Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

 Vážený pan

JUDr. Otakar Motejl

ministr spravedlnosti

                                                                                                                       26.1.2000

 PETICE

              Vážený pane ministře,

 možná i Vy jste zaregistroval nesrovnalosti ve značení týdnů tohoto roku v kalendářích. Na přesném rozlišení sudých a lichých týdnů je v tomto státě závislé významné množství občanů a jejich nezletilých dětí, jimž je (nebo bude) soudy upraven vzájemný porozvodový styk (každým rokem je rozvedeno více než 20 tisíc manželství s nezletilými dětmi, přičemž ve většině případů dříve nebo později nastane nutnost upravit styk dítěte s „druhým“ rodičem nebo dalšími osobami).

V této souvislosti jsme se již před třemi týdny telefonicky obrátili na mluvčího vašeho ministerstva JUDr. Voráčka se žádostí, aby ministerstvo spravedlnosti vydalo nějaké stanovisko, doporučení či prohlášení, ve kterém by občany tohoto státu - daňové poplatníky - a soudy upozornilo na uvedenou záležitost a také na státní normu ČSN EN 28 601, která počítání týdnů v roce upravuje. Předpokládali jsme, že aparát ministerstva spravedlnosti pochopí, jaký význam má přesné a určité označení týdnů  pro právní jistotu občanů a pro ochranu jejich základních práv (Listina základních práv a svobod, čl. 32, odst. 4; Úmluva o právech dítěte, čl. 9 odst. 3), a že vyjasněním situace lze předejít také zbytečným návrhům na výkon rozhodnutí - tedy zbytečné práci údajně soustavně zahlcených soudů.

Bohužel, JUDr. Voráček nás po celé tři týdny ujišťuje, jak na věci usilovně pracuje, doposud však bezvýsledně.

 Obracíme se proto na ministerstvo spravedlnosti přímo Vaším prostřednictvím a formou petice Vás ve veřejném zájmu žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti zabezpečilo informování veřejnosti o tom, které týdny v roce 2000 se mají považovat za sudé a liché v souvislosti s úpravou styku nezletilých dětí s rodiči nebo jinými osobami, a informování soudů o existenci zmíněné státní normy, na kterou mohou odkazovat v nových rozhodnutích o úpravě styku, popř. ji využívat i v řízeních o výkon rozhodnutí stávajících.

 Předpokládáme, že ministerstvo spravedlnosti, jako orgán státní moci, která podle ústavy tohoto tzv. právního státu slouží všem občanům, je schopno náš požadavek splnit (a nebo podnítit třeba Nejvyšší soud ČR k vydání stanoviska), aniž by tím byla jakkoliv dotčena nezávislost soudů.

 O písemnou odpověď s uvedením stanoviska k obsahu naší petice a způsobu jejího vyřízení, žádáme v zákonné lhůtě ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/90 Sb., o právu petičním.

 zmocněnci sdružení :

            Oldřich Mezl                                                            Luboš Patera

 na vědomí: ČTK a další sdělovací prostředky

 

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.