Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Petice ve věci nahlížení účastníků do soudních spisů

Ministerstvo spravedlnosti


na vědomí: sdělovací prostředky

V Praze dne 17.4.2001
Věc: petice ve věci nahlížení účastníků do soudních spisůPříslušná ustanovení občanského soudního řádu a trestního řádu upravují právo účastníků - stran soudního řízení nahlížet do spisů v jejich věcech. Podzákonné právní normy nadepsaného ministerstva upravují postup soudních orgánů při praktickém zajišťování uplatnění tohoto práva (určení příslušných prostor, zajištění ochrany jiných údajů a pod.). Žádný zákon (a pouze zákonem mohou být občanům ukládány povinnosti a omezována jejich práva) neomezuje právo účastníků soudního řízení nahlížet do spisů pouze na dobu jakkoliv stanovených úředních dnů a hodin místních soudů. V tomto směru je však tvořivost jednotlivých soudů rozvíjena čím dál více. Kromě obecných soudů se sídlem v Praze se českým tzv. právním státem šíří omezování práva účastníků nahlížet do spisů na různě určené „úřední dny“ a v nich „úřední hodiny“. U Okresního soudu v Ústí n.L. je toto omezení dokonce upraveno jakýmsi „Provozním řádem budovy okresního soudu“ !

Kam až může vést arogance a zvůle soudního aparátu dokládá přiložené trestní oznámení ze dne 5.12.2000. Jeho důsledkem byla sice omluva a náprava v tomto konkrétním případě (a uvedený také přiložený omluvný dopis místopředsedy krajského soudu tomuto konkrétnímu „kverulantovi“ zajišťuje přístup k soudním spisům již i při naschválech následných), avšak obecně neblahý stav v této oblasti neřeší.

Při zdůraznění, že podle Ústavy je tento stát založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana a státní moc slouží všem občanům, žádáme proto ve veřejném zájmu, aby ministerstvo spravedlnosti uložilo všem předsedům okresních, krajských a vrchních soudů zajistit, aby kterémukoliv účastníku kteréhokoliv soudního řízení bylo umožněno uplatnění jeho procesního práva nahlížet do soudních spisů v jeho věcech v každém pracovním dnu po celou dobu pracovní doby kromě zákonem upravené přestávky na jídlo a oddech soudních pracovníků.

Dále žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti zajistilo, aby u každého okresního, krajského a vrchního soudu byla viditelně umístěna informace o možnosti účastníků řízení nahlížet do soudních spisů v jejich věcech v každý pracovní den, a to i mimo jakkoliv místně stanovené „úřední dny“ a bez ohledu na „provozní“ či jakékoliv jiné „domovní“ řády soudních budov.

O písemnou odpověď s uvedením stanoviska k obsahu naší petice a způsobu jejího vyřízení, žádáme v zákonné lhůtě ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/90 Sb., o právu petičním.Zmocněnci sdružení

Oldřich Mezl

Luboš Patera2 x příloha


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.