Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< >>

K povinnosti podávat informace o nezl. dítěti

usnesení Okresního soudu v Trutnově sp.zn. P 269/2000 ze dne 23.1.2001

„Soud nařizuje toto předběžné opatření:

Matka nezl. M.D., nar. 11.1.2000, je povinna otce nezletilé pravidelně, vždy k poslednímu dni v měsíci v kalendářním roce, písemnou formou informovat o zdravotním stavu nezletilé, jejím fyzickém a psychickém vývoji a průběžně mu podávat i aktuální zprávy o mimořádných a podstatných záležitostech, týkajících se nezletilé.“... „U zdejšího soudu probíhá v současné době řízení o změně styku otce s dcerou. ... Mezi rodiči nezletilé je situace velmi konfliktní a napjatá. Ve věci bylo rozhodnuto soudem předběžným opatřením, tímto rozhodnutím soud zatímně upravil styk otce s nezletilou. ...
Dle ust. § 26 odst. 4 zák. o rodině, při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte, s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. ...
V daném případě se soud domnívá, že otec si svou základní povinnost, t.j. hradit výživné k dceři, plní řádně, s tím souhlasila i matka, které bylo dítě svěřeno do péče. S ohledem na dosavadní průběh řízení soud rozhodl o tom, že matka je prozatímně povinna pravidelně informovat otce o zdravotním stavu dcery a v případě mimořádných a podstatných záležitostí, týkajících se nezletilé, podávat mu rovněž písemná vyjádření. ...
S ohledem na výše uvedené a zejména na ust. § 26 odst. 4 zák. o rodině a článek 18 Úmluvy o právech dítěte, soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení."...


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< >>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.