Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< >>

K rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů

rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 18 Co 343/96-196 ze dne 29.11.1996

„Rozsudek soudu I. stupně se ve výroku o výchově a výživném mění takto :

Nezletilý se svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů.

Otec je oprávněn mít nezletilého ve své výchově vždy prvé dva týdny v měsíci, a to počínaje první nedělí v měsíci od 18.00 hodin do třetí neděle v měsíci do 18.00 hodin.

Matka je oprávněna mít nezletilého ve své výchově od třetí neděle v měsíci od 18.00 hodin do první neděle následujícího měsíce do 18.00 hodin.

Otec nezletilého je povinen jej převzít první neděli v měsíci v určenou dobu v místě bydliště matky a matka je povinna po uplynutí dvou týdnů nezletilého převzít v místě bydliště otce ve stanovenou dobu.

Oba rodiče jsou povinni nezletilého předat do výchovy druhého rodiče v určenou dobu s jeho potřebnými osobními věcmi a na střídavou výchovu jej řádně připravit.

Žádnému z rodičů se výživné na nezletilého nevyměřuje.“

... „Za optimální dané situaci tak odvolací soud považoval střídavou výchovu, kdy bude nezletilý po určitou, předem stanovenou dobu, v péči každého z rodičů. Pro tuto úpravu svědčí především to, že oba rodiče jsou v zásadě dobrými vychovateli se schopností vzájemně se dohodnout, což již v minulosti osvědčili, že dítě je dosud předškolního věku, a proto střídání prostředí u otce a matky by nemělo činit vážné problémy. Smyslem této úpravy je poskytnout oběma rodičům možnost, aby se ku prospěchu nezletilého mohli oba co nejvíce podílet na jeho výchově. Oba pak musí mít na zřeteli, že je nutné za daného stavu věci, při změnách pobytu nezletilého, navzájem spolupracovat tak, aby případným vytvářením negativních psychických bariér proti této úpravě jí nebyl nezletilý ve svém důsledku poškozen.“ ...

 


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< >>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.