 1/ 1999, s. 56- 58

J. Řezáč, Sociální psychologie, Paido edice pedagogické literatury, Brno 1998

Sborník vybraných přednášek z IX. konference sociálních pracovníků, MPSV, Praha 1999

Sborník vybraných přednášek z VII. konference sociálních pracovníků, MPSV, Praha 1997

Trestní zákon č. 140/ 1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o právech dítěte

E. Vaníčková, Stres dítěte v rozvodové a porozvodové situaci, projekt Růžová linka 1999

K. Večerka, J. Holas, M. Štěchová, S. Diblíková, Sociálně patologické jevy u dětí, závěrečná zpráva z výzkumu, IKSP, Praha 2000

J. Výrost, Aplikovaná sociální psychologie, Portál, Praha 1998

R.A. Warshak, Revoluce v porozvodové péči o děti, Portál, Praha 1996

www. iustin. cz

L. Yablonsky, Otcové a synové, Portál, Praha 1995

Zákon o působnosti orgánů České republiky č. 114/ 1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o rodině 94/ 1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/ 1999 Sb.

K. Zaoralová, Problematika rozhodování soudu o výchově nezletilých dětí po rozvodu manželství, diplomová práce 1999

Žen Sen, Mateřství práva rodičů a dětí 1/ 1996Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.