Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Obrana proti vměšování do rodinných vztahů


Některá státní i nestátní "odborná" zařízení mají tendenci zneužívat komplikací v porozvodových vztazích k tomu, aby si zajistila klientelu a mohla prezentovat svou důležitost a nepostradatelnost. Obdobně postupují i některá občanská sdružení. Jde např. o různá krizová centra či linky telefonní pomoci, nebo o sdružení Fond ohrožených dětí. Může se tak dít i v přímé spolupráci s orgány tzv. sociálně-právní ochrany dětí (dříve OPD).

Jako rodiče se můžeme setkat s tím, že naše dítě je v uvedených subjektech účelově podrobováno různým pochybným a nekvalifikovaným psychologickým a psychiatrickým vyšetřením bez našeho vědomí a souhlasu, také my můžeme být k něčemu podobnému nuceni. Oblíbenou kratochvílí Fondu ohrožených dětí je pořizování různých videozáznámů, např. z předávání nezletilých dětí v době upraveného styku dětí s otcem (samozřejmě s předem narežírovanými scénami), opět pochopitelně bez vědomí a souhlasu osoby, proti které je videozáznam pořizován.

Proti těmto praktikám neoprávněně zasahujícím do našich rodinných vztahů se můžeme bránit. Účinnou a v praxi osvědčenou prevencí je zaslat vměšujícímu se subjektu doporučený dopis tohoto typu:Nadace Naše dítě
Krizové centrum Linky bezpečí
Ústavní 91/čp. 95
181 00 Praha 8Věc: vyrozumění a výzvaPodle informací orgánu péče o děti Místního úřadu Praha 13 vaše pracoviště vyšetřovalo mého nezletilého syna Adama T., nar. 28.9.1985, bytem Praha 5, ...... Vzhledem k tomu, že se tak stalo bez mého vědomí a souhlasu a vaše svévolné aktivity ve svém důsledku narušují naše rodinné vztahy, přičemž vaše zpráva pro shora zmíněný orgán ze dne 1.8.1997 obsahuje pomluvy mé osoby, oznamuji vám jako zákonný zástupce svého dítěte, že k jakýmkoliv dalším vyšetřováním či zkoumáním svého syna Adama souhlas nedávám.

Pokud by se tato činnost vašeho zařízení měla opakovat bez mého výslovného souhlasu, který může být v případě opačného stanoviska matky našeho syna nahrazen pouze vykonatelným soudním rozhodnutím, tak vás upozorňuji, že žalobou na ochranu osobnosti se u příslušného soudu budu domáhat jejího ukončení a přiměřeného zadostiučinění nemateriální povahy.

Vyzývám vás proto, abyste se obdobných aktivit zdrželi.


Mgr. Vladimír T.Pokud ani takový dopis by vměšovatele neodradil, je na místě skutečně žalobu na ochranu osobnosti podat. Příslušným soudem je krajský soud, v jehož obvodu má vměšovatel sídlo.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.