Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< >>

K úpravě styku nezletilého dítěte s rodičem II

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 sp.zn. P 552/95 ze dne 18.6.1996 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze č.j. 19 Cé 489/96-69 ze dne 15.9.1996

„Soud vydává toto předběžné opatření :

Otec je oprávněn se stýkat s nezletilou P. a nezletilou N. o letních prázdninách tři týdny v měsíci srpnu s tím, že termín své dovolené otec sdělí matce do 30. června a nezletilé děti převezme a odevzdá v místě bydliště matky.“

... „Soud po provedeném řízení a dokazování rozhodl předběžným opatřením o styku otce s nezletilými dětmi o letních prázdninách, neboť mezi rodiči nedošlo k dohodě. ... V řízení bylo dostatečně osvědčeno, že otec má zájem se s nezletilými stýkat i o letních prázdninách, avšak mezi rodiči nedošlo k dohodě. Poměry na straně otce přitom umožňují styk s otcem, jak vyplynulo ze zprávy opatrovníka. Otec se v minulosti s dětmi stýkal, a to až do měsíce dubna. Poté nezletilé děti odmítaly k otci chodit a matka akceptovala jejich přání. S ohledem na poměrně nízký věk obou dětí je především na matce, jakožto přímé vychovatelce, aby děti vedla ke styku s otcem a vhodně je na něj připravovala. ... Rozsah styku soud upravil na tři týdny vzhledem k tomu, že prázdniny jsou v rozsahu devíti týdnů a bude tak poměrně rozdělen prázdninový pobyt tak, aby děti byly tři týdny u otce, tři týdny s matkou a tři týdny mohou být na letním táboře.“

„Usnesení soudu I. stupně se potvrzuje.“

... „Názor soudu I. stupně, že je třeba upravit zatímně poměry v otázce styku otce s dětmi, je správný. Rodiče nejsou schopni se o styku dohodnout a námitka matky, že dětem již obstarala program na prázdniny, rozhodně neobstojí. Otec má právo podílet se na výchově obou dětí a na jeho straně nebylo zjištěno, resp. osvědčeno nic, co by bránilo v jeho styku s oběma dětmi.“


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< >>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.