Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Odpověď Ministerstva spravedlnosti

I. NÁMĚSTEK MINISTRA SPRAVEDLNOSTI


JUDr. Josef Baxa

V Praze dne 14. května 2001
Čj.: 932/2001-DohVážení pánové,


k Vašemu dopisu ze dne 17.4.2001 Vám sděluji:

Vyřízení stížnosti místopředsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 31.1.2001 č.j. Spr 15004/2001, která se týkala toho, že účastníkovi občanského soudního řízení nebylo v mimoúřední den umožněno nahlédnout do spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 34 C 110/2000, považuji za odpovídající § 44 o.s.ř. a § 8 jednacího řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění vyhlášky č. 482/2000 Sb.

Podle těchto ustanovení účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, mohou si ze spisu činit výpisky a opisy v úředních hodinách, pod dozorem pověřeného zaměstnance soudu. Místnosti k tomu určené musí být zřetelně označeny a uvedeny na orientační tabuli soudu, umístěné v blízkosti vchodu do soudní budovy. Dle § 3 odst. 1 novely vnitřního a kancelářského řádu pro soudy, platné od 1.1.2001, se na orientační tabuli též vyznačuje rozvržení pracovní doby a označuje se číslo místnosti určené k nahlížení do spisu.

Zmíněné právo účastníka nelze omezovat nesprávným odkazem na úřední dny. Pokud bylo jednáno jinak, došlo k pochybení zaměstnanců dotčeného soudu, a proto byla Krajským soudem v Ústí nad Labem učiněna potřebná opatření k nápravě.

Dodržování stanoveného postupu bude v rámci dohledové činnosti u soudů sledováno.S pozdravem

(podpis nečitelný)

Sdružení pro ochranu práv dětí,
rodičů a prarodičů
k rukám p. Luboše Patery
a p. Oldřicha Mezla
Bítovská 9/1227
140 00 Praha 4


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.