Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Druhá petice ve věci nahlížení účastníků do soudních spisů

div align="left">

Ministerstvo spravedlnosti


na vědomí: sdělovací prostředky


V Praze dne 29.6.2001Věc: Druhá petice ve věci nahlížení účastníků do soudních spisůV petici ze dne 17.4.2001 jsme ve veřejném zájmu žádali, aby ministerstvo spravedlnosti uložilo všem předsedům okresních, krajských a vrchních soudů zajistit, aby kterémukoliv účastníku kteréhokoliv soudního řízení bylo umožněno uplatnění jeho procesního práva nahlížet do soudních spisů v jeho věcech v každém pracovním dnu po celou dobu pracovní doby kromě zákonem upravené přestávky na jídlo a oddech soudních pracovníků.
Dále jsme žádali, aby ministerstvo spravedlnosti zajistilo, aby u každého okresního, krajského a vrchního soudu byla viditelně umístěna informace o možnosti účastníků řízení nahlížet do soudních spisů v jejich věcech v každý pracovní den, a to i mimo jakkoliv místně stanovené "úřední dny" a bez ohledu na "provozní" či jakékoliv jiné "domovní" řády soudních budov.

Tento požadavek jsme opírali o poznatky o rozmáhající se aroganci a zvůli soudního aparátu, který zcela otevřeně omezuje právo účastníků nahlížet do soudních spisů na jakési úřední dny a úřední hodiny, což jsme m.j. doložili i trestním oznámením v této souvislosti podaným.

V písemné odpovědi na naši petici ze dne 14.5.2001 č.j. 932/2001-Doh nás I. náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Josef Baxa ujistil, že právo účastníka nahlížet do soudního spisu omezovat nesprávným odkazem na úřední dny skutečně nelze a že dodržování stanoveného postupu bude v rámci dohledové činnosti u soudů sledováno. Seznámil nás také s příslušnými ustanoveními jednacího řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, podle nichž musí být na orientační tabuli soudu, umístěné v blízkosti vchodu do soudní budovy, uvedeny místnosti určené k nahlížení do spisů a vyznačeno též rozvržení pracovní doby.

Přes shora uvedené stanovisko I. náměstka ministra spravedlnosti se však zdá, že soudní aparát si i nadále dělá, co se mu zlíbí, bez ohledu na závazné právní předpisy.

Např. dne 22.6.2001 jsme u Krajského soudu v Ústí nad Labem zjistili, že na orientační tabuli tohoto soudu jsou označeny úřední hodiny v rozsahu Po 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30; St 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30, samozřejmě bez jakéhokoliv doplnění, že nahlížení do spisu je možné i mimo tyto úřední hodiny. Místnosti určené k nahlížení do spisů na této orientační tabuli také uvedeny nejsou.

Nejiná situace je u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Téhož dne jsme zde zjistili, že na skle vchodových dveřích visí velkoformátový "transparent", ve kterém nová předsedkyně soudu JUDr. Eleonora Studničná dává všem příchozím na vědomí či spíše pro výstrahu "Změnu pracovní doby u Okresního soudu v Ústí nad Labem a změnu hodin pro styk s veřejností". Je zde uvedeno, že s účinností od 1.3.2001 je platná tato úprava hodin pro styk s veřejností: Pondělí 8.00 - 11.30 hod., 13.00 - 16.30 hod.; Středa 8.00 - 11.30 hod., 13.00 - 16.00 hod. Transparent není datován, pouze je zde uvedena značka Spr 217/2001.
Na orientační tabuli tohoto okresního soudu místnosti určené k nahlížení do spisů samozřejmě uvedeny nejsou, nachází se zde na čestném místě naopak čerstvé vydání "Provozního řádu budovy okresního soudu", podepsané výše uvedenou předsedkyní a uchovávající zavedené ustanovení 1) o tom, že "budova okresního soudu je přístupná veřejnosti zásadně jen v úředních dnech.

Dne 25.6.2001 jsme u Okresního soudu v Písku zjistili, že sice orientační tabule obsahuje uvedení místností, v nichž lze nahlížet do soudních spisů, avšak dvoje vchodové dveře jsou polepeny nápisy o úředních hodinách v rozsahu Pondělí 7,30 - 11,00 hod; Středa 7,30 - 11,00 hod., 12,00 - 16,30 hod.; Pátek 7,30 - 11,00 hod. Totožný rozsah je označen na orientační tabuli jako "Doba pro styk s občany".

Na základě těchto skutečností proto při opakovaném zdůraznění, že podle Ústavy je tento stát založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana a státní moc slouží všem občanům, podruhé ve veřejném zájmu žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti uložilo všem předsedům okresních, krajských a vrchních soudů zajistit, aby kterémukoliv účastníku kteréhokoliv soudního řízení bylo umožněno uplatnění jeho procesního práva nahlížet do soudních spisů v jeho věcech v každém pracovním dnu po celou dobu pracovní doby kromě zákonem upravené přestávky na jídlo a oddech soudních pracovníků.

Dále žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti zajistilo, aby u každého okresního, krajského a vrchního soudu byla na orientační tabuli umístěné v blízkosti vchodu do soudní budovy uvedena informace o možnosti účastníků řízení nahlížet do soudních spisů v jejich věcech v každý pracovní den, a to i mimo jakkoliv místně stanovené "úřední dny" a bez ohledu na "provozní" či jakékoliv jiné "domovní" řády soudních budov.

Žádáme také, aby u Krajského soudu v Ústí nad Labem, u Okresního soudu v Ústí nad Labem a u Okresního soudu v Písku byla v rámci dohledu provedena kontrola dodržování všech ustanovení jednacího řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy.O písemnou odpověď s uvedením stanoviska k obsahu naší petice a způsobu jejího vyřízení, žádáme v zákonné lhůtě ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/90 Sb., o právu petičním.Zmocněnci sdružení
Oldřich Mezl

Luboš Patera


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.