Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Zástupkyně veřejného ochránce práv
Anna Šabatová

V Brně dne 18. června 2001
Sp. zn. : 3131/2001/VOP/AŠVážený pane Patero,

velmi se Vám omlouvám za poněkud zpožděnou reakci na Vaši Zprávu o diskriminaci a porušování lidských práv, v níž jste zpracoval vývoj opatrovnického sporu ve věci nezletilého P. T.. V závěru Zprávy, již chápete jako petici, žádáte veřejného ochránce práv, aby prověřil schopnost Městské části Praha 3 a Okresního úřadu Liberec vykonavat sociálne-právní ochranu nezletilých dětí a metodiku řízení orgánů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to zejména v souvislosti s výkonem kolizního opatrovnictví.

Jsem na určitých rozpacích, co po nás vlastně chcete. Zda mám Vaši petici považovat za podnět, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že náš úřad zápasí s problémy rozbíhající se instituce - pracujeme zatím s třetinovým počtem právníků oproti předpokládanému stavu - nejsem si jista, zda takto formulované zadání jsme schopni splnit. Mimo jiné i proto, že jsme instituce primárně určená k vyřizování konkrétních podnětů jednotlivců, jichž se nám nashromáždily už tři tisíce. Měli bychom také vyňzovat stížnosti osob, jichž se problém týká (§ 12 odst. 1 zákona o VOP).

S ohledem na výše řečené, by bylo dobré, kdyby pan T. podal stížnost na náš úřad sám, a pokud možno co nejpřesněji specifikoval, na co si stěžuje, případně vůči kterým pracovníkům.

Chápu sice i Vaši potřebu řešit určité modelové situace systémově, ale v tuto chvíli nemáme jako instituce dostatek podkladů dokládajících existenci systémového nedostatku (tím jeho existenci nepopírám) a nejsme ještě dostatečně stabilizovaní, co se týče počtu i zapracovanosti odborných pracovníků, abychom se ujímali takto obecně formulovaných úkolů.

Se srdečným pozdravem

^^^y~-/

/


Vážený pan
Luboš Patera
Spravedlnost dětem
Bítovská9/1227
14000 Praha4

Údolni 39
602 00 Brno
tel.: (05)42423829-30, fax: (05)42423848

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.