Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

OBNOVENÍ PRÁVA

(z přednášky Rogera Scrutona v Justičním paláci v Brně, 9. ledna 1990)

„Skutečná zákonnost vyžaduje to, čemu se anglicky říká ,rule of law', německy ,Rechtsstaať a česky ,právní stát'. Tento bod se dá těžko definovat. V kostce to znamená, že zákon — i když ho muže být používáno jako nástroje prováděni politických rozhodnutí - stoji nad politikou jako ochránce společnosti proti jejím nepřátelům a proti těm, kdo se ji snaží řídit, předstírajíce, že jsou její přátelé. Vláda zákona znamená, že všechny síly, včetně těch, které zákon stanoví a aplikují, tomuto zákonu podléhají a zodpovídají se z něho. Vláda zákona spočívá v tom, že každý občan se může na svou obranu odvolat ke státu — dokonce i proti němu samému. Toto právo lze snadněji ztratit než získat a stále ještě se dostatečně nerozumí tomu, které podmínky je nutno splnit, aby mohlo být uplatňováno. Uvedu některé z nich:

1) Zákony musí být skutečnými zákony. Musí být obecné, bez svévolně definovaných výjimek, bez dvojznačností a nejasností, řádně zveřejněné a neodvolatelné. Rozhodování soudu musí byt skutečnou právní úvahou, ne pouhým utilitárním aktem.

2) Soudci musí byt nezávislí — nejen na státu a jeho aparátu, ale také na všech účastnících soudního procesu. Jediným zájmem soudu by mělo být právo - dodržování a aplikace zákona. Soudce ne-smi přijmout instrukce od nikoho a jeho status nesmí být jeho verdiktem ovlivněn - ani k lepšímu ani k horšímu.

3) Zákon se musí skutečně dodržovat proti všem jeho porušovatelům. To znamená, že skuteční viníci, kteří se provinili proti právu trestnímu nebo občanskému, musí být pohnáni k odpovědnosti, přičemž nesmí existovat žádná imunita. Skutečnými viníky mohou být všechny morální osoby - At' už jednotlivci, firmy, církve, strany nebo samotný stát. Všechny tyto morální osoby musí tudíž být také osobami právnickými (nebo jejich ekvivalenty) a mohou být právně přinuceny zodpovídat se ze svých provinění.

4) Zákon musí mít všeobecnou platnost — musí zasahovat do všech oblastí, v nichž je poslušnost právním ustanovením jedinou zárukou pořádku. Zákon musí stanovit tresty tam, kde je požaduje normální svědomí, musí také stanovit kompenzaci za všechny obecně uznávané křivdy a za všechna bezpráví.

5) Zákon musí respektovat ty zásady právní argumentace, které přirozeně vznikají, kdykoliv se lidé, ve snaze vyřešit svůj spor, obrátí na nestranného soudce. At' již něco takového jako ,přirozené právo' existuje či nikoliv, je zakořeněnou lidskou dispozicí v ně věřit. Proto snaha kriminalizovat činnost, kterou normální svědomí považuje za přirozenou a nevinnou, vede nevyhnutelně k tomu, že zákon ztrácí autoritu. Ti, kteří mu podléhají, ho za zákon nepovažují, a ti, kterým je svěřeno jeho uplatňování, ho jako zákon neaplikuji."

Tolik pohled zvenčí. Prvního ledna 1993 byla Česká republika vyhlášena právním státem. Je stejný pohled i zevnitř?

H.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.