Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< >>

K úpravě styku nezletilého dítěte s prarodičem

rozsudek Okresního soudu Louny č.j. 6 Nc 139/97-146 ze dne 12.1.2000

“Babička Jitka K. je oprávněna stýkat se s nezl. Jakubem, nar. 29.9.1988, každý lichý týden v roce od pátku 15.00 hod. do soboty 20.00 hod., jeden celý kalendářní týden v letních prázdninách v každém roce v době od neděle 17.00 hod. do neděle následujícího týdne do 17.00 hod. s tím, že přesný termín oznámí matce vždy do 31. května příslušného roku a dále vždy v době od 26. prosince 15.00 hod. do 27. prosince 15.00 hod. v každém roce.

... Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci (§ 27 odst. 4 zák. o rod.).

Provedeným dokazováním soud zjistil, že rodiče nezletilého spolu nežijí od ledna 1997, jejich manželství již bylo rozvedeno, ale o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému Jakubovi dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, neboť v této části byl rozsudek zrušen. Fakticky o nezletilého Jakuba od března 1997 pečuje matka. Otec rovněž usiluje o získání nezletilého do své výchovy a není pochyb o tom, že pro zajištění výchovy má dobré předpoklady i podmínky, nemá však téměř žádnou možnost na výchovu nezletilého působit, neboť pravidelný styk s ním mu není umožňován, stejně tak nemá možnost styku s nezletilým ani babička ze strany otce. Není zcela zřejmé, zda matka nezletilému ve styku s těmito nejbližšími příbuznými brání, nebo zda nezletilý přejímá její negativní postoj, který dítě nepochybně vnímá, aniž by mu jej vědomě dávala najevo. V každém případě je však zřejmé, že matka neposkytuje součinnost, které je třeba při uskutečňování styku ze strany rodiče, který má dítě u sebe. Z výpovědi babičky i z korespondence, kterou předložila, je zřejmé, že nezletilého Jakuba má velmi ráda, v minulosti s ním byla v častém kontaktu. V rámci svých dosud značně omezených možností se babička snažila získat o nezletilém co nejvíce informací, zná jeho zájmy, a chtěla by mít možnost se s ním pravidelně stýkat. V případě, že by termín jejího styku s nezletilým kolidoval s jiným programem nezletilého, nemá v žádném případě v úmyslu tento program narušovat a je ochotna se přizpůsobit. Navrhovatelka je jediným žijícím prarodičem nezletilého Jakuba. Navrhovatelka žije v Praze, kde má prostorný, hezky zařízený byt vč. dětského pokoje. Navrhovatelka navštěvuje i domácnost otce nezletilého v J., s otcem je evidentně v dobrých vztazích, o možnost kontaktu s nezletilým usilovali oba společně, také poslední déletrvající styk nezletilého s otcem v měsíci červenci 1988 proběhl za účasti navrhovatelky. Navrhovatelka má tedy možnost pobývat s nezletilým nejen v prostředí své domácnosti v Praze, ale i v domácnosti otce v J., kde nezletilý do rozchodu rodičů vyrůstal, chodil do školy a z té doby zde má kamarády a známé. Rovněž toto prostředí je pro pobyt nezletilého zcela vyhovující.

Za této situace dospěl soud k závěru, že v zájmu dalšího zdravého a všestranného vývoje nezletilého je to, aby udržoval pravidelný kontakt s babičkou a s ohledem na věk nezletilého, vzdálenost jeho a babiččina bydliště i skutečnost, že babička je jeho jediným prarodičem považoval soud za vhodné upravit styk nezletilého s babičkou na každý lichý týden v roce od pátku 15.00 hod. do soboty 20.00 hod., jeden celý kalendářní týden v letních prázdninách v každém roce od neděle od 17.00 hod. do neděle následujícího týdne do 17.00 hod., s tím, že termín babička upřesní vždy do 31. května příslušného roku, a dále v době vánočních svátků od 26.12. 15.00 hod. do 27.12. do 15.00 hod. v každém roce.”


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< >>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.