Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vůle občana proti zvůli státních struktur

Spravedlnost dětem

Stalo se v Ústí n.L. u krajského soudu. Občan přijel ze vzdálenosti 100 km, dostavil se v pracovní době k soudu (úterý, 10.15 hodin), podstoupil osobní prohlídku justiční stráží a na její dotaz: "Kam dete?!" odpověděl, že k soudu nahlédnout do spisu ve věci, v níž je účastníkem řízení. Ozbrojenou justiční stráží byl ovšem zadržen a byl poučen (ještě nikoliv gumovým právem houpajícím se strážcům justičních paláců u pasu), ať přijde v "úřední den", tedy, jak stojí psáno na tabuli, v pondělí nebo ve středu.

V občanovi se v té chvíli ovšem probudil kverulant a proto se snažil ozbrojeným pochopům vysvětlit, že nahlížení do spisů je právem účastníka řízení vyplývajícím přímo ze zákona, takže jej může jistě uplatňovat v každý pracovní den, samozřejmě s respektováním zákonné polední přestávky soudních úřednic. Nic platno, do budovy soudu vpuštěn nebyl, nebyl ani předveden k předsedovi soudu, jak požadoval. Dostal pouze číslo telefonní linky do jeho sekretariátu. Také sekretářku předsedy soudu především zajímalo, jak se občan jmenuje, odkud je, zda si nespletl soud a jeho věcí se nezabývá pobočka krajského soudu v Liberci (o dalších 80 km dále) a další nesmysly. Reakcí na občanem asertivně opakovaný požadavek rozmluvy s předsedou soudu, který jako orgán státní správy soudů by měl zajistit možnost k uplatnění jeho práva, bylo sekretářčino arogantní třísknutí telefonem.

Občan se však projevil jako kverulant poměrně zatvrzelý. Využívaje toho, že v téže budově sídlí také okresní státní zastupitelství, vystoupal do 2. poschodí, cestou potkávaje rozhyhňané státní struktury, zřejmě již zvesela mířící na oběd či nákup (cca 10.30 hodin), s tím předpokladem že u tohoto orgánu činného v trestním řízení podá trestní oznámení na příslušné úřednice a funkcionáře krajského soudu (tentokrát již byl justičním ozbrojenci vpuštěn; pro podávání trestních oznámení v mimoúřední den zřejmě instrukce dosud nedostali). Ani zde však nepochodil. Státní zástupci svou pracovní dobu trávili mimo své pracoviště, zřejmě intenzivně "dozorovali" trestnou činnost přímo v terénu. Jediná přítomná státní zástupkyně trestní oznámení přijmout nemohla, neboť se připravovala na soudní líčení.

Ani teď se však kverulant odradit nenechal. V téže budově o další dvě poschodí výše na krajském státním zastupitelství (provázanost státních struktur nemusí mít vždy jen nevýhody) konečně na prokurátorku, přítomnou v pracovní době na pracovišti, narazil. Byla tam sice také osamocená (o "dozorování" v terénu viz výše) a také ona mířila již na oběd (10.50 hodin), přesto však jeho trestní oznámení přijala.

Příběh končí (relativně) dobře. Občanovi zaslal omluvný dopis místopředseda krajského soudu, potvrdil v něm jeho názor, že právo nahlížet do spisu ve své věci může uplatňovat v každý pracovní den. Tento dopis také občanovi zajištuje přístup k jeho spisům i nadále, když se pochopitelně s arogantními odkazy na "úřední dny" setkává u téhož(!) soudu a soudů dalších znovu. Nejde však jen o tohoto kverulanta, ale také o obecné principy. Sdružení Spravedlnost dětem proto v této souvislosti podalo petici k Ministerstvu spravedlnosti s požadavkem na nápravu této zvůle panující v justičních palácích. Ministr prostřednictvím svého 1. náměstka sice občany ujistil, že zákon musí být dodržován, situace se však nezměnila. Následovala tedy petice další, po níž se zvůle v justičních palácích dostala již údajně na pořad jednání porady ministra s předsedy krajských a vrchních soudů. Na dveřích Okresního soudu v Ústí nad Labem však nadále visí cedule s protiprávním "domovním řádem", týž neřádný řád visí stále v budově Krajského soudu Ústí nad Labem i u Okresního soudu v Děčíně a zřejmě i u všech soudů tohoto kraje dalších. Takže tedy petice další, dokud si strukturáči nepřestanou dělat z občanů blázny.

Máte-li i vy obdobné zkušenosti, může se vám stanovisko ministerstva hodit. A bude-li vám u některého soudu i nadále v přístupu ke spisům vašich věcí mimo svévolně stanovené "úřední dny" zamezováno, podejte nám zprávu, abychom mohli 1. náměstka ministra spravedlnosti informovat, jak je jeho dohledová činnost v této záležitosti stále neúspěšná.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.