Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Neobjíždějte!Zkušenost, že po podání návrhu na výkon rozhodnutí, v němž by soud zákonnými prostředky vynutil na povinné osobě plnění soudního rozhodnutí o úpravě styku nezletilého dítěte s "druhým" rodičem, jsou soudy dlouhodobě úmyslně nečinné, je téměř pravidlem (viz také Rukověť kverulantovu. Rovněž tak není výjimkou, že protiprávní jednání rodiče dítě "vychovávajícího" není v řízení o výkon rozhodnutí postihováno, ale naopak stává se pro nezávislé soudy vítanou záminkou pro změnu mařeného rozhodnutí o úpravě styku, samozřejmě vždy ke škodě rodiče, jehož práva jsou porušována (Ex malitia nemo commodum habere debet - Ze zlomyslnosti nikdo nemá mít prospěch.) Viz např. Zprávu o diskriminaci a porušování lidských práv č. 4.
Zdá se však, že pokud sousedé zahlédnou setkání dítěte s rodičem mimo vyměřený styk, soud dokáže zareagovat neobyčejně pružně, alespoň v Náchodě to tak umí. A proto tatínci pozor: Neobjíždějte!


Okresní soud v Náchodě

č.j. P 95/97

Rudolfu Stuchlíkovi
Fučíkova 322
Police nad MetujíVěc: Výzva k respektování soudní úpravy styku otce s nezletilým Filipem, nar. 20.7.1996.

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 29.6.1999 pod č.j. P 95/97-93 Vám byl upraven styk s nezl. Filipem v rozsahu každý sudý týden v roce v době od úterý od 9.00 hod. do středy do 17.00 hod., dále každoročně od 26.12. od 9.00 hod. do 17.00 hod. a jeden týden nepřetržitě v měsících červenec až srpen každého roku. S ohledem na Váš nástup do zaměstnání od 1.5.2001 soud vyhověl z části Vašemu návrhu na nařízení předběžného opatření a zatímně přesunul termíny styku na sobotu a neděli, jak je uvedeno ve výroku usnesení ze dne 11.5.2001 pod č.j. P 95/97-269.

Dne 9.5.2001 matka podala u soudu návrh na výkon rozhodnutí, ve kterém opětovně soudu sděluje, že nerespektujete rozsudek, popř. dohody rodičů o úpravě styku s nezl. Filipem, když ve dnech 24.4. - 29.4. jste dle svědectví sousedů objížděl autem její bydliště a s Filipem se i setkal, a dále o styk jste usiloval i dne 4.5. a 6.5.

Z tohoto důvodu Vás podle § 272 odst. 2 o.s.ř. vyzývám k dobrovolnému plnění vykonatelné soudní úpravy o styku v sudých týdnech, stanovené usnesením ze dne 11.5.2001 pod č.j. P 95/97-269 a upozorňuji, že zůstane-li výzva předsedy senátu bezvýsledná, podle § 273 odst. 1, 2 o.s.ř. ukládá předseda senátu tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o úpravě styku s nezl. dětmi, postupně pokuty, které mohou být ukládány jednotlivě ve výši až 2.000,- Kč.V Náchodě dne 14.5.2001

Mgr. Danuše Henclová, předsedkyně senátuPoznámka:

Nezávislá soudkyně přehlédla - jistě jen díky své horlivosti při ochraně práv matky nezl. Filipa na neobjíždění jejího bydliště - že novelou občanského soudního řádu byla horní hranice pokut podle ust. § 273 zvýšena až na 50 000 korun.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.