Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Věc: nezl. Petr Tajčman podruhé, aneb: Pište svému ombudsmanovi

Spravedlnost dětem

Zákaz styku Petra s otcem zrušen!!!

Ve Zprávě o diskriminaci a porušování lidských práv č. 4 jste se mohli seznámit s bezprávím páchaným na nezletilém Petru Tajčmanovi i jeho otci. Dnes je situace alespoň o trochu lepší, když dne 8. ledna 2002 Okresní soud v Liberci zrušil ostudné předběžné opatření o zákazu styku Petra s otcem. Jeden z požadavků, vyslovených v závěru Zprávy, směřoval k veřejnému ochránci práv - ombudsmanovi. Po další a delší korespondenci bylo tímto úřadem zahájeno oficiální šetření výkonu tzv. opatrovnictví nezl. Petra Městskou částí Praha 3 a Magistrátem města Liberce s příslibem, že po jeho skončení zástupkyně veřejného ochránce práv Anna Šabatová zváží, zda prověřit také úroveň /ne/řízení tzv. sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Paní Šabatová v rozhovoru pro deník MF Dnes ze dne 3. října 2001 uvedla, že vytlačování otců z péče o děti je jev neblahý a že ona se snaží v této problematice zorientovat.

Máte-li tedy s tímto neblahým jevem podobně neblahé zkušenosti a poznatky o aroganci, nekompetenci či přímo podvody ze strany /a/sociálních úřadů a úřednic "opatrujících" vaše děti, pište svému ombudsmanovi také vy; svět kolem nás bude takový, jaký jej vytvoříme:

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Nebojte se také vznášet na "opatrovníky" svých dětí požadavky; již v Ústavě je pěkně psáno, že státní moc slouží všem občanům. A také podle ust. § 9 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí každý rodič má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany; tento orgán je pak v rozsahu své působnosti povinen tuto pomoc poskytnout.

O jakou pomoc můžete žádat?

Při narušování rodinných vztahů mezi vámi a vaším dítětem
, při jeho popouzení proti vám, při bránění ve styku a dalších podobných situacích požadujte, aby orgán sociálně-právní ochrany (dříve OPD) při obecním, městském či okresním úřadu působil na nehodného rodiče, aby plnil povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a projednal s ním nedostatky ve výchově dítěte.

Pokud takové projednání nedostatků nevede k jejich odstranění, požadujte, aby "opatrovník" rozhodl o výchovných opatřeních podle ust. § 43 zákona o rodině, tedy aby napomenul rodiče nebo jinou osobu narušující řádnou výchovu vašeho dítěte (třeba právě popouzením) a stanovil nad ním dohled. Vyžadujte také, aby příslušná terénní sociální pracovnice provedla sociální šetření právě v době a přímo v místě, které soud určil k předání dětí na víkend, a aby přitom pořídila obrazový a zvukový záznam o tom, jakým způsobem je dítě připravováno a předáváno, či zda je vůbec přítomno.

Pokud vaše požadavky budou odmítány pod průhlednou záminkou, že sociální úřednice nemohou nic dělat, že musí počkat až jak dopadne soudem nařízené vypracování znaleckého posudku a že vlastně ani sociální šetření při předávání dítěte nesmějí provádět - navíc v mimopracovní době (jsou to terénní sociální pracovnice a za práci v terénu po pracovní době mohou dostat příplatek či náhradní volno, je to upraveno příslušnými předpisy), napište svému ombudsmanovi. Inspiraci naleznete na jeho stránkách, nebo ve stížnosti ve věci nezl. Petra Tajčmana.

Další informace o tzv. sociálně-právní ochraně dětí i dalších sociálních, právních a psychologických aspektech rodinných a porozvodových vztahů se můžete dozvědět také na přednáškách Školy Emancipovaného Rodičovství a Občanství. Pracovní texty k přednáškám spolu s komentovanými zákony si můžete objednat zde.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.